ArcGIS Monitor

ArcGIS Monitor

Lekarze stosują swoje specjalne narzędzia do monitorowania stanu zdrowia pacjentów, diagnozowania problemów i określania sposobu leczenia. Od niedawna także administratorzy IT i menedżerowie GIS, wyposażeni w nowe, specjalnie dla nich przygotowane przez Esri narzędzie monitorujące – ArcGIS Monitor mogą w swoich działaniach naśladować lekarzy i analizować stan systemu ArcGIS.

ArcGIS Monitor  umożliwia zoptymalizowanie inwestycji w GIS i infrastrukturę informatyczną dzięki możliwości monitorowania stanu systemu ArcGIS Enterprise.

rys 1

Podstawowym celem ArcGIS Monitor jest wspomaganie wydajnego i efektywnego zarządzania i wykorzystywania systemu ArcGIS poprzez dostarczanie przydatnych informacji o użytkowaniu i wydajności systemu. Wdrożenie aplikacji ArcGIS Monitor umożliwia:

 • maksymalizację zysków z inwestycji w GIS dzięki podniesieniu efektywności działania systemu i zmniejszeniu kosztów administracyjnych,
 • podniesienie wydajności systemu i poziomu zadowolenia użytkowników końcowych,
 • zapewnienie wczesnego wykrywania potencjalnych i istniejących problemów związanych z infrastrukturą i działaniem systemu oraz ich szybkiego rozwiązywania,
 • zwiększenie zrozumienia faktycznego wykorzystania systemu poprzez określenie „właściwej skali” systemu i dobór odpowiednich komponentów, a przez to optymalizowanie kosztów,
 • zbieranie danych, takich jak na przykład czas działania systemu, obciążenie, wykorzystanie zasobów oraz trendy użytkowania systemu w czasie,
 • generowanie raportów usprawniających komunikację między użytkownikami GIS i  infrastruktury IT, właścicielami firmy i członkami kierownictwa wyższego szczebla.

ArcGIS Monitor został stworzony w oparciu o doświadczenia zgromadzone przez Esri w trakcie realizacji profesjonalnych usług mających na celu pomoc klientom w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z wydajnością systemu oraz w głębszym zrozumieniu faktycznego wykorzystania zasobów. ArcGIS Monitor pozwala monitorować zarówno oprogramowanie, jak i elementy infrastruktury związanej z systemami zbudowanymi na platformie Esri.

Kluczowe cechy

ArcGIS Monitor umożliwia całościowe monitorowanie wszystkich warstw systemu, w tym:

Aktywność w sieci:

 • Aplikacje,
 • Logowanie,
 • http.

Komponenty oprogramowania:

 • ArcGIS Server,
 • Portal for ArcGIS,
 • ArcGIS GeoEvent Server,
 • Geobazy i ArcGIS Data Store.

Bazy danych:

 • Oracle,
 • SQL,
 • PostgreSQL.

Wdrożenia w chmurze:

 • AWS (Amazon Web Services).

Infrastruktura:

 • Windows: CPU, pamięć, sieć, dysk.
 • Linux: CPU, pamięć, sieć, dysk.

Wykorzystanie systemu:

 • Dzienniki zdarzeń.

Informacje przestrzenne:

 • Mapa z lokalizacjami użytkowników.

Rozszerzenia:

 • Niestandardowe raporty lub alerty, które mogą być tworzone przez użytkowników.

Licencje:

 • Czasy użytkowania licencji,
 • Liczba wykorzystanych licencji,
 • Użytkownicy.

Jak to działa

ArcGIS Monitor zbiera dane w regularnych odstępach czasu (1, 5, 30 i 60 minut) i agreguje je co godzinę i co dzień. Jest w stanie gromadzić duże ilości danych i wykonywać ich analizy statystyczne oraz przechowywać dane na trzech poziomach:

 • jako dane surowe (15 – 90 dni),
 • jako wyniki analiz statystycznych surowych danych (bezterminowo),
 • jako dane zagregowane (2 – 5 lat).

Program pozwala na nieinwazyjne monitorowanie systemu. Tworzy przydatne raporty – z wykorzystaniem szablonów, albo dostosowane do twojej organizacji – z wybraną przez ciebie częstotliwością (w czasie rzeczywistym, co godzinę, co dzień i co miesiąc). Program generuje także alerty i powiadomienia dla administratora.

ArcGIS Monitor pomaga wypełnić lukę między IT a GIS. Jego wszechstronne możliwości są dostosowane do pracy z oprogramowaniem ArcGIS i mogą pasować do ekosystemu monitorującego w każdej organizacji.

Czy zainteresował Cię ten materiał?