Biblioteka e-booków

Skorzystaj z naszych materiałów i dowiedz się więcej o możliwościach wykorzystania informacji geograficznej we współczesnym świecie.
Wybierz kategorię
Informacja o środowisku operacji w procesie dowodzenia

Informacja o środowisku operacji w procesie dowodzenia

Informacja o środowisku operacji w procesie dowodzenia

Informacja o środowisku operacji w procesie dowodzenia

 • Zapewnianie świadomości sytuacyjnej
 • Zbieranie i analizowanie informacji wywiadowczych
 • Dzielenie się informacjami z innymi jednostkami

Zastosowanie rozwiązań Esri zapewnia dostęp do zaawansowanych technologii i analiz geoprzestrzennych, wykorzystywanych w procesie planowania i koordynowania operacjami militarnymi.

Inteligentne miejsce pracy

Inteligentne miejsce pracy

Inteligentne miejsce pracy

Inteligentne miejsce pracy

 • Analiza i zwiększanie wydajności miejsca pracy
 • Tworzenie świadomości sytuacyjnej w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
 • Zarządzanie zielonym budynkiem

GIS dla wnętrz w inteligentnych budynkach.

Kreatywne zamieszanie w biznesie

Kreatywne zamieszanie w biznesie

Kreatywne zamieszanie w biznesie

Kreatywne zamieszanie w biznesie

 • Przewaga konkurencyjna dzięki wspieraniu klientów
 • Dane - paliwo, które wzmacnia wiedzę o konsumentach
 • Lokalizacja - łączenie różnorodnych danch

Wykorzystanie danych, jako precyzyjnego narzędzia do pozyskiwania szerszej wiedzy, to klucz do bycia konkurencyjnym w nowym krajobrazie handlowym.

INFRASTRUKTURA 2021

INFRASTRUKTURA 2021

INFRASTRUKTURA 2021

INFRASTRUKTURA 2021

 • Transformacja cyfrowa firm infrastrukturalnych
 • Wsparcie w realizacji skomplikowanych inwestycji
 • Przykłady projektów i wdrożeń w: PKP Energetyka, NetWorkS!, Geotronics, GAZ-SYSTEM, PSE

Wykorzystanie systemów GIS to możliwość uwzględnienia wszystkich elementów niezbędnych do efektywnego zaprojektowania, wdrożenia i obsługi inwestycji. To doskonały sposób integracji różnych informacji i danych, powiązania elementów sieci, lokalizacji oraz wielu innych czynników przestrzennych czy biznesowych.

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem analityki lokalizacyjnej

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem analityki lokalizacyjnej

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem analityki lokalizacyjnej

Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem analityki lokalizacyjnej

 • Wpływ lokalizacji na polisy i ocenę ryzyka
 • Interpretacja big data z wykorzystaniem analityki lokalizacyjnej

Częstotliwość i intensywność klęsk żywiołowych wzrasta w skali makro, zmuszając wielu przedstawicieli branży ubezpieczeniowej do przyjęcia nowych sposobów rozumienia swoich danych.

Projektowanie, tworzenie i eksploatacja na przykładzie nowoczesnych sieci infrastrukturalnych

Projektowanie, tworzenie i eksploatacja na przykładzie nowoczesnych sieci infrastrukturalnych

Projektowanie, tworzenie i eksploatacja na przykładzie nowoczesnych sieci infrastrukturalnych

Projektowanie, tworzenie i eksploatacja na przykładzie nowoczesnych sieci infrastrukturalnych

 • Modelowanie świata rzeczywistego
 • Wizualizacja i analityka
 • Koordynacja i współpraca

Nowoczesny GIS wykracza daleko poza proste tworzenie map. Stanowi solidną podstawę informacji i komunikowania się. Dzięki temu firmy sieciowe mogą z powodzeniem wykorzystywać profesjonalne rozwiązania w całym cyklu życia projektu.

TRANSFORMACJA CYFROWA w ochronie środowiska

TRANSFORMACJA CYFROWA w ochronie środowiska

TRANSFORMACJA CYFROWA w ochronie środowiska

TRANSFORMACJA CYFROWA w ochronie środowiska

 • zarządzanie zasobami naturalnymi w czasie rzeczywistym
 • prostota zaawansowanych analiz

Mapowanie zasobów, analiza wpływów i prezentacja wyników badań stanowią ważną część działań na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych, a zarazem początek cyfrowej transformacji w tej dziedzinie.

BEZPIECZEŃSTWO (2021)

BEZPIECZEŃSTWO (2021)

BEZPIECZEŃSTWO (2021)

BEZPIECZEŃSTWO (2021)

 • Wykorzystanie interaktywnych map w pracy Policji województwa pomorskiego
 • GIS w badaniach losów żołnierzy polskich poległych w działaniach wojennych
 • Wsparcie administracji publicznej w walce z pandemią koronawirusa

W materiale zaprezentowane zostały przykłady projektów i wdrożeń powstałych z wykorzystaniem Platformy ArcGIS.