Bezpieczeństwo zapisane na mapie, czyli GIS dla Polskiej Policji

Bezpieczeństwo zapisane na mapie, czyli GIS dla Polskiej Policji

Informacja geograficzna udoskonala pracę wielu organizacji w różnorodnych obszarach ich działania. Od jakiegoś czasu narzędzia GIS pomagają również łapać piratów drogowych, wskazywać niebezpieczne dla kierowców trasy, a nawet namierzać przestępców. Polska Policja we współpracy z firmą Esri przeprowadziła projekt wdrożenia Systemu Informacji Geograficznej uhonorowany wyróżnieniem: „Za specjalne osiągnięcia w GIS-ie” (SAG – Special Achievement in GIS) podczas Międzynarodowej Konferencji Użytkowników Esri w San Diego w Stanach Zjednoczonych.

SAG Policja 2017

Rozwiązanie GIS zostało wdrożone we wszystkich Komendach Wojewódzkich i w Komendzie Stołecznej Policji. Informacja geograficzna wykorzystywana jest przede wszystkim w biurze wywiadu i informacji kryminalnej, biurze ruchu drogowego, informatyki i łączności, a także w biurze prewencji.

Przestępca ,,zaznaczony” na mapie

Oprogramowanie GIS okazało się szczególnie przydatne w pracy wywiadowczej i dochodzeniowo-śledczej. Dzięki wykorzystaniu systemu policjanci mogą zbierać i systematyzować informacje dotyczące billingów połączeń, adresów, pod którymi przebywa związana z daną sprawą osoba. Mogą również analizować odwiedzane przez nią stacje benzynowe czy trasy, po których mogła się przemieszczać. Dane przedstawione na jednej mapie pozwalają śledzić kilka wątków jednocześnie, co stanowi dla policjantów ogromne ułatwienie. Analiza billingów i nagrań z kamer daje nie tylko możliwość namierzania przestępców czy zaginionych osób, ale stanowi także niepodważalny dowód w prowadzonych sprawach. Przedstawienie na jednej mapie wszystkich działań osoby poszukiwanej, które stanowią trop dla policjantów, może stanowić świadectwo dla prokuratorów i sędziów rozstrzygających dany przypadek.

Rozwiązania GIS okazały się również bardzo przydatne w pracy Biura Ruchu Drogowego. Pozwalają bowiem skuteczniej rozmieszczać patrole drogowe i informować kierowców o zagrożeniach, wskazując najbardziej niebezpieczne miejsca. Dzięki rozwiązaniom GIS, precyzyjniej niż dotychczas, odnotowywane są współrzędne geograficzne różnych wypadków, kolizji czy wykroczeń.

Mapa dostępna dla każdego

Polska Policja dostała wyróżnienie także za stworzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (KSMB). Powstała ona po to, by usprawnić codzienną pracę Policji oraz jej kontakt ze społeczeństwem, a obywatele mogli informować o zagrożeniach w ich okolicy. Dzięki KMZB obywatele mają również dostęp do statystyk związanych z przestępstwami i informacji o zagrożonych rejonach.

Wprowadzenie rozwiązań GIS znacznie zmodernizowało i usprawniło działania policji, która w tym roku jako jedyna instytucja w Polsce otrzymała prestiżową nagrodę, przyznawaną przez firmę Esri. Przedstawiciele Policji zapewniają, że już niebawem wykorzystają to rozwiązanie również w innych obszarach swojej pracy.

Czy zainteresował Cię ten materiał?