ArcGIS GeoEvent Server

ArcGIS GeoEvent Server

ArcGIS GeoEvent Server umożliwia integrację w czasie rzeczywistym w systemie GIS strumieni danych o zdarzeniach i ich lokalizacji. Dane o zdarzeniach można filtrować i przetwarzać. Dzięki temu użytkownicy mogą analizować najważniejsze dla nich wydarzenia i miejsca ich wystąpienia. Wyniki przetworzeń można wysyłać do wielu miejsc i automatycznie, w czasie rzeczywistym, formułować ostrzeżenia dla użytkowników o zaistnieniu określonych sytuacji.

Oferowane funkcje

Integracja w czasie rzeczywistym strumieni danych

ArcGIS GeoEvent Server umożliwia przetwarzanie danych o zdarzeniach i ich integrowanie z innymi danymi i aplikacjami GIS.

Filtrowanie i przetwarzanie dużych ilości danych

Funkcje filtrowania danych pozwalają użytkownikom na formułowanie warunków przestrzennych i wykorzystywanie ich wraz z atrybutami opisowymi do wyboru tych wydarzeń, które są najważniejsze dla konkretnych użytkowników.

Udostępnianie danych o zdarzeniach

Dane o zdarzeniach mogą być przesyłane do usług hostowanych w ArcGIS Online, w Portal for ArcGIS lub ArcGIS Server, dzięki czemu mapy są na bieżąco aktualizowane. Dane o zdarzeniach w tym duże ilości danych (big data) można archiwizować, a następnie wykorzystywać do dalszej pracy.

Korzyści

Możliwość monitorowania zasobów

ArcGIS GeoEvent Server umożliwia śledzenie dynamicznych zasobów, które stale zmieniają miejsce położenia (na przykład pojazdy, samoloty, okręty), a także zasoby stacjonarne (na przykład czujniki pogody lub warunków środowiskowych). Ponadto, zwiększając świadomość występowania zdarzeń, pomaga podejmować określone działania.

Możliwość wyboru najważniejszych zdarzeń

ArcGIS GeoEvent Server pozwala użytkownikom wybierać i analizować najważniejsze dla nich wydarzenia. Dzięki możliwości zdefiniowania przez użytkowników filtrów i etapów przetwarzania ustalana jest kolejność przetwarzania strumieni danych. Dane są analizowane w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą także badać wzorce występowania najbardziej interesujących ich zdarzeń.

Możliwość podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym

Gdy zmienia się położenie zasobów, wykryte są określone wzorce zdarzeń lub gdy spełnione są określone kryteria, można automatycznie wysłać powiadomienia o tym do członków kierownictwa organizacji, można aktualizować mapy i bazy danych, a także współdziałać z innymi systemami istniejącymi w organizacji. Powiadomienia można wysyłać korzystając z wielu kanałów informacyjnych, na przykład z poczty elektronicznej, czy wiadomości tekstowych.

Czy zainteresował Cię ten materiał?