Geomarketingowy System Wsparcia Ekspansji w IMMO

Geomarketingowy System Wsparcia Ekspansji w IMMO

IMMO Muszkieterowie Polska Sp. z o.o. jest jedną ze spółek centralnych Grupy Muszkieterów, dedykowaną do wyłącznej obsługi Grupy w zakresie rozwoju sieci jej punktów sprzedaży (ekspansja) oraz zarządzania nieruchomościami.

Cele stawiane przed pracownikami IMMO Muszkieterowie Polska to m.in.:

  • pozyskiwanie terenów pod realizację inwestycji polegających na wybudowaniu obiektów z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową szyldów Intermarché i Bricomarché,
  • poszukiwanie obiektów i lokali w celu prowadzenia działalności handlowo-usługowej obu szyldów,
  • organizacja konkursów ofert dot. realizacji obiektów Intermarché i Bricomarché, remontów i rozbudów sklepów,
  • prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości będących własnością Grupy Muszkieterów,
  • oraz sprzedaż nieruchomości Grupy Muszkieterów.

Aby sprostać tym wyzwaniom i, jak wielu liderów branży, wykorzystać do tego najnowsze technologie, IMMO Muszkieterowie Polska, w czerwcu tego roku, zdecydowała się nawiązać współpracę z Esri Polska – czołowym dostawcą rozwiązań systemów informacji geograficznej (GIS) w Polsce.

Analityka przestrzenna w systemach klasy GIS ( Geographic Information Systems) podnosi o kilkadziesiąt procent sprawdzalność inwestycji w nowe sklepy. Wizualizując na mapach zachowania konsumentów, działania konkurentów oraz informacje od naszych pracowników sieci oszczędzają czas i pieniądze na zmieniającym się dynamicznie rynku detalicznym – zwraca uwagę Karol Sawicki z Esri Polska.

Zadaniem Esri Polska jest wsparcie IMMO Muszkieterowie Polska w realizacji powyższych celów poprzez stworzenie Geomarketingowego Systemu Wsparcia Ekspansji (SWE). System ten pełnił będzie wspierającą rolę m.in. w procesach:

  • ekspansji marek handlu detalicznego Intemarché i Bricomarché na rynku polskim,
  • podejmowania strategicznych decyzji dotyczących kierunków rozwoju na poziomie kraju,
  • podejmowania decyzji biznesowych dzięki wykorzystaniu modeli oraz analiz lokalizacji, potencjału, konsumentów, konkurencji i sieci własnej,
  • realizacji wewnętrznych badań geomarketingowych w sklepach Intermarché oraz Bricomarché,
  • komunikacji w Grupie Muszkieterów poprzez raportowanie.

Ekspansja Grupy Muszkieterów na przestrzeni najbliższych lat, to ukierunkowanie działań tej organizacji tak, aby skutecznie zajmować miejsce na rynku optymalnie koncentrując zasoby w stosunku do oczekiwanego tempa rozwoju szyldów Grupy Muszkieterów w Polsce. Jesteśmy przekonani, że narzędzia zawarte w, budowanym wspólnie z Esri Polska, Systemie Wsparcia Ekspansji dadzą nam spectrum możliwości zarówno w zakresie analityki przestrzennej jak i wsparcia zarządzania procesem inwestycyjnym. – mówi Magdalena Trusewicz – Kierownik Działu Analiz i Badań Rynku w IMMO Muszkieterowie Polska Sp. z o.o..

Czy zainteresował Cię ten materiał?