10 istotnych cech ArcGIS Pro

10 istotnych cech ArcGIS Pro

ArcGIS Pro to nowej generacji aplikacja desktopowa GIS od Esri. Zawiera innowacje niedostępne w innych aplikacjach GIS tego typu, które pomagają w realizacji projektów i udostępnianiu wyników łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki nowoczesnemu interfejsowi oraz zintegrowanym funkcjom 2D i 3D, ArcGIS Pro usprawnia sposób wykonywania zadań GIS.

Poniżej przedstawiamy 10 istotnych cech ArcGIS Pro.

 1. Łatwość tworzenia niesamowitych map

Oprogramowanie ArcGIS Pro w pełni zintegrowało dwie doskonałe technologie, które ułatwiają tworzenie map – Smart Mapping i ArcGIS Arcade.

Poza Smart Mapping sposób, w jaki możesz wchodzić w interakcje i modyfikować swoją symbolikę w ArcGIS Pro, jest niesamowity. Warte szczególnej uwagi jest to, że zależności skalowe można ustawić nie tylko dla całej warstwy, ale także dla poszczególnych klas w warstwie. Niektóre możliwości, które kiedyś były zarezerwowane dla reprezentacji kartograficznych teraz w ArcGIS Pro są właściwościami, które można ustawiać dla symboliki na warstwie.

Faworytem wśród funkcjonalności jest możliwość zobaczenia wielu atrybutów symbolizowanych w tym samym czasie na jednej warstwie. Na przykład, pojedyncza warstwa danych stacji pogodowej jednocześnie pokazuje położenie i temperaturę (kolor), kierunek wiatru (obrót), prędkość wiatru (rozmiar symbolu) i wilgotność względną (przezroczystość).

rys 1

 

rys 2

 1. Interfejs użytkownika przewidujący twoje potrzeby

Nowy interfejs użytkownika w postaci wstążki w aplikacji ArcGIS Pro jest intuicyjny. Nie ma potrzeby zapamiętywania lokalizacji narzędzi i tego, w którym panelu co się znajduje. W większości przypadków, gdy pracujesz z danymi i elementami w aplikacji ArcGIS Pro, otrzymujesz dynamiczny, kontekstowy interfejs użytkownika, który w pewnym sensie przewiduje to, czego potrzebujesz w danym momencie. Jeśli na przykład wybierzesz warstwę obiektów w spisie treści, twoja wstążka będzie wyglądać tak:

rys 3

Jeśli wybierzesz warstwę mapy bazowej, opcje, które w tym momencie nie mają sensu, znikną.

rys 4

 1. Udoskonalone możliwości edycji

W aplikacji ArcGIS Pro podejście do edycji zostało na nowo przemyślane. Na przykład nowa siatka edycyjna daje elastyczny sposób na zapewnienie ortogonalności wprowadzanych obiektów, nawet jeśli nie masz obiektów, do których można się snapować. Również zakres edycji w ArcGIS Pro został rozszerzony zarówno o elementy proste, takie jak punkty, linie i wielokąty, jak i złożone, takie jak adnotacje. W ArcGIS Pro proces edycji usług obiektowych lub hostowanych warstw internetowych jest niezwykle prosty.

Jaka jest ulubiona nowa funkcja edycji? Można teraz łatwo i szybko zmieniać nazwy pól i zmieniać ich kolejność, edytować aliasy pól i usuwać pola z tabel atrybutów.

rys 5

 1. Przydatne narzędzia do analizy obrazu

Zbyt często specjaliści GIS postrzegają zobrazowania jako drogie dane podkładowe dla map.

Narzędzia do przetwarzania obrazu w aplikacji ArcGIS Pro pozwalają wyjść poza wizualizację danych obrazowych i umożliwiają prowadzenie klasyfikacji obrazów oraz tworzenie ortoobrazów i nadawanie georeferencji.

rys 6

 1. Zintegrowana wizualizacja 2D i 3D

W aplikacji ArcGIS Pro można płynnie przechodzić między mapami 2D i scenami 3D. Obiekty można edytować jednocześnie w 2D i 3D. Wyobraź sobie, że edytujesz obrysy budynków na mapie 2D, a następnie po prostu przeciągasz ściany w górę, tworząc linię dachu.

rys 7

 1. Porządek dzięki projektom

ArcGIS Pro ponownie wprowadza koncepcję projektu do desktopowego GIS.

Dla tych, którzy już od jakiegoś czasu zajmują się GIS-em, koncepcja projektu GIS była tym, co sprawiało, że ArcView 3.x było uważane za wspaniałe. Wprowadzając ArcMap w 1999 roku, Esri skoncentrowało się na mapie. Plik MXD stanowił dokument mapowy. Z jednej strony dokumenty mapowe były koncepcyjnie proste, ale z drugiej nieco ograniczone. Prace, które wymagały wielu map i układów graficznych, wymagały również zarządzania kilkoma niepowiązanymi ze sobą plikami oraz wiązały się z duplikacją ramek danych i warstw.
Projekt oferuje bardziej naturalny sposób pracy. Może zawierać dowolną liczbę komponentów: wiele map, wiele połączeń danych i, co najważniejsze, wiele układów graficznych.

rys 8

 1. Lepsze wykresy

ArcGIS Pro ma kilka możliwości tworzenia wykresów. Wykresy prezentujące dane to doskonały sposób komunikowania się, zwłaszcza gdy łączysz je z mapami lub układami graficznymi. Na przykład, gdy tworzysz wykres na podstawie warstwy mapy, symbolika mapy jest automatycznie przenoszona na ten wykres. Jeśli tworzysz wykres rozrzutu na podstawie dwóch atrybutów w warstwie, każdy punkt na wykresie używa bieżącego symbolu elementu na mapie.

rys 9

 1. Silne środowisko geoprzetwarzania

ArcGIS Pro to w pełni 64-bitowa aplikacja. Oznacza to między innymi, że narzędzia geoprzetwarzania i modele będą pracowały bardziej wydajnie.

Schemat geoprzetwarzania znany z ArcMap nadal stanowi część ArcGIS Pro. ArcGIS Pro zawiera ModelBuilder oraz takie same narzędzia i skrzynki narzędziowe jak wcześniej, z wyjątkiem niektórych narzędzi specyficznych dla ArcMap, które nie są już potrzebne. Python jest również w pełni zintegrowany z ArcGIS Pro, a twój zestaw narzędzi zawiera jak zwykle narzędzia, modele i skrypty.

Aplikacja ArcGIS Pro przechowuje przydatną historię użycia narzędzi geoprzetwarzania, a ponowne uruchamianie narzędzia jest proste: po prostu otwórz narzędzie, ustaw parametry i uruchom ponownie.

rys 10

 1. Działanie zadaniami

ArcGIS Pro wprowadza ideę zadań, które ułatwiają automatyzację i upraszczają pracę. Zadanie jest rodzajem kreatora, interaktywnie prowadzącego użytkowników przez szereg kroków, które muszą zostać wykonane w określonej kolejności. W każdym kroku zwykle wymagane jest działanie użytkownika.

Zadanie można zbudować krok po kroku w ramach szablonu, a następnie zapisać. Uruchom zapisywanie  i wykonaj krok jeden raz, a zostanie on zapisany w zadaniu. Możesz również edytować każdy krok i dodawać dokumentację.

Ukończone zadanie można udostępnić innym użytkownikom, dlatego jest to doskonałe narzędzie, które pozwala wszystkim dzielić się właściwym sposobem pracy.

rys 11

 1. „Połączony” Desktop

ArcGIS Pro to w pełni „połączony” desktop GIS. Jest połączony z twoją geobazą profesjonalną tak samo, jak ArcGIS Desktop w przeszłości. Można nadal używać wersjonowanej geobazy profesjonalnej. Jednak dzięki aplikacji ArcGIS Pro masz więcej możliwości:

 • Łatwe wyszukiwanie i dostęp do zasobów w ArcGIS Online lub ArcGIS Enterprise (lub obu jednocześnie!) lub zasobów w innych organizacjach.
 • Dostęp do ArcGIS Living Atlas of the World, udostępniającego niesamowitą gamę danych zarówno od Esri, jak i innych użytkowników.
 • Możliwość pracy z wieloma gotowymi do użycia narzędziami w usłudze ArcGIS Online, dzięki czemu możesz na przykład utworzyć prostą mapę widoczności lub obszaru zlewni bez potrzeby stosowania rozszerzenia a nawet numerycznego modelu terenu (DEM).
 • Możliwość użycia narzędzia Enrich Layer i narzędzi geokodowania do wzbogacenia swoich danych. Enrich Layer to szczególnie potężne narzędzie, umożliwiające agregowanie danych demograficznych z firm takich jak  Environics Analytics.
 • Możliwość łatwego udostępniania map i warstw internetowych, narzędzi do przetwarzania danych i scen 3D w ramach konta organizacji ArcGIS Online lub w portalu ArcGIS Enterprise.

 

rys 12

 

rys 13

 

rys 14

Czy zainteresował Cię ten materiał?