Działaj NATURAlnie

Działaj NATURAlnie

Wraz z ciągłym rozwojem świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska rośnie świadomość, że musimy zrozumieć codzienne wybory, których dokonujemy oraz wpływ, jaki mają one na nasze zasoby naturalne. Kontynuując badania i analizę wyzwań ekologicznych, takich jak zmiany klimatyczne, zła jakość powietrza, dotkliwe susze czy niszczące huragany, zdajemy sobie sprawę z potrzeby i znaczenia wkładu wnoszonego przez naukowców wolontariuszy. Dwukierunkowa komunikacja ze społeczeństwem w kwestiach związanych z ochroną środowiska stworzy bardziej wykształconych obywateli, którzy stają się coraz bardziej kompetentni w wykonywaniu swoich obowiązków związanych z zachowaniem i ochroną naszych zasobów. W połączonym świecie Internetu Rzeczy (IoT), stale dostarczającym w czasie rzeczywistym strumienie danych z czujników, od zespołów terenowych i całej społeczności, przetwarzanie i analizowanie wszystkich tych cennych informacji może być wyzwaniem. GIS dostarcza system operacyjny niezbędny do zamiany danych w użyteczną wiedzę.

Instytucje związane z ochroną środowiska i zasobami naturalnymi były jednymi z pierwszych podmiotów stosujących GIS, wykorzystującymi go jako narzędzie wspomagające ochronę Ziemi poprzez automatyczne mapowanie i wszechstronne analizy. W miarę rozwoju i ewolucji tej technologii, organizacje te muszą teraz przenieść swoją pracę w zakresie GIS na wyższy poziom, wykorzystując możliwości zarządzania wydajnością w czasie rzeczywistym, modelowania prognostycznego oraz inne zaawansowane narzędzia do mapowania i analiz przestrzennych.

Sięgnij po e-book pt.: Transformacja cyfrowa dla instytucji zajmujących się ochroną środowiska i zasobami naturalnym, a dowiesz się jak ważną część działań na rzecz ochrony przyrody stanowią mapowanie zasobów, analiza wpływów i prezentacja wyników badań.

Czy zainteresował Cię ten materiał?