Power to the people! Czyli jak technologia może umożliwić budowanie społeczeństwa obywatelskiego

Power to the people! Czyli jak technologia może umożliwić budowanie społeczeństwa obywatelskiego

88 proc. badanych przez Instytut Demokracji Bezpośredniej przyznaje, że mieszkańcy – tacy jak oni – mają zbyt mały wpływ na sprawy lokalne, a zbyt duży – samorządowcy, politycy i zorganizowane grupy interesu. A przecież dziś, dzięki technologii, w łatwy sposób można oddać decyzyjność i sprawczość w ręce każdego z nas.

Demokracja opiera się na możliwości współdecydowania obywateli o tzw. sprawach publicznych. Od wyborów powszechnych, przez konsultacje społeczne, po możliwość składania petycji czy zgłaszania protestów – cały szereg procesów i instytucji ma zapewniać obywatelom możliwość współdecydowania. Jednak mimo szerokiej palety rozwiązań, poczucie, że głos mieszkańców jest wysłuchiwany i uwzględniany, jak wskazują przytoczone wcześniej dane, jest niskie.

Cytowany raport podaje, że w referendach dotyczących lokalnych inwestycji chciałoby brać udział 91 proc. badanych. Problem leży jednak w tym, że mało kto aranżuje tego typu „święta demokracji”. Trudno się temu dziwić – organizacja takiego wydarzenia jest wyzwaniem, które ponadto generuje znaczne koszty. W dodatku można je zastąpić np. konsultacjami społecznymi. W tych jednak bierze udział mało zainteresowanych. Powód? Z jednej strony może nim być konieczność stawienia się w określonym miejscu i czasie, by wyrazić swój głos, z drugiej – mało wymierny, trudny do sprecyzowania czy ujęcia liczbowego efekt takich dyskusji.

Tymczasem, tak jak w biznesie niezbędne jest poznanie głosu konsumenta, by sprostać jego oczekiwaniom, tak w obszarze działalności publicznej konieczne jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań obywateli, by móc działać w ich interesie, zgodnie z ich oczekiwaniami. Wykorzystując technologie cyfrowe, firmy od dawna gromadzą i przetwarzają dane na temat konsumentów, by wyciągać wnioski odnośnie ich potencjalnych działań w przyszłości. To samo może dziś robić także sektor publiczny, posiłkując się prostymi we wdrożeniu i obsłudze, intuicyjnymi rozwiązaniami cyfrowymi. Ich atutem jest też możliwość gromadzenia, analizy i czytelnej wizualizacji danych oraz wykorzystanie informacji przestrzennych, by odpowiedzieć na pytanie „gdzie?”.

Cyfrowa demokracja

Narzędzie do wyrażania swoich poglądów nosi dziś w kieszeni niemal każdy z nas. W dodatku coraz więcej osób używa go właśnie w tym celu. Chodzi oczywiście o smartfon, który daje możliwość prezentowania opinii i uwag na wiele sposobów – poprzez aplikacje mobilne czy media społecznościowe. Można go więc wykorzystać do zbierania ocen i uwag od obywateli. Wystarczy elektroniczna ankieta.

Tę stworzyć można np. w aplikacji ArcGIS Survey123. Dzięki niej przygotujemy inteligentny formularz, który nie tylko zbierze dane, ale także pozwoli szybko i sprawnie je przeanalizować i zaprezentować w czytelnej, graficznej formie. Dodatkowo, jest to narzędzie niezwykle elastyczne i pozwala dostosować formularz do aktualnych potrzeb. A wszystko to w prostym modelu „123” czyli:

  1. Zadawaj pytania
  2. Zbieraj odpowiedzi
  3. Podejmuj (dzięki nim) lepsze decyzje

3 kroki do wiedzy

Za pomocą aplikacji Survey123 można projektować ankiety na 2 sposoby. Pierwszy z nich, wykorzystywany w przypadku prostych formularzy, polega na skorzystaniu z witryny Survey123, gdzie konfiguracja ankiety odbywa się w formie „przeciągnij i upuść”. W drugim przypadku, kiedy chcemy stworzyć bardziej zaawansowaną ankietę, za pomocą aplikacji Survey123 Connect można wykorzystać możliwości XLSForm, czyli opracować formularz przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych. Formularze Survey123 obsługują wiele typów pytań i zbierają różnorodne dane, w różnych formatach –  nie tylko tekstowych, ale także graficznych (zdjęcia).

Po utworzeniu ankiety zostanie ona opublikowana w portalu w usłudze ArcGIS Online lub oprogramowaniu ArcGIS Enterprise. Następnie dostęp do niej można ograniczyć do członków danej instytucji albo udostępnić ankietę publicznie. Wgląd w ankietę uzyskuje się albo poprzez aplikację mobilną, albo przeglądarkę internetową. W tym drugim przypadku do wypełnienia ankiety wystarczy zatem jedynie link – nie potrzeba instalować żadnego specjalnego oprogramowania. Taki link można udostępniać za pomocą własnych mediów społecznościowych, stron internetowych, wiadomości tekstowych itp., by promować wypełnianie ankiety i dzielenie się opinią wśród zainteresowanych.

Po wypełnieniu formularza przez ankietowanego dane trafiają do systemu ArcGIS i są natychmiast wyświetlane w witrynie Survey123. Została ona wyposażona w gotowe do użycia formy raportowania, umożliwiające przeglądanie podsumowania zebranych informacji. Można także skorzystać z podstawowych statystyk na temat tego gdzie, kiedy, przez kogo i jakie ilości danych zostały przesłane dzięki ankiecie. Wreszcie, można także generować raporty podsumowujące dla poszczególnych pytań ankietowych, co pozwala na głębszy wgląd w dane. W efekcie rozwiązanie pozwala zdobyć gruntowną, szczegółową wiedzę w obszarze, o jaki pytamy.

Cyfrowy obraz spraw lokalnych

W ten sposób technologie cyfrowe stają się podstawą sprawnej i efektywnej komunikacji ze społecznością lokalną, pozwalając poznać głos tych, na których działania podjęte przez decydentów będą miały konkretny wpływ. Dzięki wykorzystaniu prostych w obsłudze ankiet utworzonych przy pomocy Survey123 można zatem poznać realne potrzeby, obawy czy opinie konkretnych grup ludzi w krótkim czasie, bez konieczności wysokich nakładów pieniężnych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o kształt rewitalizacji terenów zielonych, nowe inwestycje w okolicy, ustalanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czy szereg innych spraw, ankiety generowane w Survey123 pozwolą zebrać istotne dane skuteczniej i sprawniej niż niejedna debata. Zaś możliwość czytelnej prezentacji tychże danych ułatwi uargumentowanie podjętych decyzji. W efekcie skorzystanie z Survey123 nie tylko zwiększy poczucie, że głos obywateli jest słuchany, ale wpłynie na poprawę klarowności procesu decyzyjnego.

To bardzo ważne aspekty choćby w kontekście reformy zasad planowania przestrzennego, która kładzie nacisk na zwiększenie partycypacji społecznej w tworzeniu planu ogólnego w danej gminie. By zapewnić większy udział mieszkańców, nowelizacja pozwala wykorzystać nowe formy komunikacji z mieszkańcami. Ten warunek doskonale spełnia Survey123. Zastosowanie tego narzędzia, jak i wielu innych technologii oferowanych przez Esri, pomoże w budowaniu zaangażowanej społeczności lokalnej i podnoszeniu transparentności zarządzania w modelu data-driven urban management.

Czy zainteresował Cię ten materiał?