Biblioteka e-booków

Skorzystaj z naszych materiałów i dowiedz się więcej o możliwościach wykorzystania informacji geograficznej we współczesnym świecie.
Wybierz kategorię
Wspieranie strategii rozwoju gospodarczego. GIS - ścieżka do dobrobytu

Wspieranie strategii rozwoju gospodarczego. GIS – ścieżka do dobrobytu

Wspieranie strategii rozwoju gospodarczego. GIS - ścieżka do dobrobytu

Wspieranie strategii rozwoju gospodarczego. GIS – ścieżka do dobrobytu

 • Analizuj potrzeby danej jednostki administracyjnej
 • Skutecznie buduj markę miejsca
 • Opracuj zrównoważoną i sprawiedliwą politykę gospodarczą

Obecnie przed biznesem stają coraz poważniejsze wyzwania. W obliczu pandemii, masowych zmian w modelach biznesowych i wobec likwidacji miejsc pracy, nasilających się niepokojów społecznych oraz wielu innych zjawisk, konieczne jest, aby administracja lokalna w zaawansowany sposób podchodziła do rozwoju gospodarczego – pokazując, dlaczego ludzie powinni chcieć mieszkać, pracować, bawić się i lokalizować swoje firmy na jej terenie.

Rozwój sektora spożywczego z wykorzystaniem informacji geograficznej

Rozwój sektora spożywczego z wykorzystaniem informacji geograficznej

Rozwój sektora spożywczego z wykorzystaniem informacji geograficznej

Rozwój sektora spożywczego z wykorzystaniem informacji geograficznej

 • połączenie informacji o sprzedaży i inwestycjach
 • optymalizacja dystrybucji poprzez analitykę lokalizacyjną
 • pogłębienie wiedzy na temat klientów i konkurencji

Wspólnym mianownikiem rozwoju dla wielu sieci i dyskontów spożywczych staje się technologia. Zaś kluczem do sukcesu nie jest jej posiadanie, a wykorzystanie w innowacyjny i mądry sposób. Jakie możliwości rozwoju stoją przed sektorem spożywczym gdy wykorzysta on systemy informacji geograficznej (GIS)?

ŚRODOWISKO (2021)

ŚRODOWISKO (2021)

ŚRODOWISKO (2021)

ŚRODOWISKO (2021)

 • GIS i dane geoprzestrzenne w parku krajobrazowym
 • Narzędzia Esri w zarządzaniu gruntami leśnymi
 • Zastosowanie oprogramowania ENVI w leśnictwie

Dzięki technologii Esri możliwa jest integracja wszystkich danych przestrzennych dotyczących kompleksów leśnych w jednym systemie, a także opracowywanie produktów kartograficznych – map o standardowym układzie i symbolice, służących różnym celom. GIS wspiera procesy inwentaryzacji i urządzania lasów, a także identyfikację obszarów wiatrołomów, optymalizację prac porządkowych, czy wweryfikacji siedlisk przyrodniczych.

Analityka lokalizacyjna - klucz do bardziej zaawansowanych analiz

Analityka lokalizacyjna – klucz do bardziej zaawansowanych analiz

Analityka lokalizacyjna - klucz do bardziej zaawansowanych analiz

Analityka lokalizacyjna – klucz do bardziej zaawansowanych analiz

 • Ustal i oszacuj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)
 • Usprawnij proces analityczny
 • Wybierz kierunek działania

Analityka lokalizacyjna ujawnia wzorce, trendy i relacje, które można przeoczyć, jeśli dane nie będą oglądane w kontekście przestrzennym. Podczas gdy mapy odgrywają istotną rolę w analizie lokalizacyjnej, analityka lokalizacyjna wykracza poza mapowanie. Dodaje kontekst jakościowy, ilościowy i czasowy. Wykorzystuje dane przestrzenne i inne do udzielania odpowiedzi na bardzo szczegółowe pytania.

System zaangażowania dla lotnisk

System zaangażowania dla lotnisk

System zaangażowania dla lotnisk

System zaangażowania dla lotnisk

 • Transformacja cyfrowa w porcie lotniczym
 • Cyfrowe zarządzanie ryzykiem
 • Zrównoważone środowisko technologiczne

Nowy sposób zarządzania skomplikowanymi obiektami z wykorzystaniem analityki lokalizacyjnej

Informacja o środowisku operacji w procesie dowodzenia

Informacja o środowisku operacji w procesie dowodzenia

Informacja o środowisku operacji w procesie dowodzenia

Informacja o środowisku operacji w procesie dowodzenia

 • Zapewnianie świadomości sytuacyjnej
 • Zbieranie i analizowanie informacji wywiadowczych
 • Dzielenie się informacjami z innymi jednostkami

Zastosowanie rozwiązań Esri zapewnia dostęp do zaawansowanych technologii i analiz geoprzestrzennych, wykorzystywanych w procesie planowania i koordynowania operacjami militarnymi.

Inteligentne miejsce pracy

Inteligentne miejsce pracy

Inteligentne miejsce pracy

Inteligentne miejsce pracy

 • Analiza i zwiększanie wydajności miejsca pracy
 • Tworzenie świadomości sytuacyjnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
 • Zarządzanie zielonym budynkiem

GIS dla wnętrz w inteligentnych budynkach.

Kreatywne zamieszanie w biznesie

Kreatywne zamieszanie w biznesie

Kreatywne zamieszanie w biznesie

Kreatywne zamieszanie w biznesie

 • Przewaga konkurencyjna dzięki wspieraniu klientów
 • Dane - paliwo, które wzmacnia wiedzę o konsumentach
 • Lokalizacja - łączenie różnorodnych danch

Wykorzystanie danych, jako precyzyjnego narzędzia do pozyskiwania szerszej wiedzy, to klucz do bycia konkurencyjnym w nowym krajobrazie handlowym.