ArcGIS Image Server

ArcGIS Image Server

ArcGIS Image Server oferuje narzędzia i zasoby do hostowania, przetwarzania i analizowania dużych zbiorów obrazów, danych rastrowych i danych teledetekcyjnych. Pozwala również przetwarzać w locie dane obrazowe i realizuje analizy rozproszone danych rastrowych.

Oferowane funkcje

Dynamiczne usługi przetwarzania obrazów

ArcGIS Image Server oferuje dynamiczne usługi przetwarzania obrazów i umożliwia przetwarzanie w locie i mozaikowanie zbiorów obrazów i danych rastrowych. Pozwala na przetwarzanie danych obrazowych pozyskanych z pokładów dronów, samolotów i satelitów, a także danych LIDAR, numerycznych modeli terenu, ortofotomap i warstw danych rastrowych. Umożliwia analizowanie danych pozyskiwanych w różnym czasie z różną rozdzielczością i w różnych odwzorowaniach.

Analizy danych rastrowych

ArcGIS Image Server oferuje rozbudowaną funkcjonalność w zakresie analiz danych rastrowych, umożliwiając opracowywanie i realizację różnych modeli przetwarzania danych rastrowych pochodzących z różnych źródeł, w powiązaniu do danych wektorowych. Modele przetwarzania rastrów można realizować równolegle na kilku komputerach, dzięki czemu skraca się czas ich przetwarzania. Wyniki przetwarzania obrazów lub analiz rastrowych są zapisywane w postaci obrazów lub warstw informacyjnych w Portalu for ArcGIS.

Udostępnianie wyników analiz

Wyniki analiz realizowanych przez ArcGIS Image Server można łatwo udostępniać użytkownikom różnych aplikacji desktopowch, sieciowych i mobilnych. Wykorzystanie dynamicznych usług przetwarzania obrazów pozwala na szybkie udostępnianie danych i informacji pochodzących z obrazów, bez konieczności wstępnego przetwarzania danych.

Korzyści

Wysoka efektywność analiz obrazowych

Funkcje analityczne danych rastrowych pozwalają szybko wydobywać informacje zapisane w dużych obrazach lub w dużych zbiorach obrazów. Skalowalne modele analiz rastrowych, wykorzystujące rozproszone przetwarzanie pozwalają szybko wykonywać analizy obrazów, które bez takiego wspomagania pochłaniają zwykle wiele czasu. Korzystając z analityki rastrów będziesz mógł jednocześnie wykonywać różne analizy dla tego samego obrazu, korzystając z tych samych rekordów danych. Będziesz także mógł tworzyć swoje własne modele przetwarzania danych rastrowych dla danych obrazowych, rastrowych i innych danych GIS.

Szybki dostęp do danych

Wykorzystując dynamiczne usługi przetwarzania obrazów możesz je realizować w locie, tworzyć mozaiki obrazów i udostępniać istniejące i nowe obrazy innym członkom organizacji. Dzięki przetwarzaniu w locie możesz swoje dane obrazowe zamieniać w produkty dla innych użytkowników, jednocześnie minimalizując ilości danych potrzebnych do utworzenia takich produktów. W przypadku częściowo pokrywających się obrazów masz także możliwość mieszczenia najlepszego z nich „na wierzchu”.

Łatwe udostępnianie produktów obrazowych

Udostępniaj produkty obrazowe innym członkom organizacji, dając im do ręki bardzo wartościowe źródło informacji wizualnych do dalszych analiz. Korzystając z ArcGIS Image Server bardzo łatwo możesz im umożliwić dostęp do tych informacji w dogodnej dla nich formie, aby mogli je wykorzystywać w ramach całej platformy ArcGIS.

Czy zainteresował Cię ten materiał?