Efektywne i zrównoważone projekty infrastrukturalne

Efektywne i zrównoważone projekty infrastrukturalne

Przy realizacji dużych projektów infrastrukturalnych przetwarzane są ogromne ilości informacji geoprzestrzennych. Projektanci, inżynierowie, planiści, ekolodzy i kierownicy projektów muszą mieć możliwości zbierania, analizowania i udostępniania danych na temat wszystkich składowych inwestycji, od lokalizacji zasobów po bioróżnorodność na placach budowy. Firma Costain postanowiła rozszerzyć zakres stosowania technologii systemu informacji geograficznej (GIS), aby umieścić dane geoprzestrzenne w centrum swojej działalności i wykorzystywać je jeszcze skuteczniej w celu umożliwienia bezpieczniejszej, szybszej, lepszej, bardziej ekologicznej i wydajnej realizacji programów.

 

Oceniamy, że dzięki wykorzystaniu ArcGIS w naszych dużych projektach infrastrukturalnych oszczędzamy miliony funtów, co pozwala nam składać konkurencyjne oferty i świadczyć dla naszych klientów jeszcze bardziej opłacalne usługi.

Sophie Stouki, Szef zespołu GIS w firmie Costain

Firma Costain, korzystając z ArcGIS Enterprise najpierw zbudowała wspólny dla całej organizacji portal zawierający wszystkie informacje geoprzestrzenne. Następnie opracowała szereg aplikacji internetowych ArcGIS, których celem było spełnienie potrzeb określonych grup pracowników w zakresie uzyskiwania dostępu do danych związanych z realizowanymi przez nie kontraktami.

Głównym z tych aplikacji internetowych jest rozwiązanie o nazwie Costain na mapie, które umożliwia wszystkim pracownikom dostęp do wszystkich zasobów danych geoprzestrzennych gromadzonych w firmie, do danych pochodzących z innych systemów, takich jak HR i BI, jak również do danych pozyskiwanych przez zdalne czujniki i drony (UAV). Kluczowa w tym wypadku okazała się zdolność ArcGIS do gromadzenia danych pochodzących z wielu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł oraz zdolność udostępniania ich wielu użytkownikom za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Firma opracowała również zestaw aplikacji terenowych ArcGIS, służących do zbierania i przeglądania na urządzeniach mobilnych danych takich jak np. lokalizacja drzew i wykopalisk archeologicznych, czy stan zasobów i opinie interesariuszy.

Te, pozyskiwane w czasie rzeczywistym, dane są następnie wizualizowane na kokpitach ArcGIS Dashboards, gdzie można je wykorzystywać do prowadzenia analiz i tworzenia raportów.

ArcGIS jest obecnie używane przez około 1200 pracowników organizacji, w tym przez:

  • Projektantów do wizualizacji projektów 2D i 3D z uwzględnieniem kontekstu geograficznego.
  • Inżynierów do lepszego zrozumienia, w jaki sposób projekty oddziałują na topologię obszarów.
  • Ekologów do przeprowadzania badań bioróżnorodności i badań archeologicznych w terenie oraz do analizowania ich wyników.
  • Kierowników projektów do planowania prac w terenie i zrozumienia, gdzie i jakie zasoby będą dostępne w poszczególnych fazach realizacji inwestycji.
  • Planistów do lepszego zrozumienia konsekwencji opóźnień w dostawach lub wpływu złej pogody na realizację projektów.
  • Inspektorów drogowych do zarządzania środkami trwałymi w ramach dużych kontraktów np. na utrzymanie dróg i autostrad.
  • Pracownikom centrum kontaktowego odpowiadającym na zapytania telefoniczne, odnotowującym usterki i przekazującym informacje zespołom utrzymania.

ArcGIS pozwala nam mądrzej gromadzić, analizować i wizualizować dane środowiskowe, dzięki czemu możemy łatwiej i na większą skalę niż dotychczas wdrażać innowacyjne rozwiązania o zmniejszonym, negatywnym wpływie na środowisko.

Katie Dawson, Szef zastosowań GIS w środowisku w firmie Costain

Dzięki udostępnieniu rozwiązań ArcGIS wszystkim pracownikom, od inżynierów i specjalistów ds. środowiska po inspektorów ds. zasobów i kierowników projektów, firma osiąga wielomilionowe oszczędności, przyspiesza realizację procesów i wykonuje pionierskie projekty z zakresu bioróżnorodności.

Oszczędność pieniędzy

Wdrożenia ArcGIS w całej firmie wyeliminowało potrzebę zlecania i wynagradzania za tworzenie aplikacji GIS zewnętrznych wykonawców.  Co więcej, każda osoba w firmie, od inżynierów po ekologów, ma łatwy dostęp do bieżących danych, których potrzebuje, aby podejmować lepsze decyzje i realizować wysokiej jakości projekty, szybciej i bardziej efektywnie.

Znacząca oszczędność czasu

Zespoły pracowników firmy są teraz w stanie pracować jeszcze wydajniej, zarówno w terenie, jak i w biurze. Na przykład, zespół dziesięciu specjalistów ds. środowiska zaoszczędzał aż 18 godzin tygodniowo dzięki wykorzystaniu ArcGIS do uzyskania szybkiego dostępu do danych środowiskowych, co skróciło czas realizacji projektu dla kluczowego klienta. Jeden z procesów utrzymania i obsługi zasobów firmy Costain przebiega znacznie szybciej niż wcześniej dzięki płynnej integracji i natychmiastowej dostępności danych pozyskanych w terenie.  Co więcej, wykorzystanie aplikacji ArcGIS, rozwiązań terenowych, kokpitów menedżerskich i innych systemów odniesionych geoprzestrzennie pozwoliło znacząco skrócić czas realizacji prac.

Bardziej efektywna współpraca

ArcGIS znacząco usprawnia współpracę w dużych, wielodyscyplinarnych zespołach dzięki lepszemu dostępowi do danych projektowych i ułatwionej komunikacji.  Firma Costain wykorzystała ArcGIS Survey123 do opracowania metody opartej na formularzach cyfrowych, pozwalającej zespołom pracowników przesyłać opinie na temat projektów. 

Bardziej inteligentne wdrażanie programów dotyczących bioróżnorodności

Ekolodzy wykorzystują ArcGIS do zbierania w terenie danych na temat siedlisk zwierząt i roślin, do modelowania wpływu projektów na środowisko i do opracowywania planów przywracania siedlisk po zakończeniu budowy.

Zmniejszone ryzyko opóźnień i konieczności zmian w projektach

Dzięki bogactwu dostępnych danych, które można wizualizować za pomocą ArcGIS, projektanci na bieżąco reagują na potrzeby wprowadzania zmian w trakcie realizacji projektów, co nie wpływa istotnie na harmonogramy i koszty wykonania. Podobnie planiści mogą na bieżąco przeglądać w ArcGIS dane dotyczące dostaw materiałów oraz prognozy pogody, co pozwala im lepiej zaplanować kolejność prac.

Czy zainteresował Cię ten materiał?