GEOSECMA jako centralny system do zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan

GEOSECMA jako centralny system do zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie powstało w 1999 roku, a jego głównym zadaniem jest obsługa mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Sompolno na terenie województwa wielkopolskiego. Zakład świadczy usługi dla prawie 11 tysięcy osób, co przekłada się na liczbę około 3 tysięcy odbiorców. Przedsiębiorstwo zarządza siecią wodociągową o długości 250 km i kanalizacyjną o długości 50 km. Oprócz działań związanych z branżą wodnokanalizacyjną zakład zajmuje się także gospodarką i zarządzaniem odpadami oraz zarządzaniem nieruchomościami.

Wyzwanie

Do tej pory Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie opierało swoje działania na papierowych arkuszach map zasobu geodezyjnego i zdigitalizowanych mapach rastrowych. Służyły one m.in. do wydawania warunków technicznych, projektowania i wykonywania przyłączy oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W jednym i w drugim przypadku mapy nie odzwierciedlały aktualnego stanu infrastruktury co rodziło trudności w praktycznie każdym obszarze działalności zakładu.

Rozwiązanie

Aby usprawnić zarządzanie infrastrukturą, przedsiębiorstwo w Sompolnie zdecydowało się na wdrożenie nowoczesnego rozwiązania do zarządzania zakładem wodno-kanalizacyjnym GEOSECMA Wod-Kan, które oparte jest o system informacji przestrzennej ArcGIS. Głównym celem instalacji oprogramowania jest poprawa procesu inwentaryzacji i paszportyzacja posiadanej infrastruktury. Dzięki systemowi GEOSECMA inwentaryzacja może być przeprowadzana bardziej szczegółowo, z uwzględnieniem takich informacji, jak: ilość zasuw, parametry poszczególnych elementów sieci, m.in. daty montażu, czy terminy ostatnich przeglądów.

„Na ukończeniu jest proces przenoszenia danych do systemu GEOSECMA. Chodzi o elementy pochodzące ze starych arkuszy, co do których mamy wiedzę, że są zlokalizowane prawidłowo. Etap ten zrealizowany jest w 90%. Jednocześnie wykonujemy dokumentację zdjęciową głównych obiektów i elementów infrastruktury. Pozwoli to na szybsze uzupełnienie wszystkich punktów o opisy, co nastąpi w drugim etapie wdrożenia.” – mówi Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o .o. w Sompolnie Janusz Stankiewicz.

GEOSECMA jako centralny system do zarządzania przedsiębiorstwem wod-kan

W kolejnym etapie zakład planuje zintegrować rozwiązanie GEOSECMA z posiadanym systemem ERP i systemem billingowym. Pozwoli to m. in. na precyzyjne umiejscowienie odbiorców na mapie i wprowadzenie zdalnego odczytu wodomierzy przy wykorzystaniu wdrażanych obecnie rozwiązań GSM. System pozwoli również na prezentację i wizualizację danych z poszczególnych systemów oraz umiejscowienie poszczególnych elementów sieci wraz z ich parametrami takich jak: przepompownie, stacje uzdatniania wody, czy oczyszczalnie ścieków. Zakład planuje także stworzenie modelu hydraulicznego sieci, który pozwoli na bardziej racjonalne zarządzanie infrastrukturą wod-kan w zakresie regulacji przepływów i ciśnień, doboru średnic rurociągów, zbiorników retencyjnych, pracy pomp, czy wykrywania awarii. Model pozwoli również na symulację pracy sieci w przypadku budowy nowych przyłączy lub występowania awarii. Dodatkowo system zostanie połączony z elektronicznym biurem obsługi klienta (EBOK), co pozwoli szybko określić, do których osób powinna być wysłana korespondencja w przypadku wystąpienia awarii lub planowych remontów.

Zakład posiada 3 stanowiska komputerowe z zainstalowanym systemem GEOSECMA Wod-Kan. W planach jest także zakup urządzeń mobilnych, co umożliwi zdalną inwentaryzację sieci i bieżące wprowadzanie informacji o awariach i remontach przez ekipy pracujące w terenie. Wykorzystanie tabletów umożliwi również dołączanie do opisów dokumentacji zdjęciowej.

„Naszym celem długofalowym jest pełne wykorzystanie możliwości jakie daje nam rozwiązanie GEOSECMA Wod-Kan. W przyszłości chcielibyśmy, aby był to centralny system do zarządzania naszym przedsiębiorstwem w zakresie takich działań jak określanie służebności gruntu, obsługa bieżących rozrachunków z klientami czy zdalny odczyt wodomierzy.” – podsumowuje Janusz Stankiewicz.

Czy zainteresował Cię ten materiał?