GIS jest wszędzie

GIS jest wszędzie
Jack Dangermond, założyciel i prezes Esri Inc.

Jack Dangermond, założyciel i prezes Esri Inc.

Codzienne podejmowanie decyzji przez różne organizacje i osoby indywidualne w dużym stopniu zależy od czynników geograficznych. Dlatego jedynie od intuicji szefów różnych organizacji, myślących o swojej przyszłości, zależy to, kiedy do zakresu oferowanych przez siebie usług włączą analizy przestrzenne. Analizy lokalizacyjne pozwalają na georeferencję innych działań. Oznacza to, że standardowe analizy biznesowe są wzbogacane o czynnik geograficzny, który umożliwia rozwój całościowej świadomości sytuacyjnej i zapewnia wgląd w działania i systemy w czasie rzeczywistym.

Przetwarzanie w chmurze, w połączeniu z Internetem Rzeczy (IoT), urządzeniami i aplikacjami, prowadzi do rozwoju zinstrumentalizowanego, cyfrowego, bliźniaczego świata, w którym komputery będzie można zaprząc do reagowania na nowe rodzaje trendów. Pojawią się nowe firmy rozumiejące ten kierunek zmian, mające podobną wizję, które będą przewidywać i wdrażać nowe rodzaje rozwiązań geoprzestrzennych.

W dzisiejszym, ciągle zmieniającym się świecie społeczność GIS ma wielką szansę. Wiele innowacji, ale też wiele związanego z nimi zamieszania pojawia się wszędzie – zarówno wewnątrz, jak i poza społecznością GIS, w tym także wtedy, kiedy uruchamiane są różne, ekscytujące przedsięwzięcia.

Analityka i estetyka

Cztery najbardziej rewolucyjne czynniki wpływające na naszą branżę to: ogromna ilość informacji geograficznych, nieprzerwanie generowanych przez światową społeczność GIS; rozpoczęcie wykorzystywania Web GIS w chmurze; motywowanie społeczności GIS do otwartego dzielenia się danymi;  pojawienie się zwyczaju używania map do opowiadania różnych historii, które zrewolucjonizowało skuteczne komunikowanie się za pomocą GIS.

W ciągu ostatnich kilku dekad GIS rozwinął się w tempie wykładniczym, i to zarówno pod względem możliwości analitycznych, jak i estetycznych. Obecnie wspiera on naszą pracę i działania społeczności. Stosuje się go praktycznie w każdej dziedzinie – od pomagania firmom w poszukiwaniu i rozpoznawaniu nowych klientów, po bardziej skuteczne reagowanie na katastrofy naturalne. GIS jest postrzegany jako niezbędna infrastruktura informatyczna w każdej organizacji.

Jednym z przykładów niezwykle istotnych, globalnych projektów jest opracowanie przez Organizację Narodów Zjednoczonych zbioru 17 celów zrównoważonego rozwoju. W ramach tego projektu GIS będzie wykorzystywany do opracowywania raportów i śledzenia postępów realizacji każdego celu za pomocą serii 12-15 wskaźników. Będzie to odzwierciedlało aktualny stan realizacji każdego celu w poszczególnych krajach. Agencje kartograficzne i  statystyczne na całym świecie współpracują nad wykorzystaniem GIS-u do informowania o aktualnym poziomie zrealizowania celów tego projektu w poszczególnych krajach.

„GIS stosuje się praktycznie w każdej dziedzinie ludzkiej działalności. Ci sami użytkownicy, którzy wdrażają GIS od dziesięcioleci, odegrają istotną rolę w tej ewolucji i transformacji”.

IT liderem, a GIS podąża za nią

Najnowszym paradygmatem dla sieci, chmury i aplikacji jest wykorzystanie stabilnej platformy nowej generacji, w której nowe funkcje są dodawane w kolejnych wersjach. Zmiany technologiczne następują teraz częściej niż w przeszłości. Wzorce aplikacji są odświeżane szybciej, ponieważ nowe, zaktualizowane rozwiązania pochodzą od wielu mniejszych firm deweloperskich. W praktyce jest to podobne do aktualizowania aplikacji konsumenckich w smartfonie – po prostu technologia stale się rozwija i ewoluuje z każdą nową wersją.

Oczekujemy ciągłej ekspansji zasięgu i znaczenia. Wiodącą technologią będzie informatyka, a GIS pójdzie w jej ślady. Powstaną ekosystemy GIS zorganizowane wokół przetwarzania w chmurze i wirtualizacji udostępniających funkcjonalność GIS, dane będą dostępne w dowolnym miejscu za pośrednictwem adresów URL, a sieci będą umożliwiały wykonywanie przygotowanych, gotowych do użycia funkcji. Dzięki temu użytkowników nie będą już ograniczały tradycyjne limity obliczeniowe, tak jak to miało miejsce w przeszłości.

Istotną rolę w tej ewolucji i transformacji odegrają Ci sami użytkownicy, którzy od dziesięcioleci wdrażają GIS. Uzyskają oni wsparcie ze strony kreatywnych programistów i architektów systemów, którzy będą tworzyć nowe, oparte na chmurze rozwiązania geoprzestrzenne i aplikacje dla inteligentnych urządzeń. Analitycy GIS i naukowcy zajmujący się danymi będą wytyczać kierunki rozwoju dzięki nowym, przełomowym pomysłom w zakresie modelowania przestrzennego i analityki lokalizacyjnej.

Paradygmat Web GIS

W firmie Esri ciężko pracujemy nad rozwojem i ewolucją stosując planowane i kontrolowane wzorce nowego paradygmatu Web GIS, a także nad umożliwieniem naszym klientom wzięcia udziału w tej ewolucji, kiedy będą na nią gotowi i kiedy zobaczą wynikające z niej. Nasi klienci już potwierdzają, że to, o czym mówimy, nie jest mrzonką, a wynika z trzydziestoletnich doświadczeń z pracy z GIS-em i z inwestycji w dane. Skoncentrowaliśmy się na kompleksowej platformie geoprzestrzennej, która przewiduje i reaguje na wszystkie te trendy. Nasze rozwiązania mają na celu wykorzystanie pracy i inwestycji ponoszonych przez naszych klientów w ich bieżących działaniach z GIS-em, umożliwiając im przygotowanie się i wejście w przyszłość, w której będą mogli wykorzystać wiele nowych możliwości pojawiających się w branży IT. Oprócz umożliwienia klientom pracy nad budowaniem i udostępnianiem swoich systemów zapisu, rozszerzamy również możliwości analityczne naszej platformy, aby pozwolić organizacjom na tworzenie i udostępnianie systemu wiedzy.

Specjalista GIS to świetny i satysfakcjonujący zawód. Dla nas, praktyków, najciekawsza praca dopiero się rozpoczyna. Nowe paradygmaty pracy w sieci i w chmurze umożliwiają działania, które kiedyś uważano za nieosiągalne. Dzisiaj i w przyszłości społeczność GIS będzie potrzebować silnych i kreatywnych analityków i naukowców zajmujących się danymi, wielkich twórców map i kartografów, wspaniałych opowiadaczy historii, wszelkiego rodzaju analityków i pomysłowych twórców oprogramowania, którzy pomogą nam wspólnie realizować nasze wizje.

Obejrzyj również …

Materiał opracowany przez Esri Polska na podstawie tekstu z Geospatial World.

Czy zainteresował Cię ten materiał?