Kontakt

Esri Polska Sp. z o.o.

Plac Konesera 9 (I piętro)
03-739 Warszawa
tel. 22 749 87 00
fax 22 749 87 01
https://www.esri.pl
NIP: 5221022327
nr KRS: 0000140787

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
wysokość Kapitału Zakładowego 50.000 PLN

Konto bankowe:
ING Bank Śląski o/Warszawa 86 1050 1025 1000 0023 2712 5056