Dane przestrzenne w służbie wywiadu

Dane przestrzenne w służbie wywiadu

Głównym zagrożeniem dla bezpieczeństwa, jest obecnie widmo coraz częstszych ataków terrorystycznych, które wstrząsają światem praktycznie na obszarze całego globu. Nowy rodzaj zagrożenia wymaga podejmowania działań, które pozwolą na skuteczne monitorowanie niebezpiecznych obszarów i jednostek. Chodzi między innymi o uwzględnianie elementu przestrzennego, który zawiera praktycznie każda analizowana informacja, za co odpowiedzialna jest Narodowa Agencja Wywiadu Geoprzestrzennego USA (National Geospatial-Intelligence Agency). Ta jedna z największych organizacji wywiadowczych z budżetem przekraczającym 5 mld USD, zatrudniająca niemal 16 tys. osób stanowi kluczowy element machiny wywiadowczej USA. Do jej najbardziej spektakularnych działań można zaliczyć między innymi przygotowanie operacji „Trójząb Neptuna”, której celem było pochwycenie Osamy bin Ladena.

Wspólne dane wywiadu

Rosnące zagrożenie ze strony terroryzmu znalazło swoje odzwierciedlenie w regulacjach zawartych w ustawie o wolności „USA Freedom Act”, które narzucają większą współpracę w obszarze wymiany informacji między poszczególnymi agencjami. W tym celu firmy Lockheed Martin i Esri, stworzyły rozwiązanie pozwalające agencjom rządowym na łatwiejsze dzielenie się danymi geoprzestrzennymi.

Opracowana w formie portalu aplikacja zapewnia jednolite środowisko dla analityków, którzy mogą w bezpieczny sposób organizować i dzielić się danymi w obrębie całej społeczności wywiadowczej w departamencie obrony USA. To również istotny krok w kierunku konsolidacji wszystkich portali wywiadu geoprzestrzennego w jeden serwis pod egidą NGA. W konsekwencji przyczyni się to do oszczędności związanych z zakupem wymaganych licencji i infrastruktury technicznej.

Aplikacja dostępna dla „wszystkich”

Interesujący jest fakt, że rozwiązanie zostało wdrożone przy wykorzystaniu platformy Amazon Web Services Commercial Cloud Services (C2S). Umieszczenie aplikacji od Esri na komercyjnej platformie Amazon Web Services, to wyraźny sygnał, że rozwiązania chmurowe oferują coraz wyższy poziom bezpieczeństwa. Sama platforma oferuje szeroki zestaw globalnych aplikacji, baz danych, analiz i usług wdrożeniowych, które wspierają rozwój organizacji i obniżają koszty IT. Usługi te są wykorzystywane przez największe organizacje i najbardziej innowacyjne startupy w celu wspierania zadań w takich obszarach jak: aplikacje mobilne i webowe, Internet Rzeczy, projektowanie gier, przetwarzanie, magazynowanie, przechowywanie i archiwizowanie danych i wiele innych.

Portal opracowany przez Esri i Lockheed Martin działa w oparciu o rozwiązanie ArcGIS, które zapewnia bezpieczne zarządzanie istniejącymi danymi i ułatwia współpracę między agencjami wywiadowczymi. Rozwiązanie chmurowe dodatkowo usprawnia procesy w obszarze projektowania i wdrażania rozwiązań klasy enterprise (dla dużych organizacji) w środowisku cloud. ArcGIS łączy użytkowników z mapami i informacją geograficzną. Mogą oni tworzyć i przeglądać mapy, nakładać na siebie dane geograficzne, analizować informacje i dzielić się informacją geograficzną w wielu różnych aplikacjach.

Map of the world

Uruchomienie platformy do wymiany danych to kolejny krok NGA w kierunku migracji do rozwiązań chmurowych, po tym jak przeniosła ona swoje aplikacje mapowe do środowiska Commercial Cloud Services (C2S) w ramach Amazon Web Services w ramach Inicjatywy Map of the World. Działa ona jako interfejs dla najbardziej aktualnych i dokładnych geoprzestrzennych danych wywiadowczych. Została zaprojektowana zarówno dla nowych użytkowników jak i ekspertów. Służy jako platforma do pracy na stale aktualizowanych danych oraz pozwala na obserwację wywiadowczą obiektów pochodzenia naturalnego i wytworzonych przez człowieka, znajdujących się na powierzchni ziemi, pod nią i nad nią. Użytkownicy mogą poszukiwać takich obiektów jak mosty czy składy kolejowe z informacją o ich aktualnym położeniu i informacjami wywiadowczymi dotyczącymi obserwowanych elementów.

Nowy rodzaj zagrożenia jakim jest terroryzm, wymaga współpracy nie tylko w obszarze jednego kraju ale w skali całego świata. Mocarstwowa pozycja Stanów Zjednoczonych oraz współpraca chociażby w obszarze NATO sprawia, że dobrodziejstwo informacji geograficznej wpływa na poprawę bezpieczeństwa całego sojuszu. Skuteczne rozwiązania do szybkiej i bezpiecznej wymiany danych w obszarze kraju lub większej struktury stają się koniecznością.

Czy zainteresował Cię ten materiał?