Odkrywaj zabytki łącząc technologię GIS z kulturą i społeczeństwem!

Odkrywaj zabytki łącząc technologię GIS z kulturą i społeczeństwem!

W dzisiejszym społeczeństwie technologia GIS staje się coraz bardziej powszechna i wszechstronna. Jej zastosowania obejmują szeroki zakres dziedzin, takich jak administracja publiczna, zarządzanie zasobami, reagowanie na sytuacje kryzysowe oraz ochrona środowiska. Posiadanie wiedzy z obszaru GIS jest niezwykle istotne dla zrozumienia współczesnych realiów, szczególnie w erze cyfryzacji. Edukacja młodzieży w tym obszarze umożliwia zrozumienie narzędzi, które pozwalają na przeniesienie rzeczywistości do wirtualnego świata. Jest to kluczowy krok w przygotowaniu nowych pokoleń do skutecznego funkcjonowania w dynamicznie zmieniającym się środowisku opartym na technologii.

Lekcja, która inspiruje do działania

Przygotowana lekcja pt. „Waloryzacja lokalnych zabytków” powstała w ramach projektu Minigranty im. Anny Pasek. Lekcja ma za zadanie zaprezentować możliwości zastosowania technologii GIS w praktyce szkolnej. Oprócz prezentacji potencjału GIS w kontekście zachowania dziedzictwa kulturowego, zapewnia uczniom możliwości poznania klasyfikacji zabytków oraz metod gromadzenia i wizualizacji danych przestrzennych. Wprowadzenie elementu subiektywnego zaangażowania ucznia pozwala na indywidualne podejście do problemów życia społecznego i kulturowego, co może prowadzić do bardziej autentycznych i angażujących doświadczeń edukacyjnych. W ten sposób lekcja ta nie tylko promuje rozwój kompetencji technologicznych i kulturowych, ale także stymuluje kreatywność uczniów oraz ich aktywne zaangażowanie w ochronę i promocję dziedzictwa lokalnego.

Co kryje część teoretyczna?

Lekcję rozpoczyna wstęp teoretyczny mający za zadanie przybliżyć treści dotyczące zabytków, w tym: ich klasyfikacje, formy ochrony, sposoby rewitalizacji, organizacji UNESCO, geoportalu NID oraz technologii GIS. Różnorodność materiałów wizualnych w postaci grafik, wykresów oraz map, doskonale urozmaica przekazywane informacje, co ułatwia uczniom efektywne przyswajanie treści oraz lepsze zrozumienie omawianego tematu. Część teoretyczna ma za zadanie prezentować ogólną tematykę i istotę dziedzictwa kulturowego, pomijając szczegóły architektoniczne.

Rys. 1. Pokaz slajdów z rodzajem zabytków w części teoretycznej lekcji.
Rys. 2. Charakterystyka organizacji UNESCO w części teoretycznej lekcji.

Od obiektu do produktu

Technologia GIS, mimo swojej złożoności, może być intuicyjna, dzięki utworzonym filmom instruktażowym. Przygotowane przez autorki projektu tutoriale przedstawiają sposób korzystania z wybranych narzędzi, takich jak aplikacja Survey123 czy ArcGIS Online. Aplikacja Survey123 posłuży uczniom do opracowania ankiety na urządzeniu mobilnym oraz zebrania informacji o zabytkach, w tym ich lokalizacji, podczas prac terenowych. W ArcGIS Online zostanie opracowana mapa zgromadzonych obiektów z odpowiednią ich klasyfikacją i symbolizacją. Interaktywny panel (Dashboard) umożliwi natomiast dopełnienie treści wizualnych statystykami dotyczącymi zebranych danych. Oprócz filmów, dostępny jest także scenariusz dla nauczyciela, który pomoże w organizacji lekcji, a także przykładowa ankieta i panel informacyjny.

Rys. 3. i 4. Film instruktażowy ankiety w aplikacji Survey123 i widok na urządzeniu mobilnym.
Rys. 5. Przykładowe opracowanie danych w postaci Dashboardu.

Tak opracowane wyniki mogą zostać udostępnione publicznie do szerszego grona odbiorców, a przeprowadzona dyskusja przyczynić się do zwiększenia świadomości o otaczającym środowisku i ochronie zabytków, bądź poprawy ich stanu.

Jakie korzyści z tego płyną?

Technologia GIS stanowi niezwykle wszechstronne narzędzie, które można wykorzystać na różnych etapach procesu badawczego i decyzyjnego. Począwszy od zbierania danych w terenie, poprzez wizualizację zebranych informacji, aż po zaawansowaną analizę danych i wsparcie w podejmowaniu decyzji.

W kontekście edukacyjnym GIS może być inspirującym narzędziem dla uczniów, zachęcając ich do odkrywania różnorodnych obszarów wiedzy, takich jak geografia, geologia, historia, ekologia czy urbanistyka. Taka interdyscyplinarna perspektywa pozwala na holistyczne postrzeganie świata i zrozumienie jego złożoności. Uczniowie mają możliwość poznawania złożonych relacji między danymi przestrzennymi, co rozwija ich umiejętności analityczne i logiczne, a także kształci myślenie przestrzenne. Technologii GIS towarzyszy bogaty sposób wizualizacji danych, będący doskonałym narzędziem wspierającym nowoczesne metody nauczania. Ponadto umiejętność posługiwania się technologią GIS może otworzyć uczniom drzwi do przyszłych możliwości zawodowych. W dzisiejszym świecie, gdzie technologia odgrywa coraz większą rolę, znajomość Systemów Informacji Geograficznej może być cennym atutem na rynku pracy.


Projekt dostępny jest pod adresem: https://zabytki-annapasek-cipw.hub.arcgis.com/

Czy zainteresował Cię ten materiał?