Strategia geoprzestrzenna

W efektywnym korzystaniu z technologii kluczowe jest powiązanie aspektów technicznych z celami, uwarunkowaniami i możliwościami biznesu danej organizacji.

Esri (oprócz wiodących rozwiązań technologicznych klasy GIS) od lat tworzy ramy, dobre praktyki i metody w zakresie planowania oraz zarządzania wdrożeniami, a także akumulacji potencjału organizacji w zakresie optymalnego wykorzystania GIS/IT.

Nasze podejścia bazują na ogólnie znanych i stosowanych metodykach i dobrych praktykach z dziedziny zarządzania, analityki biznesowej, planowania strategicznego oraz innych, tworzących tak naprawdę fundament pod rozwiązania technologiczne.

Polecam artykuł Matthew Lewin, w którym autor w bardzo przystępny sposób przedstawił ideę jednego z zagadnień tzw. GeospatialStrategy, którego opracowanie samo w sobie jest złożonym procesem, ale efekt można przedstawić na jednej stronie… opracowanie takiego dokumentu może być kamieniem milowym w sposobie transformacji wartości technologicznych na wartości biznesowe.

Jeśli interesuje Cię aspekt strategicznego wykorzystania GIS do realizacji celów biznesowych Twojej organizacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu.