Płynne przejście, czyli jak skutecznie korzystać z możliwości ArcGIS Pro

Aktualne oprogramowanie jest jak dobra polisa ubezpieczeniowa, która nie tylko chroni użytkowników, ale zapewnia dostęp do najnowszych usług. Tym bardziej trzeba zawczasu pomyśleć o zapewnieniu, że korzystamy z aktualnych wersji software’u. Dotyczy to również migracji z ArcMap do ArcGIS Pro.

Pamiętaj o terminach

Wielkimi krokami zbliża się koniec okresu wsparcia dla ArcMap – ostatnią wersją jest 10.8.2 wspierana do 1 marca 2026. Należy jednak pamiętać, że już od marca 2023 ArcMap nie jest certyfikowany na zgodność z nowymi wersjami systemu Windows 11, a dodatkowo wszelkie łatki i poprawki, w tym bezpieczeństwa, wydawane będą tylko do marca 2024.

Oznacza to że w praktyce mamy około roku, żeby spokojnie przemyśleć i zaplanować swoją ścieżkę migracji z ArcMap do ArcGIS Pro. Zadanie jest o tyle ważne, że nie chodzi tylko o zmianę używanej aplikacji desktopowej: chodzi również o zaplanowanie migracji zasobów takich jak na przykład usługi sieciowe.

Pamiętaj o szczegółach

ArcGIS Enterprise od wersji 11.0, a więc obecnej, nie wspiera już publikowania usług z ArcMap. Nie zawiera bowiem wycofywanego zestawu bibliotek Runtime ArcMapy, ale koncentruje się na wsparciu zarządzania i publikacji z ArcGIS Pro. Oznacza to, że migrację z wersji 10.9.x środowiska serwerowego do wersji 11.0 należy starannie przemyśleć i poprzedzić weryfikacją wykorzystywanych serwisów serwerowych. Te, które są kompatybilne mogą zostać przeniesione automatycznie przy podnoszeniu wersji do 11. Takie jednak, które wykorzystywały jakieś charakterystyczne elementy ArcMap, trzeba będzie opublikować na nowo z Pro. Nie jest to proces trudny, należy zaimportować odpowiedni plik MXD, który był podstawą usługi, a następnie zweryfikować konfigurację warstw, symbolizacji, definicji opisów itp. Kolejnym krokiem jest zapisanie projektu w nowym formacie i publikacja nowego serwisu.

Pamiętaj o narzędziach

Jakie elementy mogą spowodować brak możliwości migracji automatycznej i będą wymagały weryfikacji i ręcznej publikacji?

  • Usługi geokodowania lub geoprocesingu, które wykorzystują stary runtime i stare środowisko Python
  • Usługi zawierające warstwy lub źródła danych starych typów: katalogi rastrów, warstwy „czasowe” z Tracking Analyst, dane publikowane z Informix albo DB2

Proces nie dotyczy usług hostowanych z Portalu, ponieważ one już od paru lat wewnętrznie wykorzystują nowy Runtime ArcGIS Pro. Samej migracji nie powinniśmy się obawiać ponieważ dostajemy narzędzia, które nam w niej pomogą.

Pierwsze z nich to narzędzie Edit Runtime dostępne z ArcGIS Server Managera: pozwala nam wskazać usługę, zmigrować ją testowo do Pro i ocenić rezultat. Co ważne, narzędzie pozwala na powrót do runtime ArcMap, jeśli zauważymy jakieś problemy. To narzędzie, można powiedzieć, wspiera więc proces „półautomatyczny”.

Kolejne narzędzie to narzędzie dostępne z linii poleceń: „UpdateArcMapServices”. Potrafi ono wykonać migrację usług grupowo, ale co bardzo ważne umożliwia również analizę wskazanej grupy w celu odnalezienia takich usług, które należy zmigrować ręcznie przez ponowną publikację z ArcGIS Pro.

W przypadku gdy nasze usługi po stronie serwera przechodziły przez SOE (Server Object Extension) lub SOI (Server Object Interceptor) – a więc zawierały dodatkową, opracowaną przez programistów funkcjonalność – należy upewnić się że nasze SOE/SOI zostanie przeniesione z ArcObjects na ArcGIS Enterprise SDK. Ale jest to sytuacja wyjątkowa, dotycząca głównie systemów budowanych „pod klucz” i usług które w związku z tym były zmodyfikowane ponad standard.

Nowe rozwiązania, nowe nawyki

Wracając do punktu wyjścia, powinniśmy także zacząć planować zmianę naszych nawyków i może czasem sposobu pracy z samą aplikacją desktopową. ArcMap używa interfejsu opracowanego w roku 1999, obecnie standardem dla aplikacji jest interfejs „wstążkowy” inaczej organizujący narzędzia i funkcjonalności. Możemy myśleć o zmianie w kategorii przejścia z aplikacji Office 2003 np. na Office365: cała funkcjonalność jest dostępna w bardziej intuicyjny sposób, tym niemniej jednak być może będziemy musieli zmienić nieco swoje nawyki.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w uporządkowaniu wiedzy, wskazówek praktycznych dotyczących migracji, wówczas polecam szkolenie Esri Polska. Nie jest ono oczywiście niezbędne, a całą migrację możemy przeprowadzić samodzielnie. Stanowi jednak wyjątkową pomoc w usystematyzowaniu wiedzy i daje możliwość kontaktu z instruktorem, który udzieli praktycznych wskazówek.

Na koniec polecam zapoznać się z materiałami w dokumentacji Esri, które mogą pomóc poszerzyć wiedzę jeśli chodzi o migrację z ArcMap do ArcGIS Pro: