O GIS


Systemy informacji geograficznej (GIS)
to pojęcie bardzo szerokie, odnoszące się do systemów integrujących ze sobą sprzęt i oprogramowanie komputerowe, zasoby ludzkie oraz dane przestrzenne i gotowe procedury operacyjne.

Umożliwiają one gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie oraz wyświetlanie i szeroko pojętą publikację danych geograficznych, czyli takich, które posiadają odniesienie przestrzenne.

GIS pozwala nam na odnajdywanie przestrzennych wzorców w otaczającej nas przestrzeni, a także badanie zależności między jej elementami. Wykorzystuje narzędzia, dzięki którym w prosty sposób można tworzyć własne mapy, wykresy, raporty oraz modele.

Niezależnie od skali w jakiej projektowane są systemy informacji geograficznej, głównym celem każdego z nich jest wspomaganie procesu decyzyjnego.