Dodaj przeglądarkę map ArcGIS Online do Story Map

Dodaj przeglądarkę map ArcGIS Online do Story Map

Przeglądarka map jest podstawową  aplikacją do tworzenia map w ArcGIS Online. Jest najlepsza w tworzeniu i konfiguracji map, eksploracji danych i prowadzeniu analiz. Jest to, co prawda zbyt silne narzędzie do wyświetlania mapy w Story Map, ale mimo to mogą istnieć powody, aby użyć go w tym celu. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy przygotowujesz briefing w firmie za pomocą Story Map i chcesz również pokazać mapy z wykorzystaniem wszystkich możliwości przeglądarki.

Oto jak dodać przeglądarkę map do twojej Story Map Series lub Story Mapa Journal.

Story Map Series

Krok 1: Opracuj, zapisz i udostępnij swoją mapę.

Krok 2: Otwórz mapę w przeglądarce map, kliknij przycisk Udostępnij (Share), a następnie skopiuj otrzymany link.

Rys 1 do pkt 5

Możesz także skopiować adres URL przeglądarki.

rys 2 do pkt 5

Krok 3: Korzystając z kreatora Story Map Series, dodaj nowy Wyróżnik (bullet), Kartę (tab) lub Zakładkę boczną (entry) i wybierz stronę internetową.

Krok 4: Wklej adres URL uzyskany w kroku 2 do okienka Webpage URL.

Krok 5: Kliknij przycisk Konfiguruj.

rys 3 do pkt 5

Krok 6: Wybierz Rozciągnij (Stretch) z opcji Position (mapa nie będzie zniekształcana).

Krok 7: Kliknij przycisk Dodaj (Add).

Krok 8: Zakończ tworzenie swojej Story Map Series, i zapisz ją.

Story Map Journal

Krok 1: Opracuj, zapisz i udostępnij swoją mapę.

Krok 2: Otwórz mapę w przeglądarce map, kliknij przycisk Udostępnij (Share), a następnie skopiuj otrzymany link.

rys 4 do pkt 5

Możesz także skopiować adres URL przeglądarki.

rys 5 do pkt 5

Krok 3: Korzystając z kreatora Story Map Journal, dodaj nową sekcję.

Krok 4: Wklej adres URL uzyskany w kroku 2 do okienka Webpage URL.

Krok 5: Kliknij przycisk Konfiguruj.

rys 6 do pkt 5

Krok 6: Wybierz Rozciągnij (Stretch) z opcji Position (mapa nie będzie zniekształcana).

Krok 7: Kliknij przycisk Dodaj (Add).

rys 7 do pkt 5

Krok 8: Zakończ tworzenie swojej Story Map Series i zapisz ją.

Poniżej przedstawiono przykład przeglądarki map użytej podczas briefingu w Story Map Series w układzie z wyróżnikami:

rys 8 do pkt 5

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj:

Story Map Series overview

Story Map Series tutorial

Story Map Journal overview

Story Map Journal tutorial

Czy zainteresował Cię ten materiał?