Geoportal dla Muzeum-Zamek w Łańcucie

Geoportal dla Muzeum-Zamek w Łańcucie

Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych. Zespół pałacowy otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim, w którym wznoszą się liczne pawilony i zabudowania gospodarcze, ściśle niegdyś związane z codziennym życiem łańcuckiej rezydencji.

Dla HyperView sp. z o.o. Muzeum – Zamek w Łańcucie to nie tylko piękny architektonicznie i bogaty historycznie obiekt. To przede wszystkim geoportal dla tego miejsca, który jest najnowszym wdrożeniem i jednocześnie projektem nieco odbiegający od dotychczasowych realizacji firmy. HyperView sp. z o.o. jako organizacja lubiąca wyzwania zdecydowała się na udział w postepowaniu projektowym, ale nie bez znaczenia była wymagana przez Zamawiającego technologia jakiej należało użyć podczas realizacji przedsięwzięcia. HyperView sp. z o.o. jest partnerem firmy Esri Polska i wykorzystała swoje doświadczenia w GIS tworząc dwie aplikacje mapowe opierające się na tej technologii oraz stronę internetową prezentującą wnętrza pomieszczeń kompleksu Zamku.

 

Rys. 1. Strona internetowa Systemu Informacji Przestrzennej – Zamek z Łańcucie.

 

Aplikacje mapowe prezentują szczegóły założeń parkowych oraz przedstawiają wnętrza zabudowań na terenie Muzeum. Przeglądając mapę można zdobyć informacje m.in. na temat rzeźb parkowych czy rozkładu pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach Zamku, Zameczku Romantycznego, Wozowni, Kasyna, Spichlerza oraz Stajni. Zachęcamy do zapoznania się z aplikacjami!

Strona internetowa zawiera wyczerpujące informacje na temat wszystkich 13 budynków oraz wybranych pomieszczeń w całym kompleksie Muzeum Zamek w Łańcucie. Umożliwia przełączanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynków i wybór interesujących pomieszczeń, dla których chcemy uzyskać więcej informacji. Na stronie zaprezentowane zostały fotografie dekoracji – dla nich również opublikowane zostały najważniejsze informacje.

 

Rys. 2. Mapa przedstawiająca zabudowania na terenie Muzeum Zamek w Łańcucie – informacja o obiekcie (rzeźba).

 

Ponadto istnieje możliwość zagłębienia się w szczegóły detali architektonicznych poszczególnych pomieszczeń – na stronie prezentowane są rzuty ścian, sufitu oraz podłóg!

Zapraszamy do zwiedzania: https://geoportal.zamek-lancut.pl/

 

________________________________

 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum-Zamek w Łańcucie

Całkowity koszt projektu: 10 980 688,81 zł
Kwota dofinansowania: 9 247 929,94 zł

 

 

Czy zainteresował Cię ten materiał?