Biblioteka e-booków

Skorzystaj z naszych materiałów i dowiedz się więcej o możliwościach wykorzystania informacji geograficznej we współczesnym świecie.
Wybierz kategorię
INFRASTRUKTURA 2021

INFRASTRUKTURA 2021

INFRASTRUKTURA 2021

INFRASTRUKTURA 2021

 • Transformacja cyfrowa firm infrastrukturalnych
 • Wsparcie w realizacji skomplikowanych inwestycji
 • Przykłady projektów i wdrożeń w: PKP Energetyka, NetWorkS!, Geotronics, GAZ-SYSTEM, PSE

Wykorzystanie systemów GIS to możliwość uwzględnienia wszystkich elementów niezbędnych do efektywnego zaprojektowania, wdrożenia i obsługi inwestycji. To doskonały sposób integracji różnych informacji i danych, powiązania elementów sieci, lokalizacji oraz wielu innych czynników przestrzennych czy biznesowych.

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem analityki lokalizacyjnej

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem analityki lokalizacyjnej

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem analityki lokalizacyjnej

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem analityki lokalizacyjnej

 • Wpływ lokalizacji na polisy i ocenę ryzyka
 • Interpretacja big data z wykorzystaniem analityki lokalizacyjnej

Częstotliwość i intensywność klęsk żywiołowych wzrasta w skali makro, zmuszając wielu przedstawicieli branży ubezpieczeniowej do przyjęcia nowych sposobów rozumienia swoich danych.

Projektowanie, tworzenie i eksploatacja na przykładzie nowoczesnych sieci infrastrukturalnych

Projektowanie, tworzenie i eksploatacja na przykładzie nowoczesnych sieci infrastrukturalnych

Projektowanie, tworzenie i eksploatacja na przykładzie nowoczesnych sieci infrastrukturalnych

Projektowanie, tworzenie i eksploatacja na przykładzie nowoczesnych sieci infrastrukturalnych

 • Modelowanie świata rzeczywistego
 • Wizualizacja i analityka
 • Koordynacja i współpraca

Nowoczesny GIS wykracza daleko poza proste tworzenie map. Stanowi solidną podstawę informacji i komunikowania się. Dzięki temu firmy sieciowe mogą z powodzeniem wykorzystywać profesjonalne rozwiązania w całym cyklu życia projektu.

TRANSFORMACJA CYFROWA w ochronie środowiska

TRANSFORMACJA CYFROWA w ochronie środowiska

TRANSFORMACJA CYFROWA w ochronie środowiska

TRANSFORMACJA CYFROWA w ochronie środowiska

 • zarządzanie zasobami naturalnymi w czasie rzeczywistym
 • prostota zaawansowanych analiz

Mapowanie zasobów, analiza wpływów i prezentacja wyników badań stanowią ważną część działań na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych, a zarazem początek cyfrowej transformacji w tej dziedzinie.

BEZPIECZEŃSTWO (2021)

BEZPIECZEŃSTWO (2021)

BEZPIECZEŃSTWO (2021)

BEZPIECZEŃSTWO (2021)

 • Wykorzystanie interaktywnych map w pracy Policji województwa pomorskiego
 • GIS w badaniach losów żołnierzy polskich poległych w działaniach wojennych
 • Wsparcie administracji publicznej w walce z pandemią koronawirusa

W materiale zaprezentowane zostały przykłady projektów i wdrożeń powstałych z wykorzystaniem Platformy ArcGIS.

5 sposobów na unowocześnienie planowania urbanistycznego

5 sposobów na unowocześnienie planowania urbanistycznego

5 sposobów na unowocześnienie planowania urbanistycznego

5 sposobów na unowocześnienie planowania urbanistycznego

 • Projektowanie oparte na danych
 • Zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków

Dzisiejsze zaawansowane oprogramowanie GIS pomaga modelować miasta w 3D i integrować cały proces planowania, co znacznie zwiększa wydajność i efektywność pracy.

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i wydarzeń specjalnych

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i wydarzeń specjalnych

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i wydarzeń specjalnych

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i wydarzeń specjalnych

 • Wyzwania związane z zabezpieczaniem wydarzeń specjalnych
 • Podejście geograficzne do zapewnienia bezpieczeństwa obiektu

Zabezpieczenie ważnych obiektów i specjalnych wydarzeń wymaga bezprecedensowej koordynacji i szybkiego dostępu do informacji o zagrożeniu, umożliwiając szybszą i skuteczniejszą reakcję. Dostęp do aktualnych danych nie zawsze jest łatwy. Często wymaga ścisłej współpracy publicznych i prywatnych organizacji ochrony. Pomocą w ujednoliceniu tej złożonej misji może być technologia systemów informacji geograficznej (GIS).

Wsparcie działań i operacji wojskowych

Wsparcie działań i operacji wojskowych

Wsparcie działań i operacji wojskowych

Wsparcie działań i operacji wojskowych

 • analiza danych rozpoznawczych i wywiadowczych,
 • strategia bezpieczeństwa i plan działania,
 • gotowość operacyjna i działalność szkoleniowa.

Platforma ArcGIS wspomaga personel wojskowy i cywilny w zarządzaniu, analizowaniu oraz integracji danych geoprzestrzennych, pochodzących z różnych źródeł, we wszystkich obszarach zadaniowych i działalności wojskowej.