Czwarta rewolucja przemysłowa i infrastruktura geoprzestrzenna

Czwarta rewolucja przemysłowa i infrastruktura geoprzestrzenna

Światowe Forum Ekonomiczne charakteryzuje czwartą rewolucję przemysłową jako „połączenie technologii, które zaciera granice między sferą fizyczną, cyfrową i biologiczną”. Jest to proces transformacji oferujący społeczeństwu wiele możliwości. Są one widoczne w innowacjach technologicznych, takich jak samochody autonomiczne, wirtualni asystenci na bazie AI, a także rozszerzona i wirtualna rzeczywistość. Przejście z rzeczywistości fizycznej na cyfrową daje możliwości dominacji firmom prowadzącym platformy cyfrowe, takim jak Amazon, Apple i Microsoft. Widzimy również szereg innowacji powstających w startupach takich, jak Uber, Airbnb i Deliveroo.

rys 1

Firmy te są w ogromnym stopniu zależne od danych. Krytyczne są tutaj dane lokalizacyjne: w końcu Uber musi wiedzieć skąd cię zabrać. Wszystkie te firmy mają w swoich platformach cyfrowych wbudowane funkcje lokalizacji, aby umożliwić im działanie i zapewnić bezproblemową obsługę użytkowników.

Czwarta rewolucja przemysłowa ma miejsce w czasie wielu poważnych, globalnych wyzwań, takich jak przeludnienie, niedobór zasobów i zmiany klimatu. Te i inne problemy pozostawione bez kontroli prowadzą nas do niezrównoważonej przyszłości.

rys 2

Również tutaj kluczowe znaczenie ma lokalizacja. Aby pomóc walczyć i pokonywać te globalne wyzwania musimy zastosować geografię, naukę o naszym świecie i wykorzystać innowacje czwartej rewolucji przemysłowej.

W Esri wierzymy w koncepcję infrastruktury geoprzestrzennej. Jest to metoda stosowania geografii cyfrowej i GIS na dużą skalę, łącząca osoby, zespoły, działy, organizacje i społeczności. Infrastruktura geoprzestrzenna nie jest nowym pomysłem. Wcześniej wdrażano ją jako infrastrukturę danych przestrzennych (SDI), poprzez mechanizmy udostępniania otwartych danych i platform zaangażowania społeczności.

Infrastruktura geoprzestrzenna zapewnia rozproszoną sieć, która umożliwia wykorzystanie informacji geoprzestrzennych oraz map i analiz, a także umożliwia ich integrację z innymi systemami. Pozwala używać geografii lub lokalizacji jako wspólnego klucza, za pomocą którego można łączyć dane i systemy wszystkich typów oraz przeglądać je w odpowiednim kontekście. Daje to zrozumienie i wiedzę o stojących przed nami wyzwaniach i istniejących możliwościach, pomagając podejmować właściwe decyzje i odpowiednie działania. Jest to rodzaj geoprzestrzennego układu nerwowego dla naszych organizacji, dla naszych krajów i planety.

rys 3

Ostatecznie stanowi to również ramy, na których miasta mogą stać się bardziej inteligentne. Na przykład miało to miejsce w  Abu Dhabi, Los Angeles i Singapurze, dzięki połączeniu organizacji, agencji i umożliwieniu ich lepszej współpracy.

Miasta te angażują i łączą swoje społeczności oraz zmieniają styl działania administracji.

rys 4

W ten sposób miasta mogą podnieść jakość życia swoich obywateli i mieszkańców, co ostatecznie jest celem każdego miasta, które stara się być miastem inteligentnym.

Tekst polski opracowany na podstawie materiałów udostępnionych przez Esri Inc..

Czy zainteresował Cię ten materiał?