ArcGIS Mission – zarządzanie działaniem nie tylko w misjach bezpieczeństwa

ArcGIS Mission – zarządzanie działaniem nie tylko w misjach bezpieczeństwa

ArcGIS Mission jest kompleksowym narzędziem geoinformatycznym, które pozwala na realizację zadań wymagających integracji różnego rodzaju danych podczas pracy w terenie. Wspomaga także zarządzanie działaniami z poziomu dyspozytora oraz komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy użytkownikami znajdującymi się w terenie. Korzystać z niego mogą nie tylko agencje bezpieczeństwa publicznego czy organy ścigania, ale także firmy sieciowe i organizacje zajmujące się zasobami naturalnymi.

ArcGIS Mission realizuje trzy duże grupy zadań:

  1. Planowanie – możliwość utworzenia zadania/misji, zdefiniowanie na jakim obszarze będzie ono realizowane, przypisanie zespołów oraz udostępnienie informacji niezbędnych do wykonania zadania.
  2. Wykonanie zadania/misji – poszczególne etapy realizacji zadania widoczne są w aplikacji typu dashboard koordynatora oraz w aplikacjach mobilnych grup terenowych. Dzięki tym właściwościom możliwe są: aktualizacja statusów, nadzorowanie działań, czy wymiana informacji.
  3. Przegląd – przeprowadzanie analizy aktywności w czasie realizacji zadania, ocena wydajności i poprawności planowania, a finalnie opracowanie wniosków mających przełożenie na przyszłe działania.

Rys. 1. Dzięki ArcGIS Mission koordynatorzy zadań/misji mogą w jednym narzędziu monitorować lokalizację poszczególnych członków zespołu, pokonywane przez nich trasy, komunikację i obrazy z terenu.

ArcGIS Mission oferuje funkcjonalność rozwiązań rozwijających taktyczną świadomość sytuacyjną oraz usprawnia wymianę informacji w czasie rzeczywistym. Wszystkie dane utworzone i zebrane podczas misji są zapisywane w oprogramowaniu ArcGIS, a następnie mogą być przeglądane i analizowane w innych aplikacjach ArcGIS, takich jak ArcGIS Dashboards czy ArcGIS Insights.

Kluczowe funkcje ArcGIS Mission:

  • Zintegrowane narzędzia kontroli i zarządzania – korzystając z ArcGIS Mission, organizacje mogą zredukować liczbę systemów używanych do zarządzania zarówno planowanymi, jak i niespodziewanymi zdarzeniami i działaniami. Jako platforma, Mission pozwala użytkownikom tworzyć, administrować i zapisywać dane dotyczące misji, które mogą być dostępne w obrębie całej organizacji. Oprogramowanie usprawnia także wymianę informacji o lokalizacji, map, obrazów i innych powiązanych z zadaniem treści członkom zespołów działającym w terenie.
  • Świadomość sytuacyjna zespołu taktycznego – ArcGIS Mission pozwala zespołom – działającym zarówno w terenie, jak i w centrum dowodzenia – obserwować i koordynować w czasie rzeczywistym przemieszczanie się poszczególnych członków misji.
  • Komunikacja peer-to-peer – zapewniając komunikację peer-to-peer (P2P), Mission pozwala członkom zespołu wysyłać do siebie wiadomości w celu wzmocnienia współpracy i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Mogą oni również udostępniać lokalizacje i trasy, oznaczenia na mapach, zdjęcia i filmy, dzięki czemu każdy uczestnik zadania ma dostęp do potrzebnych informacji. Komunikacja P2P jest obsługiwana również w środowiskach o niskiej przepustowości oraz w sytuacji braku możliwości połączenia z serwerem obsługującym rozwiązanie.
  • Przegląd misji po jej zakończeniu – dzięki Mission wszystkie dane utworzone i zebrane podczas misji są zapisywane w oprogramowaniu ArcGIS. Organizacje mogą na ich podstawie analizować skuteczność podejmowanych działań i planować przyszłe zadania.
Czy zainteresował Cię ten materiał?