ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise

ArcGIS Enterprise to kluczowy komponent platformy ArcGIS. Oferuje kompletny GIS, który możesz uruchomić, w infrastrukturze firmy, , w chmurze (Amazon Web Services lub Microsoft Azure), a także w trybie mieszanym (częściowo w systemach firmy i częściowo w chmurze).

ArcGIS Enterprise integruje nowoczesne technologie tworzenia map z rozbudowaną, kompleksową analityką przestrzenną i infrastrukturą WEB GIS, umożliwiając prowadzenie prac i udostępnianie ich wyników na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie.

ArcGIS Enterprise współpracuje z innymi systemami korporacyjnymi i efektywnie wspomaga osiąganie celów firmy.

ArcGIS Enterprise obejmuje:

  • ArcGIS Server – to silnik ArcGIS Enterprise.  Realizuje szeroki zakres funkcji GIS, obejmujący między innymi: mapowanie, geokodowanie, geoprzetwarzanie, analizy obrazów i analizy sieciowe;
  • Portal for ArcGIS umożliwiający tworzenie, udostępnianie i zarządzanie mapami, aplikacjami i danymi przestrzennymi we współpracy z innymi członkami organizacji;
  • ArcGIS Data Store umożliwiający efektywne przechowywania danych dla potrzeb ich hostowania
  • ArcGIS Web Adaptor integrujący ArcGIS Server i Portal for ArcGIS z innymi serwerami sieciowymi i infrastrukturą zabezpieczeń istniejącą w organizacji.

Oferowane funkcje

Tworzenie map i aplikacji

Wykorzystuj wiodące w świecie oprogramowanie do tworzenia profesjonalnych, przyjaznych map i aplikacji. Wizualizuj, analizuj i wbudowuj dane 2D i 3D w tworzone mapy webowe. Korzystając z szablonów twórz aplikacje bez konieczności pisania skomplikowanych kodów. Twórz kastomizowane aplikacje korzystając z Web AppBuilder’a. 

Zarządzanie danymi

Spełniaj zapotrzebowanie na dane w całej organizacji. Zarządzaj bazami danych geoprzestrzennych. Twórz bezpieczne systemy zarządzania danymi GIS w całej organizacji. Łatwo zwiększaj możliwości w zakresie przechowywania coraz większych ilości danych. Analizuj jakość danych. w swoich pracach wykorzystuj istniejące dane przechowywane w chmurze.

Udostępnianie danych i współpraca

Udostępniaj tworzone przez siebie mapy, aplikacje i narzędzia aby mogły być wykorzystywane na dowolnych urządzeniach, w dowolnym miejscu i czasie. Wykorzystuj warstwy informacyjne, mapy i narzędzia udostępnianie przez ArcGIS Pro, wymieniaj się mapami i warstwami informacyjnymi między ArcGIS Enterprise i ArcGIS Online. Twórz bezpieczne mechanizmy udostępniania danych między portalami.

Wykonywanie analiz przestrzennych

Wykorzystuj funkcje analityczne serwerów i zamieniaj dane na wiedzę. Wykorzystuj standardowe narzędzia analityczne, analizuj dane rastrowe i Big Data. Prowadź analizy danych w czasie rzeczywistym. Zarządzaj analizami korzystając ze skryptów tworzonych w ArcGIS API for Python

Działanie w chmurze

Wykorzystuj chmurę do hostowania swojego systemu ArcGIS, do przechowywania danych i prowadzenia analiz. Szybko i łatwo wykonaj instalację w chmurze (Amazon Web Services lub Microsoft Azure).

Korzyści

Efektywne analizy i udostępnianie danych

ArcGIS Enterprise to znakomite narzędzie do analizowania, tworzenia i udostępniania danych i wyników ich analiz do wykorzystania na dowolnych urządzeniach, w dowolnym miejscu i czasie.

Możliwość tworzenia własnych aplikacji

ArcGIS Enterprise umożliwia tworzenie Web GIS i pozwala członkom organizacji poszukiwać, organizować, analizować, przechowywać i udostępniać dane odniesione przestrzennie. Można go również wykorzystać do przekształcania danych źródłowych we w pełni funkcjonalne aplikacje mobilne, bez potrzeby pisania dodatkowych linii kodów.

Architektura serwerowa

Architektura serwerowa ArcGIS Enterprise oferuje możliwości analizowania informacji geograficznych i tworzenia zaawansowanych map. Niezwykle szeroka funkcjonalność ArcGIS Enterprise jest realizowana przez różne serwery, z których każdy wykonuje określone funkcje. Użytkownik może zwiększyć funkcjonalność i efektywność działania posiadanej przez siebie konfiguracji ArcGIS Enterprise dokupując dodatkowe, specjalizowane serwery- zwane rolami, które najlepiej spełnią jego potrzeby. 

Role serwerowe

  • Funkcjonalność ArcGIS Enterprise można poszerzyć poprzez dodanie nowych, specjalizowanych serwerów:
  • ArcGIS Image Server – publikowanie danych obrazowych w locie, analizy rozproszone danych rastrowych,
  • ArcGIS GeoAnalytics Server – analizowanie dużych zbiorów danych tabelarycznych i danych o lokalizacji obiektów,
  • ArcGIS GeoEvent Server – integracja w systemie GIS w czasie rzeczywistym strumieni danych pochodzących np. z Internetu Rzeczy (IoT).
Czy zainteresował Cię ten materiał?