Poznaj nowego podróżnika biznesowego

Poznaj nowego podróżnika biznesowego

Nowe dane ankietowe ujawniają, że globalne podróże służbowe prawie powróciły do poziomu sprzed pandemii, udaremniając niektóre prognozy. Jednak osoby podróżujące służbowo w 2023 roku poruszają się zupełnie inaczej niż w 2019 roku.

Rezerwacje w ostatniej chwili na drogie miejsca w samolocie odpadają. Podobnie jak podróże trwające krócej niż 24 godziny. Firmy maksymalizują zwrot z inwestycji z każdej podróży lotniczej, obniżając koszty podróży i wciskając więcej spotkań w dłuższe podróże.

Odnowiony nacisk na wydajność i produktywność jest jednym z głównych tematów, które pojawiły się w październikowej ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 17 000 profesjonalistów z branży turystycznej przez Global Business Travel Association (GBTA)

Ankietowana grupa obejmowała członków branży turystycznej, którzy zapewniają transport za pośrednictwem agencji, hoteli i linii lotniczych, a także nabywców podróży korporacyjnych, którzy rezerwują podróże dla swoich współpracowników lub firm. Badane regiony obejmowały Stany Zjednoczone, Amerykę Łacińską, Europę oraz Azję i Pacyfik.

Sześćdziesiąt dziewięć procent respondentów wskazało, że główną barierą dla podróży służbowych są koszty, które rosną szybciej niż budżety firm. Nieco mniej, bo 63%, wskazało na ogólną inflację lub obawy związane z recesją.

Porównanie wyników w poszczególnych regionach ujawnia subtelne różnice w sposobie, w jaki zmieniają się podróże służbowe. W Europie i Ameryce Łacińskiej dwie trzecie nabywców usług turystycznych wymieniło zrównoważony rozwój jako jeden z trzech najważniejszych priorytetów ich programów podróży w przyszłym roku. W Stanach Zjednoczonych zarządzanie kosztami okazało się głównym zmartwieniem amerykańskich nabywców podróży – 74%, najwięcej ze wszystkich regionów objętych badaniem.

Dostosowanie się do potrzeb osób podróżujących służbowo nastawionych na wydajność

Trendy te odzwierciedlają strategiczny kierunek rozwoju przedsiębiorstw. Wiele firm dąży do usprawnienia operacji i zmniejszenia wpływu na środowisko – wysiłki, które często mogą się pokrywać.

Przykładowo, dyrektorzy operacyjni wykorzystują technologię systemu informacji geograficznej (GIS) do obliczania szybszych tras dla pojazdów serwisowych i dostawczych, obniżając zarówno emisję CO2, jak i wydatki na paliwo.

Oprogramowanie lokalizacyjne może dostarczyć podobnych informacji liniom lotniczym, które dostosowują się do potrzeb osób podróżujących służbowo. Mapa cieplna może wyświetlać najpopularniejsze trasy podróży dla kadry kierowniczej, wskazując, gdzie można dodać loty bez międzylądowania. Bezpośrednie loty są zarówno bardziej wydajne pod względem emisji dwutlenku węgla, jak i mniej prawdopodobne, że zostaną odwołane, co prowadzi do mniejszej liczby opóźnień w podróży.

Analiza przestrzenna może również pomóc w ograniczeniu budżetów na podróże służbowe. Ponieważ niektóre firmy nalegają na najtańsze loty, nawet jeśli oznacza to, że podróżny ma dłuższą drogę na lotnisko, menedżerowie ds. podróży służbowych mogliby poszerzyć promień wyszukiwania na pulpicie nawigacyjnym podczas zakupów lotów.  Inteligentna mapa może również wyróżniać skupiska klientów lub partnerów, dzięki czemu wiele spotkań może odbywać się w jednym miejscu.

Rośnie współpraca — osobista i online

Badanie GBTA dostarczyło interesujących spostrzeżeń na temat tego, jak obecnie prowadzi się interesy. Ponad połowa (54%) profesjonalistów, którzy rezerwują podróże, twierdzi, że pracownicy uczestniczą w większej liczbie osobistych spotkań i konferencji niż w 2022 r., co sugeruje, że znaczenie spotkań twarzą w twarz nie zmalało w erze po pandemii.

Jednak połowa respondentów zaobserwowała również wzrost liczby wirtualnych spotkań.

Badanie może wskazywać na ponowny nacisk na współpracę, ułatwiony przez rozwój technologii cyfrowych. Różnica polega teraz na tym, że pracownicy i kadra kierownicza mogą być bardziej wymagający w kwestii tego, czy podróż służbowa jest naprawdę warta ceny biletu lub emisji spalin.

Czy zainteresował Cię ten materiał?