ArcGIS w Szkole – program Esri Polska dla szkół

ArcGIS w Szkole - program Esri Polska dla szkół

W 2019 roku firma Esri Polska dołączyła do programu dla szkół prowadzonego w ramach współpracy Komisji Europejskiej i Esri Inc. pod nazwą „The Digital Skills and Job Coalition”. Od kilku lat program z powodzeniem jest realizowany w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i kilkunastu krajach Unii Europejskiej. Głównym celem przedsięwzięcia Esri jest wsparcie wdrażania GIS (systemów informacji przestrzennej) w edukacji poprzez udostępnianie oprogramowania oraz materiałów przydatnych nauczycielom i uczniom.

Pierwszy etap programu w Polsce miał charakter pilotażowy i był koordynowany przez Dział Edukacji Esri Polska. Do udziału w przedsięwzięciu zostało zaproszonych kilkudziesięciu nauczycieli, którym zaproponowano dostęp do oprogramowania Esri w szkole dla wszystkich nauczycieli i uczniów.

Dodatkowo przygotowano materiały:

Wszystkie pomoce dla nauczycieli można znaleźć na stronie portalu edukacyjnego edu.esri.pl.

W efekcie w Programie uczestniczy już ponad 115 nauczycieli (stan na wrzesień 2020 r.) ze szkół i jednostek edukacyjnych zlokalizowanych w różnych miejscowościach w Polsce. Dział Edukacji Esri Polska stale wspiera przedstawicieli szkół regularnie informując np. o nowych scenariuszach, filmach instruktażowych lub seminariach współorganizowanych z uczelniami wyższymi.

Rys. 1. Panel operacyjny prezentujący rozmieszczenie szkół w programie „ArcGIS w Szkole” (aplikacja Operations Dashboard for ArcGIS (stan na wrzesień 2020r.)

W kolejnych latach planowane jest rozszerzenie zasięgu programu programu “ArcGIS w Szkole” o nowe placówki dydaktyczne. Nauczycieli, którzy chcieliby przekonać się, w jaki sposób narzędzia GIS mogą pomóc im w zdobywaniu większej uwagi uczniów podczas lekcji geografii, historii czy biologii, jak również rozwijaniu pasji uzdolnionych podopiecznych, gorąco zachęcamy do przystąpienia do programu.

Zapraszamy również do zapoznania się ze stroną internetową edu.esri.pl, gdzie można znaleźć wspomniane wcześniej scenariusze lekcji wraz z instrukcjami obsługi naszej platformy ArcGIS Online.

Dodatkowo na fanpage’u edu.esri.pl na Facebooku można znaleźć informacje o warsztatach dla nauczycieli oraz innych ciekawych wydarzeniach, bezpłatnych kursach, które pozwalają rozwinąć umiejętności w różnych dziedzinach GIS-u oraz odkryć zaskakujące nieraz zagadnienia, w których można zastosować jego narzędzia.

Wierzymy, że interaktywne narzędzia będą uatrakcyjniały zajęcia dydaktyczne, a samym uczniom funkcjonalność ArcGIS ułatwi konstruowanie wiedzy przez pozyskiwanie danych przestrzennych, ich analizowanie oraz tworzenie autorskich map tematycznych.

Czy zainteresował Cię ten materiał?