Dane przestrzenne GUGiK w aplikacjach ArcGIS

Dane przestrzenne GUGiK w aplikacjach ArcGIS

Zakończone zostały prace nad procesem wzbogacania zasobów danych map bazowych ArcGIS Online o materiały udostępnione w lipcu 2020 roku przez GUGiK. Dzięki tej decyzji wszyscy użytkownicy rozwiązań Esri będą mogli opracowywać analizy w oparciu o najbardziej aktualne i dokładne dane przestrzenne dla naszego kraju, takie jak ortofotomapa czy obiekty ze zbiorów BDOT.

Prace nad dodaniem wartości pochodzących z bazy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii trwały prawie rok i wymagały ścisłej współpracy pomiędzy Esri Inc. i Esri Polska. Do tej pory polskie dane dostępne w aplikacjach Esri pochodziły od zewnętrznych dostawców i nie prezentowały tak wysokiej jakości oraz dokładności jak oficjalne dane GUGiK. Działania podejmowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Esri Polska wpisują się w trend open data, który polega na zapewnieniu obywatelom bezpłatnego dostępu do danych i informacji.

– Uzupełnienie zasobów danych przestrzennych oprogramowania ArcGIS o dane GUGiK to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich polskich użytkowników naszych aplikacji. Od teraz osoby bez specjalistycznej wiedzy będą mogły łatwo opracowywać dokładne analizy przestrzenne, także biznesowe na podstawie udostępnionych map bazowych. – mówi Tomasz Jankiewicz, CTO Esri Polska. Co ważne, nowe zasoby są dostępne zarówno w aplikacjach webowych, jak i tych instalowanych na urządzeniach osobistych oraz stacjonarnych. – dodaje Jankiewicz.

Przed uwolnieniem danych, aby zakupić dane w odpowiadającym zakresie, należało wydać ponad 2 mln złotych, co jednoznacznie wskazuje, z jak cennych informacji mogą obecnie korzystać użytkownicy aplikacji z rodziny ArcGIS. – Uwolnienie danych ma ogromne znaczenie dla rozwoju wielu dziedzin gospodarki. Pozytywnie wpływa też na usprawnienie procesu inwestycyjnego, dlatego tym bardziej cieszymy się, że dane GUGiK zasiliły nasz sztandarowy produkt jakim jest platforma ArcGIS. Jesteśmy przekonani, że doprowadzi to do jeszcze szerszego wykorzystania tych zasobów przestrzennych przez firmy, administrację i środowiska akademickie. – podsumowuje Tomasz Jankiewicz.

Esri Polska pracuje już nad kolejnym etapem dodawania danych z GUGiK, który obejmie dane wysokościowe, czyli numeryczny modele terenu naszego kraju.

Czy zainteresował Cię ten materiał?