Nowa aplikacja do monitorowania zasobów lotniska w Dublinie

Fot. 1. Dyrektor ds. infrastruktury lotniska w Dublinie, David Toolan, specjalistka biznesowa w zakresie zarządzania zasobami, Deborah White i menedżer danych przestrzennych, Morgan Crumlish testują nową aplikację do zarządzania zasobami lotniska w Dublinie.

Fot. 1. Dyrektor ds. infrastruktury lotniska w Dublinie, David Toolan, specjalistka biznesowa w zakresie zarządzania zasobami, Deborah White i menedżer danych przestrzennych, Morgan Crumlish testują nową aplikację do zarządzania zasobami lotniska w Dublinie.

Port lotniczy w Dublinie opracował aplikację dla systemów informacji geograficznej do monitorowania zasobów lotniska w czasie rzeczywistym. Aplikacja została zaprojektowana z wykorzystaniem technologii systemów informacji geograficznej (GIS) dostarczonej przez firmę Esri Ireland, partnera lotniska w zakresie dostaw oprogramowania. Aplikacja jest dostosowana do monitorowania i zarządzania dużą ilością zasobów na całym lotnisku.

W skład zasobów lotniska wchodzą windy, schody ruchome, parking, systemy bezpieczeństwa i obsługi bagażu, bramy, pasy startowe i drogi kołowania. System pozwala poszczególnym działom lotniska gromadzić informacje o najważniejszych zasobach, umożliwiając szybkie, dokładne i skuteczne reagowanie na występujące problemy. Zasoby lotniska w Dublinie obejmują ponad 30 000 obiektów, dlatego potrzebowaliśmy sposobu na ich szybką identyfikację w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów – powiedział Morgan Crumlish, menedżer danych przestrzennych Lotniska w Dublinie.

Ten nowy system pozwala nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób pasażerowie wchodzą w interakcję z różnymi zasobami naszego lotniska i pozwala dokładnie określić miejsca, w których należy rozwiązać występujące problemy. Dzięki temu możemy szybko reagować – dodał. Możliwość sprawdzenia w czasie rzeczywistym nawierzchni, pasów startowych, dróg kołowania i stanowisk postojowych to ogromne wsparcie dla lotniska w zakresie monitorowania stanu i działania najważniejszych zasobów. Wyniki obserwacji można bezpośrednio, na miejscu, zapisywać w aplikacji. Ułatwia to planowanie i monitorowanie całego ciągu działań.

Aplikacja uwidacznia również trendy odnoszące się do zasobów lotniska i wspomaga efektywne przygotowywanie raportów i prowadzenie odpowiednich analiz. Ważną cechą aplikacji jest to, że pozwala ona wykazać, że działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami licencyjnymi Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) i standardem ISO 55001, dotyczącymi zarządzania zasobami – powiedział Crumlish.

Lotnisko w Dublinie było pierwszym portem lotniczym na świecie, które uzyskało certyfikat, a następnie było recertyfikowane w zakresie zgodności z normą ISO 55001. Standard ten odnosi się do międzynarodowego systemu zarządzania zasobami opartego na kosztach całego cyklu życia i najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów. Zapewnia to korzyści wszystkim użytkownikom portów lotniczych, w tym liniom lotniczym, pasażerom i innym zainteresowanym stronom. Aby uzyskać certyfikat lotnisko musi spełnić wymogi określonych protokołów i standardów. Możliwość natychmiastowego dostarczenia aktualnych danych pomoże dublińskiemu portowi lotniczemu zebrać dowody potwierdzające  stałą zgodność jego działania z tymi wymaganiami.

Aplikacja jest już wykorzystywana przez zespoły utrzymania zasobów, operacji lotniskowych i wkrótce będzie dostępna dla jednostek straży pożarnej i służb ratowniczych lotniska, a także dla jednostek obsługujących strefę odlotów, lokale handlowe i dla działów zajmujących się zapewnieniem jakości.

W ubiegłym roku dublińskie lotnisko przyjęło 31,5 mln pasażerów, co stanowiło wzrost o 6% w stosunku do poprzedniego roku. W ciągu dwóch miesięcy bieżącego roku liczba pasażerów wzrosła o 9% – w styczniu i lutym z usług lotniska skorzystało ponad 4 miliony pasażerów. Lotnisko w Dublinie obsługuje loty do prawie 200 miejsc w 43 krajach i jest 11. najbardziej ruchliwym portem lotniczym w Unii Europejskiej. Loty są obsługiwane przez 53 linie lotnicze. To jeden z najważniejszych atutów gospodarczych Irlandii. Na lotnisku i w firmach z nim współpracujących jest zatrudnionych łączne 117 300 pracowników. Wartość działalności biznesowej portu jest wyceniana na 8,3 miliarda euro.

 

Tekst opracowany na podstawie materiału udostępnionego przez Fingal Independent.