Co nowego w ArcGIS Online

Co nowego w ArcGIS Online

Po roku dynamicznego rozwoju wykorzystywania ArcGIS Online, wprowadzona przez Esri grudniowa (2016) aktualizacja tego oprogramowania oferuje jeszcze bardziej zaawansowaną funkcjonalność GIS, dodatkowe ulepszenia dla użytkowników oraz nowe sposoby zarządzania kontami i udostępnianiem prac.

Bardziej zaawansowana funkcjonalność GIS

W grudniowej aktualizacji wektorowe mapy bazowe Esri przestały być już wersją beta. Teraz mapy te w postaci kafli mogą występować w dziewięciu stylach. Style odpowiadają danym komercyjnym, społecznościowym i danym open-source. Obejmują one ciemno i jasnoszare siatki mapy, trzy wersje danych ulic, teren z etykietami, dane nawigacyjne, topograficzne oraz hybrydowe dane obrazowe. Te style map, które mogą być dostosowywane przez użytkowników, są publikowane jako warstwy kafli lub warstwy map internetowych. Zapewniają one lepszą jakość wyświetlania na urządzeniach o wysokiej rozdzielczości i mogą być częściej aktualizowane.

rys 1

Rys. 1 . Wektorowe mapy bazowe Esri mają dziewięć stylów, w tym ciemno i jasnoszare siatki i trzy wersje danych ulic.

W przypadku warstw punktowych w widoku sceny można obecnie stosować symbolikę zarówno 2D, jak i 3D. Na przykład, gdy prędkość wiatru jest w zbiorze danych atrybutem liczbowym, może zostać zwizualizowana z wykorzystaniem proporcjonalnych symboli, o odpowiedniej barwie i wielkości, zgodnie z wartością prędkości wiatru. Ulepszono również animację lotu kamery między określonymi punktami, dzięki czemu stała się ona bardziej płynna.

Rozszerzono także funkcje analityczne. Nowe narzędzie Join Features przenosi atrybuty z jednej warstwy lub tabeli do innej, korzystając z relacji przestrzennych i atrybutowych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku takich operacji, jak dołączanie wspólnej granicy lub informacji demograficznych do danych o wypadkach, identyfikacja obiektów położonych najbliżej znanej lokalizacji lub określanie liczby domów, które położone są w strefie zalewowej. Nowe narzędzie Find Outliers, określające cechy, których wartości znacznie różnią się od wartości innych punktów danych, umożliwia tworzenie map, które przedstawiają statystycznie znaczące klastry i dane przestrzenne odbiegające od innych. Może ono pomóc odpowiedzieć na takie pytania, jak:

  • Gdzie w obrębie badanego obszaru występują najwyraźniejsze podziały między bogactwem i ubóstwem?
  • Czy są sklepy, które zmagają się z niskim poziomem sprzedaży, mimo że w pobliżu znajdują się inne sklepy osiągające wysokie obroty?
  • Gdzie występują nietypowe wzorce dokonywania zakupów?
  • Czy w Stanach Zjednoczonych istnieją hrabstwa o niezwykle niskiej średniej oczekiwanej długości życia w stosunku do obszarów sąsiednich?
rys 2

Rys. 2. Te style odpowiadają danym komercyjnym, społecznościowym i danym open-source.

Ponadto, w wersji grudniowej zaktualizowano mapy demograficzne dla Kanady, Stanów Zjednoczonych i kilku innych krajów. Kanada posiada teraz dane demograficzne aktualne na rok 2016. Mapy dla Stanów Zjednoczonych uwzględniają teraz najnowsze dane dla rynku handlu detalicznego i dane o centrach handlowych, a także informacje o liczbie osób przebywających na danym obszarze w ciągu dnia. Inne kraje, dla których zaktualizowano dane, to: Belgia, Chiny, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Rosja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

Większe pole do popisu dla inwencji użytkowników

Podczas wyboru stylu i etykiet dla warstw w przeglądarce map, użytkownicy mogą teraz tworzyć, edytować lub wykorzystywać Arcade, nowy język skryptowy. Na przykład, użytkownik może teraz utworzyć wyrażenie pozwalające wygenerować wielkość sprzedaży w ciągu roku dla poszczególnych obszarów, sumując wartości miesięcznych sprzedaży na tych obszarach. Roczne wyniki sprzedaży mogą być następnie przedstawiane na mapie jako symbole o różnej wielkości. Ponadto, użytkownicy mogą edytować lub usuwać atrybuty, zdjęcia i pliki bezpośrednio w tabeli atrybutów w przeglądarce mapy.

rys 3

Rys. 3. Użytkownicy mogą dostosować styl wektorowych map bazowych Esri, które są publikowane jako warstwy kafli lub jako mapy internetowe.

W ArcGIS Online wprowadzono również ulepszenia do animacji czasowej. W przypadku korzystania z warstw z danymi „na żywo”, nowe narzędzie o nazwie Show Advanced Options umożliwia użytkownikom przeglądanie czasowego zakresu danych przy otwieraniu zapisanej wcześniej mapy, zamiast oglądania jedynie jej wersji statycznej. Na przykład, kiedy warstwy obiektów filtrowane są według daty, użytkownicy mogą także ustawić zakres animacji ustalając, że ma się ona rozpocząć w ostatnim dniu, kiedy dane zostały zarejestrowane. Użytkownicy mogą zapisać wybraną pozycję suwaka animacji. Dzięki temu, kiedy ponownie otworzą mapę, suwak domyślnie znajdzie się w tym miejscu. Ponadto, uruchomieniem suwaka czasu można sterować w skonfigurowanym zakresie.

ArcGIS Online jest już przetłumaczone na 34 języki, w tym na język bośniacki i indonezyjski.

rys 4

Rys. 4. Wektorowe mapy bazowe Esri można teraz lepiej wyświetlać na urządzeniach o wysokiej rozdzielczości.

Prostsza administracja i udostępnianie danych

Zaktualizowane oprogramowanie ArcGIS Online umożliwia tworzenie nowych kont w ramach organizacji, w powiązaniu z kontami zakładanymi w portalach społecznościowych takich jak Facebook i Google. Istnieje też nowy, tani sposób dla subskrybentów, pozwalający zwiększyć liczbę osób w danej organizacji, które mogą obserwować prace GIS wykonywane z wykorzystaniem ArcGIS Online. Użytkownicy mogą teraz dzielić prace z członkami kadry kierowniczej, pracownikami terenowymi, analitykami i z innymi, wybranymi osobami, bez publicznego udostępniania danych.

Więcej informacji o aktualizacjach ArcGIS Online znajduje się na stronie ArcGIS Online What’s New i na blogu ArcGIS Online.

Czy zainteresował Cię ten materiał?