ArcGIS Image for ArcGIS Online

ArcGIS Image for ArcGIS Online

ArcGIS Image for ArcGIS Online rozszerza funkcjonalności ArcGIS Online o możliwość hostowania, analizowania oraz strumieniowego przesyłania obrazów i danych rastrowych.

Jest jednym z produktów wchodzących w skład pakietu oprogramowania ArcGIS Image, który oprócz ArcGIS Image for ArcGIS Online tworzą:

 • ArcGIS Image Analyst for ArcGIS Pro,
 • ArcGIS Image Server for ArcGIS Enterprise
 • oraz ArcGIS Image Dedicated.

Każdy produkt z tego pakietu oferuje kompleksowe narzędzia i usługi do zarządzania, wizualizacji i analizowania danych obrazowych, bez względu na miejsce ich przechowywania.

Udostępniaj rosnące zbiory zobrazowań

Hostuj, zarządzaj, a następnie strumieniuj swoje zbiory obrazów i rastrów jako inteligentne, kafelkowe i dynamiczne warstwy obrazowe gotowe do natychmiastowej wizualizacji i analiz. Przesyłaj strumieniowo zobrazowania dużych placów budowy, krajobrazów miast i całych regionów, zobrazowania obszarów, na których zaistniały różne wydarzenia, a także sceny satelitarne, ortomozaiki, modele wysokościowe, rastry wielowymiarowe i tematyczne, które mogą być wykorzystywane przez setki, a nawet miliony użytkowników.

Jeśli dysponujesz zestawami obrazów nakładających się, pozyskanych w różnym czasie i z różną rozdzielczością przestrzenną, ArcGIS Image for ArcGIS Online również ci pomoże. Funkcje dynamicznego przetwarzania obrazów zapewniają możliwość ich dynamicznego mozaikowania i przetwarzania wykonywanego „w locie” z wykorzystaniem mocy serwera, umożliwiając użytkownikom prowadzenie różnorodnych analiz w aplikacjach internetowych i desktopowych oraz osiąganie zadowalającej wydajności nawet w sieciach o niskiej przepustowości.

Uwolnij się od zarządzania infrastrukturą

Oszczędzaj na kosztach i utrzymaniu infrastruktury, korzystając z bezpiecznego, skalowalnego i wydajnego środowiska w chmurze, zarządzanego przez Esri. Wdrażaj produkty ArcGIS Image jako SaaS korzystając z ArcGIS Online, aby przesyłać, hostować, analizować i strumieniować swoje zobrazowania. Jeśli posiadasz już duże zbiory danych obrazowych w chmurze Amazon Web Services (AWS) lub Microsoft Azure, rozważ skorzystanie z ArcGIS Image Dedicated – naszej oferty zarządzanego SaaS. Rozwiązanie to umożliwia przetwarzanie, analizowanie i strumieniowanie zobrazowań.

Oprócz „uwolnienia” użytkownika od obciążenia związanego z zarządzaniem infrastrukturą, zarządzanie zobrazowaniami również zostało uproszczone. Teraz możesz zarządzać nimi w pięciu krokach, z poziomu przeglądarki internetowej.

Aby utworzyć usługę image service w ArcGIS Online, zacznij od kliknięcia przycisku Utwórz warstwę obrazową (Create Imagery Layer). Następnie wybierz typ warstwy, którą chcesz utworzyć, skonfiguruj ją, prześlij swoje dane i ustaw odpowiednie właściwości. Po zakończeniu tych czynności dane są gotowe do wizualizacji i analiz.

Szybko zdobywaj wiedzę na podstawie zobrazowań

Przeprowadzaj analizy z wykorzystaniem obrazów i rastrów w skali lokalnej, miejskiej, krajowej i globalnej. Skorzystaj z intuicyjnego interfejsu webowego lub wybierz bogate w funkcjonalności ArcGIS API for Python, które umożliwia elastyczne tworzenie niestandardowych funkcji rastrowych.

 • Wykrywaj zmiany: Zastosuj deep learning do analizowania obrazów środowiska naturalnego i antropogenicznego.
 • Analizuj zasoby: Prześlij zobrazowania swoich inwestycji i infrastruktury, a następnie zastosuj przetwarzanie i analizy obrazów, aby ocenić stan tych zasobów.
 • Monitoruj roślinność: Analizuj obrazy wielospektralne, wydobywaj z nich informacje o pokryciu i stanie zdrowotnym roślinności.
 • Śledź przepływy wody: Lokalizuj obszary, które wspomagają przepływy wody w rzekach, prognozuj dostępne zasoby wody, oceniaj wpływ planowanych projektów na środowisko (np. zbudowanie nowej zapory) oraz projektuj drogi i kanalizację burzową.
 • Planuj trasy i sieci: Analizuj obrazy, aby identyfikować optymalne ścieżki i połączenia między różnymi obszarami, wspomagać budowanie dróg i sieci dostaw w odległych obszarach oraz planować przebieg korytarzy dla dzikich zwierząt pomiędzy chronionymi siedliskami.
 • Zbuduj swoje własne ścieżki przetwarzania: Użyj edytora funkcji rastrowych w ArcGIS Online, aby połączyć jedną lub więcej funkcji rastrowych w celu stworzenia ścieżki przetwarzania.

Łatwo włączaj obrazy do opowiadania historii

Udostępniaj zdobyte informacje wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom jako interaktywne aplikacje, kokpity menedżerskie i raporty, umożliwiając im przyspieszanie i usprawnianie procesu podejmowania decyzji. Tworzone obrazy i wyniki analiz są zapisywane jako usługi image service. Ułatwiają one integrację z pozostałymi elementami systemu ArcGIS.

Zacznij już dziś

 • Administracja państwowa: Zarządzanie zobrazowaniami i danymi rastrowymi, poczynając od projektów budowlanych, poprzez parki i tereny rekreacyjne, po tereny poprzemysłowe i zapewnianie świadomości sytuacyjnej służb ratowniczych.
 • Władze lokalne: Wykorzystywanie danych do monitorowania zasobów, przeprowadzania inspekcji, naliczania podatków, zarządzania infrastrukturą, modelowania powodzi i analiz przydatności.
 • Władze krajowe: Udostępnianie wyników mapowania krajowego, przygotowanie i reagowanie na klęski żywiołowe, monitorowanie rolnictwa, przeprowadzanie ocen i prognozowanie plonów.
 • Nauka, edukacja i ochrona przyrody: Badania nad zmianami klimatu, bioróżnorodnością, zrównoważonym rozwojem i wieloma innymi.
 • Zasoby naturalne: Monitorowanie i zarządzanie roślinnością oraz dzikimi zwierzętami, badania terenu i analizy jego przydatności.

Poznaj ArcGIS Image for ArcGIS Online i zacznij integrować zobrazowania ze wszystkimi swoimi ścieżkami przetwarzania.

 

Czy zainteresował Cię ten materiał?