Biblioteka e-booków

Skorzystaj z naszych materiałów i dowiedz się więcej o możliwościach wykorzystania informacji geograficznej we współczesnym świecie.
Wybierz kategorię
Pięć kroków do lepszej strategii geoprzestrzennej

Pięć kroków do lepszej strategii geoprzestrzennej

Pięć kroków do lepszej strategii geoprzestrzennej

Pięć kroków do lepszej strategii geoprzestrzennej

 • Zidentyfikuj potrzeby biznesowe i przełóż je na potrzeby geoprzestrzenne
 • Dokonaj strategicznych wyborów i wyznacz kierunek

Na poziomie organizacyjnym, analityka lokalizacyjna jest połączeniem zbiorczej wiedzy i doświadczenia oraz dostępnej technologii, danych, procesów biznesowych i norm kulturowych. Organizacje z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami w zakresie analityki lokalizacyjnej skutecznie przekształcają techniczne know-how w pożądane wyniki biznesowe.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

Większa dokładność w planowaniu

Większa dokładność w planowaniu

Większa dokładność w planowaniu

Większa dokładność w planowaniu

 • Wielkie zmiany w dystrybucji energii elektrycznej
 • Tworzenie wspólnego obrazu operacyjnego
 • Wsparcie pracowników terenowych

Korporacyjny system IT od dawna był systemem zapisu, zaprojektowanym jako jedyne źródło informacji potrzebnych menedżerom i pracownikom do skutecznego zarządzania firmami. Jednak obecne trendy wymuszają na wiodących firmach wdrażanie różnych rodzajów narzędzi wykorzystujących możliwości komunikowania się i współpracy. Nastawienie korporacyjnych systemów IT na klientów prowadzi do zmian oczekiwanej funkcjonalności tych systemów przez korzystających z nich pracowników.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

GIS wspomaga planowanie i prowadzenie działań zwalczających epidemię koronawirusa

GIS wspomaga planowanie i prowadzenie działań zwalczających epidemię koronawirusa

GIS wspomaga planowanie i prowadzenie działań zwalczających epidemię koronawirusa

GIS wspomaga planowanie i prowadzenie działań zwalczających epidemię koronawirusa

 • Wyzwania dla administracji i służby zdrowia
 • Zastosowanie analityki lokalizacyjnej i GIS w procesach biznesowych istotnych dla walki z epidemią

Obecna pandemia stworzyła okazję do wykorzystania doświadczeń i gotowości globalnej społeczności użytkowników esri w dziedzinie ochrony zdrowia i świadczenia usług zdrowotnych. Dzięki mapom, aplikacjom i kokpitom menedżerskim działającym w czasie rzeczywistym, GIS ułatwia również gładki przepływ istotnych danych z poziomu lokalnego na poziom globalny. to przemawia za wykorzystaniem infrastruktur GIS, istniejących zarówno w USA, jak i na całym świecie, do pomocy w ochronie zdrowia i w zwalczaniu epidemii.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

Mapy dla zarządzających zdrowiem

Mapy dla zarządzających zdrowiem

Mapy dla zarządzających zdrowiem

Mapy dla zarządzających zdrowiem

 • Monitorowanie epidemii
 • Monitorowanie chorób społecznych i przewlekłych
 • Ewidencja zasobów

Połączenie danych medycznych, danych o lokalizacji z wykorzystaniem narzędzi GIS pozwala na wykonywanie wszechstronnych, do tej pory niedostępnych analiz i prezentowanie ich wyników na mapie. W materiale przedstawiono wybrane przykłady zastosowania systemu GIS do analizowania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

Jak integrować GIS i BIM

Jak integrować GIS i BIM

Jak integrować GIS i BIM

Jak integrować GIS i BIM

 • Schematy wymiany danych.
 • Integracja klientów web-to-web.
 • BIM i grafika 3D.

Informacje tworzone przez użytkowników GIS dostarczają istotnych danych i umożliwiają prowadzenie analiz dotyczących wpływu i oczekiwanych wyników rozwoju budownictwa. zaspokojenie naszych potrzeb społecznych będzie możliwe tylko dzięki zastosowaniu rzeczywistego kontekstu pochodzącego z systemów GIS w powiązaniu z danymi projektowymi i budowlanymi BIM, co pozwoli na dokonywanie ocen wpływu i przewidywanie wyników prowadzonych działań.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

GIS dla instytucji zajmujących się ochroną środowiska i zasobami naturalnymi

GIS dla instytucji zajmujących się ochroną środowiska i zasobami naturalnymi

GIS dla instytucji zajmujących się ochroną środowiska i zasobami naturalnymi

GIS dla instytucji zajmujących się ochroną środowiska i zasobami naturalnymi

 • Utrzymanie równowagi między człowiekiem a naturą z wykorzystaniem systemu GIS firmy Esri
 • Przenieś potencjał lokalizacji w teren
 • Wspieraj swoje decyzje analizami naukowymi

Instytucje zajmujące się ochroną środowiska i zasobami naturalnymi były jednymi z pierwszych, które zaczęły wykorzystywać technologię systemów informacji geograficznej (GIS) firmy Esri. Jest ona znakomitym środkiem pozwalającym na ochronę naszej planety poprzez zautomatyzowane mapowanie i wykonywanie różnych analiz środowiska.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

Czy w pełni wykorzystujesz swoje strategie oparte na lokalizacji?

Czy w pełni wykorzystujesz swoje strategie oparte na lokalizacji?

Czy w pełni wykorzystujesz swoje strategie oparte na lokalizacji?

Czy w pełni wykorzystujesz swoje strategie oparte na lokalizacji?

 • Analityka lokalizacyjna - wszystko zaczyna się od danych

Wraz ze wzrostem ilości danych płynących z aplikacji i urządzeń mobilnych, oraz dzięki narzędziom analitycznym, potencjał wykorzystania danych zawierających informację o położeniu, znacznie wzrósł.
Ale skuteczna strategia oparta na lokalizacji zależy również od zdolności do skutecznego analizowania, a ostatecznie od takiego przygotowania danych, aby były przydatne dla zespołów ekspansji, marketingu, logistyki oraz wspomagających obsługę lokalnych klientów.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

Transformacja miasta rozpoczyna się od hub’a

Transformacja miasta rozpoczyna się od hub’a

Transformacja miasta rozpoczyna się od hub’a

Transformacja miasta rozpoczyna się od hub’a

 • Jak miasta angażują się we współpracę ze społecznościami lokalnymi koncentrując się na realizacji celów

Każde miasto stara się być nowoczesne i zintegrowane. Dzieje się tak nawet wówczas, kiedy musi sprostać takim wyzwaniom, jak różne plagi, zakorkowane drogi, bezdomność, czy przestępczość.
Aby rozpocząć budowanie czynnej społeczności, potrzebne jest opracowanie ram określających sposób organizowania danych, ludzi, procesów i technologii wokół najważniejszych problemów. Funkcjonalne, świadomościowe i techniczne powiązanie tych wszystkich elementów nazywamy hub’em.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.