Drogowi eksperci i GIS

Drogowi eksperci i GIS

Jak w sposób rzetelny i klarowny poinformować kierowców i opinię publiczną o kilkuset planowanych punktach ładowania samochodów na paliwa alternatywne? Jak stworzyć pożyteczną, funkcjonalną, interaktywną, a przy tym atrakcyjną wizualnie aplikację mapową, ze standardowego, statycznego pliku Excell?

Nad tym zagadnieniem zastanawiali się eksperci z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, których jednym z zadań jest informowanie społeczeństwa na temat zaangażowania organów państwa w elektromobilność.

Rys1poloczone2

Postawiony problem jest poważny, ponieważ prawo w postaci artykułu 32 ustęp 5, ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317) obliguje Generalną Dyrekcję do działania. Egzekwując przyjęte prawodawstwo, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad opublikował „Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru”. Jako załącznik do Planu, opublikowano wyniki konsultacji społecznych, stanowiska operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych i gazowych oraz podmiotów zarządzających Miejscami Obsługi Podróżnych (MOP).

W myśl przytoczonej wyżej ustawy, konsultacje dotyczyły bazowej sieci TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) i zostały przeprowadzone dla 201 Miejsc Obsługi Podróżnych.

W wyniku konsultacji, operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) widzą możliwość posadowienia:

  • ogólnodostępnej stacji ładowania na wszystkich konsultowanych MOP-ach,
  • stacji tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) na 19 konsultowanych MOP-ach,
  • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) na 83 konsultowanych MOP-ach,
  • nie uzyskano uzgodnień dla stacji tankowania wodoru.

W wyniku konsultacji, zarządcy MOP są zainteresowani posadowieniem:

  • ogólnodostępnej stacji ładowania na 159 konsultowanych MOP-ach,
  • stacji tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) na 8 konsultowanych MOP-ach,
  • stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) na 2 konsultowanych MOP-ach,
  • stacji tankowania wodoru na 6 konsultowanych MOP-ach.

Drogowi eksperci, którzy wykorzystują na co dzień w swojej pracy oprogramowanie ArcGIS, stanęli przed wyzwaniem, aby w szybki sposób przygotować prostą aplikację mapową, dostępną publicznie, która przedstawi Plan, wyniki konsultacji, miejsca odpoczynku podróżnych, stanowiska OSD i potencjalne punkty ładowania, w podziale na konkretne paliwa alternatywne (LNG, CNG, wodór, prąd).

Z jakich narzędzi korzystali w stworzeniu interaktywnej wersji Planu?

Rys 3

Przede wszystkim była to Platforma ArcGIS Online (www.arcgis.com), dzięki której możliwe było stworzenie, a w zasadzie skonfigurowanie, aplikacji internetowej zawierającej dane pochodzące z co najmniej trzech źródeł: dane przestrzenne o potencjalnej lokalizacji punktów ładowania, materiały PDF z konsultacji oraz dane pochodzące z plików XLS, ze szczegółami merytorycznymi. Dane w większości przygotowywane były w oprogramowaniu ArcGIS Pro. Następnie z tak przygotowanego projektu sporządzono webową aplikację mapową, którą finalnie opublikowano na stronie www Zarządcy Dróg.

Dla łatwości nawigacji, w aplikacji zamieszczono legendę, okno wyboru warstw, możliwość zmiany mapy podkładowej (do dyspozycji jest 10 map bazowych, w tym satelitarna, OSM, teren) oraz wyszukiwarkę adresów. Po kliknięciu w konkretną lokalizację, pojawia się okno podręczne z najważniejszymi informacjami oraz odnośnik do pliku PDF z konsultacjami społecznymi.

Rys4poloczone5

Cała aplikacja została skonfigurowana w dostępnym kreatorze WebAppBuilder (więcej o nim przeczytasz w naszym serwisie ArcanaGIS). Co znamienne, przy jej tworzeniu nie użyto ani jednej linijki kodu, a wszystkie funkcjonalności zostały skonfigurowane we własnym zakresie przez specjalistów z GDDKiA. Jedno szkolenie wystarczyło, aby zacząć korzystać z bogatej funkcjonalności ArcGIS Online, co znacząco przyspieszyło pracę oraz pozwoliło ograniczyć koszty. Warto przekonać się we własnym zakresie jak użyteczna i przystępna jest Platforma ArcGIS Online, korzystając z darmowej wersji próbnej, którą można pozyskać na stronie www.arcgis.com.

Mapa elektromobilności nie jest jedyną aplikacją mapową przygotowaną w ArcGIS Online, a dostępną na stronach Zarządcy Dróg. Ten sam zespół ekspercki, skonfigurował również Mapę ograniczeń na przejściach granicznych, czyli proste mapowe narzędzie, w którym w szybki sposób kierowca może sprawdzić aktualny status przejścia granicznego, przepisy prawne, czy też ewentualne ograniczenia. Podobnie jak w przypadku poprzedniej aplikacji, zastosowano te same funkcjonalności Platformy ArcGIS, czyli kompozycja danych, konfiguracja aplikacji w kreatorze oraz publikacja i osadzenie na stronie www.

Aplikację można znaleźć pod poniższym adresem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2436/Mapa-ograniczen-na-przejsciach-granicznych

Rys 6
Rys 7

Niezmiernie cieszy fakt, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, narodowy zarządca infrastruktury krytycznej, idzie z duchem czasu i wykorzystuje dla pożytku publicznego najnowsze technologie geoinformatyczne. Esri z dumą, od wielu lat wspiera zarządców infrastruktury na całym świecie w jeszcze lepszym, bardziej niezawodnym i przyjaznym świadczeniu usług dla obywateli.

Czy zainteresował Cię ten materiał?