Centrum Badawczo-Rozwojowe Eltel Networks Energetyka S.A.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Eltel Networks Energetyka S.A.

Rozmowa z Krzysztofem Szuchnikiem, dyrektorem nowo powołanego Centrum Badawczo-Rozwojowego ELTEL Networks Energetyka S.AKrzysztof Szuchnik Eltel

Skąd potrzeba powstania Centrum Badawczo-Rozwojowego?

Firma ELTEL Networks Energetyka S.A. swoje  kompetencje w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej rozwija już od ponad 50 lat. Pracujemy pod różnymi szerokościami geograficznymi dostarczając kompleksowe usługi, łącząc różne technologie. Wiemy jak tworzyć nowe rozwiązania techniczne optymalizujące procesy pracy, podnoszące efektywność oraz bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, jak również jego poszczególnych elementów. Z tego względu, w służbie rozwoju nowoczesnej infrastruktury energetycznej utworzyliśmy w ramach spółki Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego zadaniem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie szeroko pojętej elektroenergetyki.

W Eltel Networks konsekwentnie od wielu lat realizujemy model biznesowy oparty na innowacjach. Pozwoliły one wyprzedzić konkurencję pod względem zaawansowania technologicznego, kompetencji i organizacji przygotowania inwestycji oraz prowadzenia robót. By utrzymać pozycję największej firmy budownictwa elektroenergetycznego w Polsce oraz kluczowego gracza na rynku europejskim, musimy stale usprawniać procesy przepływu informacji, wiedzy i kompetencji pomiędzy poszczególnymi wydziałami naszej firmy i zautomatyzować procesy przygotowania inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem zbierania i przetwarzania danych cyfrowych.

Jak powstanie Centrum Badawczo-Rozwojowego wpłynie na ELTEL Networks?

Eltel Networks posiada w swojej organizacji bardzo kompetentnych i zaangażowanych w rozwój pracowników, to jest naszą siłą. W ramach Centrum opracowujemy i wdrażamy narzędzia i procedury pozwalające na płynny przepływ wiedzy i kompetencji pomiędzy pracownikami, tak aby wiedza ekspercka była domeną organizacji, a nie jednostek w niej pracujących. Chcemy mieć pewność, że bazujemy na aktualnym poziomie wiedzy oraz, że kierunki, które rozwijamy elastycznie dopasowują się do potrzeb rynkowych. Dlatego też utworzyliśmy sieć współpracy z uczelniami, ośrodkami naukowymi, producentami urządzeń i dostawcami innowacyjnych usług, z którymi wymieniamy wiedzę i kompetencje, wspólnie realizując projekty.

Warto wspomnieć również o tym, że Centrum Badawczo-Rozwojowe – jako łącznik pomiędzy przemysłem a nauką – pozwoli na promowanie marki Eltel poprzez publikacje w uznanych czasopismach naukowych i aktywny udział w konferencjach i sympozjach naukowo-technicznych. Jest to najlepsza forma promocji, z nieporównywalnie większym zasięgiem w odniesieniu do jakichkolwiek innych działań np. reklam, sponsoringu itp., gdyż trafia bezpośrednio do naszych kluczowych klientów.

Dziękujemy za rozmowę.

Czy zainteresował Cię ten materiał?