#OrangeGoesGreen – GIS a cele klimatyczne Orange Polska

#OrangeGoesGreen - GIS a cele klimatyczne Orange Polska

Troska o klimat to bardzo ważny punkt strategii Orange Polska, czego dowodem jest program #OrangeGoesGreeen. Wśród jego głównych celów znajduje się m.in. zmniejszenie własnych emisji CO2 o 65% do 2025 roku oraz zapewnienie co najmniej 60% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, a także osiągnięcie neutralności klimatycznej dla wszystkich emisji do 2040 roku. To szczególnie duże wyzwanie, ponieważ samo funkcjonowanie sieci odpowiada za ok. 60% zużycia energii w tego typu organizacjach.  

CEL DZIAŁANIA

  • Identyfikacja czynników mających zasadniczy wpływ na zużycie energii elektrycznej przez stacje bazowe sieci komórkowej. Ich poznanie jest kluczowe dla dalszych działań na rzecz ograniczenia zużycia energii.

EFEKTY

  • Ustalenie czynników wpływających na zużycie energii i obecnych między nimi zależności, m.in. ilości danych wykorzystanych przez użytkowników, pokrycia terenu i parametrów związanych z  konfiguracją stacji w technologii LTE.

ROZWIĄZANIE

Pandemia zmieniła życie społeczeństwa, przekierowując większość codziennych aktywności do świata wirtualnego. W konsekwencji wciąż rosnący popyt na łączność wpłynął na funkcjonowanie sieci telekomunikacyjnych, a także na wzrost eksploatacji energii. Orange Polska postanowiło przeanalizować, co w największym stopniu przyczyniło się do zużycia energii przez stacje bazowe sieci komórkowej. Odpowiedź na to zagadnienie była niezbędna, by firma mogła podjąć kroki w kierunku ograniczenia jej nadmiernego poboru.

Identyfikacja zmiennych wymagała zgromadzenia szeregu danych. Dotyczyły one zarówno samych stacji i ich pracy (konfiguracja stacji, ruch, przeciążenie stacji bazowej), jak i informacji geograficznych (pokrycie terenu, gęstość zaludnienia na obszarze działania danej stacji) oraz wskaźników zużycia energii przez konkretny obiekt. Na tym zbiorze danych wielokrotnie przeprowadzono analizę grupowania – w celu przetestowania różnych parametrów, liczby grup i doboru zmiennych. Zarówno analizę, jak i wyciągnięcie z niej wartościowych wniosków, umożliwiły firmie rozwiązania oparte na technologii GIS od Esri Polska.

Wykonanie badań zajęło około miesiąc, a ich wyniki potwierdziły trendy związane z dalszą strategią redukcji emisji CO2 i obecnie są częściowo wykorzystywane do prognozowania zużycia energii na przyszłe lata.

Dzięki zastosowaniu narzędzi GIS możliwe było opracowanie przekrojowej analizy, z perspektywy uwzględniającej czynnik geograficzny. Potwierdziło to, że przy obecnym rozwoju technologicznym sieci komórkowej za eksploatację energii odpowiada przede wszystkim ilość wykorzystanych danych. Ma to dla nas duże znaczenie w kontekście celów #OrangeGoesGreen bazujących m.in. na zmniejszeniu zużycia energii.

Inez Beszterda-Świdersk
Ekspertka Projektowania Systemów Sieci Mobilnej
Orange Polska

UCZESTNICY PROJEKTU

Orange Polska

Esri Polska

Pobierz opis wdrożenia

Czy zainteresował Cię ten materiał?