Dziewięć zastosowań Story Maps, o których nie wiedziałeś

Dziewięć zastosowań Story Maps, o których nie wiedziałeś

Jest wiele unikalnych i interesujących sposobów korzystania ze Story Maps – jedne bardziej, a inne mniej oczywiste.

Story Maps pozwalają łączyć mapy z tekstami, obrazami i treścią multimediów oraz pomagają wykorzystywać potencjał map i geografii do opowiedzenia twojej historii. Story Maps można wykorzystać do wielu różnych celów: do wsparcia i pomocy w różnych działaniach, do tworzenia wirtualnych wycieczek, dzienników podróży, do dostarczania informacji publicznych i do wielu innych celów. Z różnymi przykładami zastosowań możesz zapoznać się odwiedzając Galerię Story Maps.

Oto lista dziewięciu pomysłów, które możesz zrealizować korzystając ze Story Maps, o czym, być może, nie pomyślałeś wcześniej. Kliknij obrazek, aby otworzyć Story Maps.

Raporty roczne

Raporty roczne zawierają wszechstronne, roczne podsumowania działalności organizacji. Mogą one omawiać szeroki zakres działań tych organizacji, wykorzystując różne media, mogą być także wzbogacane mapami. Przykładem może być Story Map Journal opracowany przez Pennsylvania Horticultural Society. Jeśli nadstawisz ucha kiedy go otworzysz, przekonasz się, że zawiera on także ścieżkę audio.

rys 1_pensylvania horticulture society

Przedstawienie swoich pracowników, siebie lub całej organizacji

Przedstawienie swoich pracowników klientom lub szerszej społeczności pozwala pokazać, kim jesteście. Jest to także dobry sposób zaprezentowania wiedzy i osobowości firmy. W poniższym przykładzie przedstawiono krajowy zespół GIS z organizacji Trust for Public Land. Z tego przykładu dowiesz się, skąd pochodzą poszczególni członkowie zespołu, co chcą i co lubią robić, a także poznasz ich role i zakresy obowiązków. W przykładzie tym wykorzystano Story Map Tour.

rys 2_national GIS team

Możesz przedstawić się korzystając ze Story Map jako z interaktywnego CV. Poniższy przykład dotyczący Leilei Duan wykorzystuje Story Map Series (w układzie Zakładki bocznejside accordion). Dzięki temu potencjalnych pracodawców można w atrakcyjny sposób zapoznać nie tylko z Leilei, lecz także – za pośrednictwem interaktywnych map – ze zrealizowanymi przez nią projektami z zakresu GIS.

rys 3_getting to know Leilei Duan

Imprezy promocyjne i marketingowe

Przygotowujesz scenariusz imprezy i chcesz przyciągnąć i zachęcić jak najwięcej jej uczestników. Story Map pozwala nie tylko do nich dotrzeć, ale także odbywać interaktywne wycieczki po miejscach lub atrakcjach związanych z organizowaną imprezą. A co niewątpliwie jest dodatkową atrakcją, Story Map można osadzić bezpośrednio na stronie internetowej imprezy. Poniższy przykład wykorzystania Story Map Tour pokazuje muzyków grających w czasie Estereo Piknik w Bogocie (Kolumbia) i zawiera także teledysk każdego artysty.

rys 4_estereo picnic

Portfolio projektu lub prowadzonego biznesu

Story Map można wykorzystać do zaprezentowania prowadzonych działań biznesowych lub projektów zrealizowanych przez firmę. Miasto Vista używa Story Map Tour do prezentowania planowanych, realizowanych i proponowanych projektów rozwojowych.

rys 5_development projects map

Nie tylko organizacje rządowe, ale także firmy prywatne mogą czerpać korzyści z używania Story Maps. Aplikację tę wykorzystuje na przykład Bergmann Associates, aby zaprezentować portfolio projektów architektonicznych, inżynieryjnych i planistycznych.

rys 6_bergmann story map

Nauczanie lub szkolenia

Ten przykład wykorzystania Story Map Journal pokazuje, w jaki sposób analizy przestrzenne można stosować dla potrzeb analizowania działań komercyjnych. Story Map Journal to doskonały wybór, gdy musisz analizować wiele map i mediów. Poszczególne tematy można organizować w sekcjach i przeglądać je kolejno.

rys 7_spatial analysis for commercial

W poniższym przykładzie wykorzystano połączenie danych wideo, obrazów i interaktywnych map w celu wyjaśnienia ruchu płyt tektonicznych Ziemi. Szczególnie interesujący jest otwierający go film.

rys 8_motion of tectonic plates

Więcej przykładów wykorzystania Story Maps dla celów nauczania można zobaczyć w Galerii.

Public relations

Obojętne, czy jesteś urzędnikiem informującym wyborców o swoich działaniach, czy działasz w organizacji charytatywnej gromadzącej zwolenników wspierających ją w imię jakiejś sprawy, Story Maps mogą stanowić ułatwienie w dotarciu do odbiorców. W pierwszym z poniższych przykładów użyto Story Map Tour do zaprezentowania spotkań senatora ze stanu Oregon, Rona Wydena, które odbywały się w miejskim ratuszu.

rys 9 Wyden story map

Następny przykład przekazuje wiedzę na temat destrukcyjnego wpływu kłusowników poszukujących kości słoniowej na populację słoni. Stanowi on jednocześnie wezwanie do działania, a także rozwija zainteresowanie i empatię w celu wspierania działań ratujących te zwierzęta.

rys 10_save elephants

Kokpity menedżerskie

Kokpity menedżerskie służą do prezentowania na żywo informacji, komunikatów i alertów dotyczących aktualnych wydarzeń lub panujących warunków. Massachusetts Emergency Management Agency (MEMA) w swoim ośrodku Emergency Operations Centre (EOC) wykorzystuje Story Map Series (w układzie kart), aby pokazać aktualne warunki pogodowe i inne dynamicznie zmieniające się dane.

Poniższa fotografia pokazuje EOC MEMA i Story Map wyświetloną na ekranie monitora na ścianie, a także na laptopie z prawej strony (zdjęcie zamieszczono dzięki Desiree L. Kočiš, MEMA).

rys 11_dashboard

Poniżej przedstawiona Story Map, wykorzystywana w EOC pokazuje na żywo obrazy NOAA i z innych źródeł za pośrednictwem Living Atlas, wraz z informacjami o pogodzie i prognozami meteorologicznymi opracowywanymi przez AccuWeather.

rys 12 weather map

Atlas

Tradycyjny atlas to zbiór map w formie książki. Ale atlas Story Map to nowe podejście, które umożliwia korzystanie z dynamicznych, a nie statycznych map i zarazem pozwala wzbogacać atlas tekstem i interaktywnymi mediami. Atlas for a Changing Planet (Atlas Zmieniającej się Planety), pokazany poniżej, wykorzystuje interaktywne mapy, wykresy i inne media do udokumentowania zmian zachodzących na naszej planecie. Zawiera także inne Story Maps, a także mapy pokazujące zmiany zachodzące w czasie.

rys 13_atlas for changing planet

Briefingi i prezentacje

Gdy chcesz na żywo korzystać z mapy podczas briefingu lub prezentacji, Story Map to niepowtarzalny i atrakcyjny sposób, pozwalający dokładnie zaprezentować to, co chcesz, bez konieczności przełączania się między PowerPointem, mapami, czy innymi aplikacjami. Możesz także eksportować swoje slajdy przygotowane w PowerPoint i wykorzystywać je w swojej Story Map. Poniższy zrzut ekranowy przedstawia Story Map Series wyświetlającą slajdy z PowerPointa w czasie prezentacji na Konferencji Użytkowników Oprogramowania Esri w 2015 roku. Układ ekranu Story Map Series został specjalnie przystosowany do obsługi tej prezentacji. Kliknij zdjęcie, aby obejrzeć film o tym, jak wykorzystywano Story Map w czasie sesji plenarnej na Konferencji Użytkowników.

rys 14_what is trending in Web GIS

Aby poznać więcej szczegółów obejrzyj Story Map presentations instead of PowerPoint

Podsumowanie

Jest wiele unikalnych i ciekawych sposobów wykorzystania Story Maps, niektóre są bardziej, a inne mniej oczywiste. Przy odrobinie twórczego myślenia możesz odkryć dużo innych sposobów stosowania Story Maps dla potrzeb przygotowania prezentacji, komunikowania się lub wizualizacji. My omówiliśmy dziewięć z nich, a jak ty wykorzystujesz Story Maps?

Dziękuję za wkład ze strony Ruperta Essingera.

Czy zainteresował Cię ten materiał?