Dashboard – nowoczesny sposób obrazowania i prezentacji danych

Dashboard – nowoczesny sposób obrazowania i prezentacji danych

Dashboard  jest miejscem wyświetlania informacji geograficznych, dzięki któremu możliwe jest śledzenie zdarzeń i planowanie działań, czy podejmowanie strategicznych decyzji.  Prezentacja złożonych danych w jednym oknie przeglądarki to efektywny i przyciągający uwagę sposób. Podobnie jak mapy internetowe i warstwy internetowe, dashboard’y wchodzą w skład modelu informacji geograficznych ArcGIS.

Istnieje wiele powodów przemawiających za tworzeniem dashboardów, i równie dużo ich typów. Dashboard:

  • Pozwala wyświetlić w jednym widoku wszystkie dane niezbędne do wykonania działania lub podjęcia decyzji.
  • Umożliwia obserwowanie najważniejszych informacji dotyczących codziennych operacji.
  • Gwarantuje, że wszyscy współpracownicy są skoncentrowani na osiągnięciu tego samego celu dzięki możliwości przeglądania i wykorzystywania tych samych informacji.
  • Pozwala monitorować stan biznesu, produktu, zespołu pracującego w ramach instytucji i kampanii.
  • Daje możliwość tworzenia spersonalizowanych widoków dużych zestawów danych pozwalających wyświetlać wszystkie istotne dla użytkownika wskaźniki.

Niektóre z dashboardów są z zasady operacyjne. Pokazują one, co dzieje się w danej chwili i pozwalają dobrze uchwycić naturę szybko zmieniających się zdarzeń, procesów i innych działań. Część z nich ma charakter strategiczny i stanowi idealne rozwiązanie dla dyrektorów oraz menedżerów wyższego szczebla pragnących monitorować np. kluczowe wskaźniki wydajności. Niektóre dashboardy mają charakter analityczny i służą do identyfikacji trendów lub do narracji wydarzeń za pomocą danych.

Dashboard składa się z takich elementów jak: mapy, listy, diagramy, kontrolki i wskaźniki. Ponadto zajmuje 100% okna przeglądarki aplikacji. Elementy mogą być grupowane na różne sposoby.

Cechy charakteryzujące efektywny dashboard:

  • Przyciąga uwagę do najistotniejszych elementów,
  • Na ekranie wypełnionym danymi wyróżnia najważniejsze informacje,
  • Pozwala odbiorcom zrozumieć, co się wydarzyło i szybko zareagować,
  • Prezentuje wskaźniki wydajności w sposób czytelny, dokładny, bezpośredni i bez pokazywania elementów odwracających uwagę.

Większość elementów dashboardu oparta jest na danych. Reprezentują one informacje przeznaczone dla różnych grup docelowych, a dzięki funkcji filtrowania pozwalają na doprecyzowywanie informacji dla konkretnego odbiorcy. Filtry te mogą być dodawane na etapie projektowania dashboardu lub stosowane przez jego użytkowników w czasie wykonywania prac.

Dashboard może być sposobem obrazowania i prezentacji danych np. na ekranach w centrach operacyjnych lub na monitorach komputerów stacjonarnych oraz tabletach, jako interaktywne środowisko pracy.  Po utworzeniu, dashboard należy udostępnić docelowej grupie odbiorców. Może on zostać upowszechniony wszystkim użytkownikom lub tylko wybranym osobom z instytucji.

Czy zainteresował Cię ten materiał?