Biblioteka e-booków

Skorzystaj z naszych materiałów i dowiedz się więcej o możliwościach wykorzystania informacji geograficznej we współczesnym świecie.
Wybierz kategorię
Mapy dla zarządzających zdrowiem

Mapy dla zarządzających zdrowiem

Mapy dla zarządzających zdrowiem

Mapy dla zarządzających zdrowiem

 • Monitorowanie epidemii
 • Monitorowanie chorób społecznych i przewlekłych
 • Ewidencja zasobów

Połączenie danych medycznych, danych o lokalizacji z wykorzystaniem narzędzi GIS pozwala na wykonywanie wszechstronnych, do tej pory niedostępnych analiz i prezentowanie ich wyników na mapie. W materiale przedstawiono wybrane przykłady zastosowania systemu GIS do analizowania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się chorób.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

Jak integrować GIS i BIM

Jak integrować GIS i BIM

Jak integrować GIS i BIM

Jak integrować GIS i BIM

 • Schematy wymiany danych.
 • Integracja klientów web-to-web.
 • BIM i grafika 3D.

Informacje tworzone przez użytkowników GIS dostarczają istotnych danych i umożliwiają prowadzenie analiz dotyczących wpływu i oczekiwanych wyników rozwoju budownictwa. zaspokojenie naszych potrzeb społecznych będzie możliwe tylko dzięki zastosowaniu rzeczywistego kontekstu pochodzącego z systemów GIS w powiązaniu z danymi projektowymi i budowlanymi BIM, co pozwoli na dokonywanie ocen wpływu i przewidywanie wyników prowadzonych działań.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

GIS dla instytucji zajmujących się ochroną środowiska i zasobami naturalnymi

GIS dla instytucji zajmujących się ochroną środowiska i zasobami naturalnymi

GIS dla instytucji zajmujących się ochroną środowiska i zasobami naturalnymi

GIS dla instytucji zajmujących się ochroną środowiska i zasobami naturalnymi

 • Utrzymanie równowagi między człowiekiem a naturą z wykorzystaniem systemu GIS firmy Esri
 • Przenieś potencjał lokalizacji w teren
 • Wspieraj swoje decyzje analizami naukowymi

Instytucje zajmujące się ochroną środowiska i zasobami naturalnymi były jednymi z pierwszych, które zaczęły wykorzystywać technologię systemów informacji geograficznej (GIS) firmy Esri. Jest ona znakomitym środkiem pozwalającym na ochronę naszej planety poprzez zautomatyzowane mapowanie i wykonywanie różnych analiz środowiska.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

Czy w pełni wykorzystujesz swoje strategie oparte na lokalizacji?

Czy w pełni wykorzystujesz swoje strategie oparte na lokalizacji?

Czy w pełni wykorzystujesz swoje strategie oparte na lokalizacji?

Czy w pełni wykorzystujesz swoje strategie oparte na lokalizacji?

 • Analityka lokalizacyjna - wszystko zaczyna się od danych

Wraz ze wzrostem ilości danych płynących z aplikacji i urządzeń mobilnych, oraz dzięki narzędziom analitycznym, potencjał wykorzystania danych zawierających informację o położeniu, znacznie wzrósł.
Ale skuteczna strategia oparta na lokalizacji zależy również od zdolności do skutecznego analizowania, a ostatecznie od takiego przygotowania danych, aby były przydatne dla zespołów ekspansji, marketingu, logistyki oraz wspomagających obsługę lokalnych klientów.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

Transformacja miasta rozpoczyna się od hub’a

Transformacja miasta rozpoczyna się od hub’a

Transformacja miasta rozpoczyna się od hub’a

Transformacja miasta rozpoczyna się od hub’a

 • Jak miasta angażują się we współpracę ze społecznościami lokalnymi koncentrując się na realizacji celów

Każde miasto stara się być nowoczesne i zintegrowane. Dzieje się tak nawet wówczas, kiedy musi sprostać takim wyzwaniom, jak różne plagi, zakorkowane drogi, bezdomność, czy przestępczość.
Aby rozpocząć budowanie czynnej społeczności, potrzebne jest opracowanie ram określających sposób organizowania danych, ludzi, procesów i technologii wokół najważniejszych problemów. Funkcjonalne, świadomościowe i techniczne powiązanie tych wszystkich elementów nazywamy hub’em.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

Transformacja cyfrowa firm infrastrukturalnych

Transformacja cyfrowa firm infrastrukturalnych

Transformacja cyfrowa firm infrastrukturalnych

Transformacja cyfrowa firm infrastrukturalnych

 • Kompletny GIS - powodzenie w zmieniającej się branży

GIS to znacznie więcej niż tworzenie map – to fundament zarządzania majątkiem oraz bazowy system dla wielu rozwiązań informatycznych. Firmy sieciowe na całym świecie dokonują strategicznych inwestycji w analitykę przestrzenną, co stanowi podstawę udoskonaleń biznesowych, modernizacji oraz co najważniejsze, wpływa na zadowolenie klientów ze świadczonych usług.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

Przestrzenna analityka biznesowa

Przestrzenna analityka biznesowa

Przestrzenna analityka biznesowa

Przestrzenna analityka biznesowa

 • Najlepsze lokalizacje dla nowych placówek
 • Precyzyjne analizy sprzedaży wielokanałowej
 • Optymalizacja działań dystrybucyjnych i handlowych

Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez firmę Gartner, co roku rośnie liczba firm budujących strategię z wykorzystaniem przestrzennej analityki biznesowej, określanej jako GLI (ang. Geospatial and Location Intelligence).
Przestrzenna analityka biznesowa pozwala na usprawnienie planowania działań i współpracy z innymi organizacjami, pomaga podnieść jakość podejmowanych decyzji, zwiększyć efektywność procesów biznesowych.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.

GIS w Edukacji

GIS w Edukacji

GIS w Edukacji

GIS w Edukacji

 • Wykorzystanie Platformy ArcGIS w dydaktyce
 • Przykładowe propozycje lekcji z wykorzystaniem ArcGIS

Technologie geoinformacyjne odgrywają coraz większą rolę we współczesnym świecie, a Platforma ArcGIS jest powszechnie wykorzystywana przez instytucje rządowe, samorządowe, organizacje pożytku publicznego, firmy komercyjne i instytucje edukacyjne oraz akademickie. W Polsce oprogramowanie Esri jest stosowane w około 80% publicznych uczelni wyższych do celów dydaktycznych, naukowo-badawczych i administracyjnych. Również szkoły w naszym kraju mogą skorzystać z licencji ArcGIS dla nauczycieli i uczniów przystępując do programu organizowanego przez Dział Edukacji Esri Polska.

Pola oznaczone gwiazdką (*) określają zgodę.