Biblioteka e-booków

Skorzystaj z naszych materiałów i dowiedz się więcej o możliwościach wykorzystania informacji geograficznej we współczesnym świecie.
Wybierz kategorię
BEZPIECZEŃSTWO (2021)

BEZPIECZEŃSTWO (2021)

BEZPIECZEŃSTWO (2021)

BEZPIECZEŃSTWO (2021)

 • Wykorzystanie interaktywnych map w pracy Policji województwa pomorskiego
 • GIS w badaniach losów żołnierzy polskich poległych w działaniach wojennych
 • Wsparcie administracji publicznej w walce z pandemią koronawirusa

W materiale zaprezentowane zostały przykłady projektów i wdrożeń powstałych z wykorzystaniem Platformy ArcGIS.

5 sposobów na unowocześnienie planowania urbanistycznego

5 sposobów na unowocześnienie planowania urbanistycznego

5 sposobów na unowocześnienie planowania urbanistycznego

5 sposobów na unowocześnienie planowania urbanistycznego

 • Projektowanie oparte na danych
 • Zmniejszanie ryzyka inwestycyjnego z wykorzystaniem cyfrowych bliźniaków

Dzisiejsze zaawansowane oprogramowanie GIS pomaga modelować miasta w 3D i integrować cały proces planowania, co znacznie zwiększa wydajność i efektywność pracy.

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i wydarzeń specjalnych

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i wydarzeń specjalnych

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i wydarzeń specjalnych

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektów i wydarzeń specjalnych

 • Wyzwania związane z zabezpieczaniem wydarzeń specjalnych
 • Podejście geograficzne do zapewnienia bezpieczeństwa obiektu

Zabezpieczenie ważnych obiektów i specjalnych wydarzeń wymaga bezprecedensowej koordynacji i szybkiego dostępu do informacji o zagrożeniu, umożliwiając szybszą i skuteczniejszą reakcję. Dostęp do aktualnych danych nie zawsze jest łatwy. Często wymaga ścisłej współpracy publicznych i prywatnych organizacji ochrony. Pomocą w ujednoliceniu tej złożonej misji może być technologia systemów informacji geograficznej (GIS).

Wsparcie działań i operacji wojskowych

Wsparcie działań i operacji wojskowych

Wsparcie działań i operacji wojskowych

Wsparcie działań i operacji wojskowych

 • analiza danych rozpoznawczych i wywiadowczych,
 • strategia bezpieczeństwa i plan działania,
 • gotowość operacyjna i działalność szkoleniowa.

Platforma ArcGIS wspomaga personel wojskowy i cywilny w zarządzaniu, analizowaniu oraz integracji danych geoprzestrzennych, pochodzących z różnych źródeł, we wszystkich obszarach zadaniowych i działalności wojskowej.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i analityki lokalizacyjnej

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i analityki lokalizacyjnej

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i analityki lokalizacyjnej

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i analityki lokalizacyjnej

 • Nowe spojrzenie: automatyzacja procesów logistycznych
 • Jedź bezpiecznie: zindywidualizowane składki w branży ubezpieczeniowej
 • Twoje zamówienie jest gotowe: prognozy zachowań w handlu detalicznym

Gdy rozumienie sztucznej inteligencji odniesie się do odrębnych podgrup technologicznych, liderzy biznesu będą mieli okazję skoncentrować się na postępach, które mają największy wpływ na ich organizacje.

EDUKACJA (2020)

EDUKACJA (2020)

EDUKACJA (2020)

EDUKACJA (2020)

 • System informacji przestrzennej wspomagający zarządzanie i użytkowanie nieruchomości,
 • W drodze do elektromobilności z narzędziami GIS,
 • Poszukiwanie źródeł konfliktów przestrzennych.

W materiale zaprezentowane zostały przykłady projektów edukacyjnych, naukowych i administracyjnych powstałych z wykorzystaniem Platformy ArcGIS.

Pięć kroków do lepszej strategii geoprzestrzennej

Pięć kroków do lepszej strategii geoprzestrzennej

Pięć kroków do lepszej strategii geoprzestrzennej

Pięć kroków do lepszej strategii geoprzestrzennej

 • Zidentyfikuj potrzeby biznesowe i przełóż je na potrzeby geoprzestrzenne
 • Dokonaj strategicznych wyborów i wyznacz kierunek

Na poziomie organizacyjnym, analityka lokalizacyjna jest połączeniem zbiorczej wiedzy i doświadczenia oraz dostępnej technologii, danych, procesów biznesowych i norm kulturowych. Organizacje z dobrze rozwiniętymi umiejętnościami w zakresie analityki lokalizacyjnej skutecznie przekształcają techniczne know-how w pożądane wyniki biznesowe.

Większa dokładność w planowaniu

Większa dokładność w planowaniu

Większa dokładność w planowaniu

Większa dokładność w planowaniu

 • Wielkie zmiany w dystrybucji energii elektrycznej
 • Tworzenie wspólnego obrazu operacyjnego
 • Wsparcie pracowników terenowych

Korporacyjny system IT od dawna był systemem zapisu, zaprojektowanym jako jedyne źródło informacji potrzebnych menedżerom i pracownikom do skutecznego zarządzania firmami. Jednak obecne trendy wymuszają na wiodących firmach wdrażanie różnych rodzajów narzędzi wykorzystujących możliwości komunikowania się i współpracy.