GIS – otwarta platforma wspomagająca globalne zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju

GIS - otwarta platforma wspomagająca globalne zaangażowanie w realizację celów zrównoważonego rozwoju

W Esri uważamy, że technologia systemów informacji geograficznej (GIS) stanowi istotne ramy dla zrozumienia, komunikowania i porządkowania informacji o naszym świecie. U podstaw naszej pracy w Esri leży przekonanie, że zastosowanie nauk geograficznych jest istotnym czynnikiem pomagającym zrozumieć skomplikowane problemy, i że zastosowanie GIS pozwala badać możliwe rozwiązania. W świetle tego śledziliśmy uważnie proces wyznaczania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i budowaliśmy narzędzia pomagające tworzyć i monitorować wskaźniki realizacji SDG. Uważamy, że platforma ArcGIS jest bardzo istotnym zestawem narzędzi do wspomagania osiągnięcia celów określonych w Agendzie 2030.

Podstawowym celem GIS-u jest zapewnienie ram dla organizowania i komunikowania zbiorowej globalnej wiedzy o naszym świecie i o wpływie działalności człowieka na ten świat. GIS i mapy są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach w każdym kraju, zapewniając uniwersalny język komunikacji i dzielenia się wiedzą i pomysłami. Oferują one unikalną możliwość integrowania wielu różnych rodzajów danych. GIS wykorzystuje lokalizację przestrzenną i warstwy tematyczne mapy cyfrowej do organizowania informacji o „zawartości naszego świata”. Warstwy te mogą być wykorzystywane do integrowania informacji i analizowania relacji w ramach poszczególnych inicjatyw SDG oraz między nimi.

Wierzymy, że GIS może dostarczyć podstaw do wdrożenia i zarządzania realizacją celów zrównoważonego rozwoju. GIS może zorganizować informacje dotyczące SDG w różnego typu warstwach, które mogą być wizualizowane, analizowane i łączone tak, aby pomóc lepiej zrozumieć problemy, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć podczas przyszłego rozwoju. GIS zapewnia platformę, która może być używana do obserwacji, śledzenia i zarządzania realizacją wspólnych celów na całym świecie – GIS globalnych celów. Może on być uznany za system nerwowy rozwoju dla naszej planety, który będzie integrować dane z wielu dyscyplin, wspierać ocenę stanu zdrowia planety za pomocą globalnych wskaźników SDG, określać rezultaty i oddziaływanie działań rozwojowych oraz będzie platformą do komunikowania się i takiego samego rozumienia problemów.

Na przykład, dla naukowców, ten GIS globalnych celów będzie podstawą do stosowania geografii do mierzenia, analizowania i monitorowania wskaźników związanych z założonymi celami oraz wielu projektów, które wspierają osiąganie tych celów. Dla statystyków, GIS globalnych celów będzie platformą wykorzystywaną do gromadzenia, tworzenia, zarządzania i udostępniania danych potrzebnych do podejmowania decyzji. Dla decydentów, będzie stanowił pomoc w skupieniu się na właściwym inwestowaniu i wspieraniu inicjatyw oraz promowaniu działań administracji opartych na danych. Dla obywateli na całym świecie GIS globalnych celów będzie platformą do odkrywania, badania i wymiany informacji, która może prowadzić do zrozumienia zarówno lokalnych, jak i globalnych problemów.

Poprzez masowy wkład w postaci danych dostarczonych przez obecnych i przyszłych użytkowników GIS z całego świata, GIS globalnych celów będzie stanowić nową drogę do zrozumienia złożoności naszego świata, do zrozumienia, rozwiązywania i komunikowania problemów zrównoważonego rozwoju, przed którymi stoimy oraz do wspólnego działania.

ESRI dostarcza oprogramowanie GIS, znane jako ArcGIS, do ponad 350 tysięcy organizacji na całym świecie. Wspieramy naszych klientów w tworzeniu map i analityce – klientów, którzy prowadzą działalność praktycznie w każdej dziedzinie ludzkiej aktywności. Doradzamy również w zakresie wdrażania GIS i wspieramy edukację naszych klientów. Naszym głównym celem jest przyspieszenie stosowania GIS, aby pomóc naszym klientom zrobić coś dobrego dla świata. Jesteśmy dumni, że wspieramy realizację SDG. Wraz z wdrożeniem GIS-u w chmurze, w ciągu ostatnich siedmiu lat rozwoju tej technologii powstała społeczność użytkowników ArcGIS, którzy zgromadzili miliony petabajtów informacji we współdzielonym środowisku obejmującym cały świat.

Ponadto dostosowaliśmy ten ekosystem danych zapewniając łatwy dostęp do najlepszych możliwych treści GIS dostarczanych przez naszych użytkowników z całego świata. Rezultatem tych działań jest Esri Living Atlas of the World, zbiór tysięcy map, inteligentnych warstw geograficznych, obrazów, narzędzi i aplikacji, zbudowanych przez użytkowników ArcGIS, jak również przez firmę Esri i jej partnerów. Ten niezwykle bogaty katalog informacji geograficznej jest dostępny za pośrednictwem ArcGIS. To efekt zbiorowej pracy całej społeczności GIS, dzieło nie mające sobie równych. Zapewnia odpowiednie podstawy dla realizacji SDG w poszczególnych krajach uwzględniając ich różne systemy prawne. ArcGIS szybko się rozwija pod każdym względem i rozpowszechnia jako wszechstronny GIS świata, w którym dostępne są wszystkie warstwy i zakresy informacji. Wierzymy, że treści te wspomogą działania związane z SDG, podjęte przez organizacje i społeczności na całym świecie.

Nie jest tajemnicą, że aby realizacja SDG była skutecznym wspólnym programem i uzyskała szeroką akceptację, oprócz naszych własnych treści musimy również opierać się na danych pochodzących z innych organizacji. Możliwość dostępu do informacji geograficznej w internecie istotnie zmienia GIS – można łatwo uzyskać dostęp do warstw informacyjnych istotnych dla monitorowania i raportowania realizacji SDG. Web GIS pomaga organizować dostęp do treści, które są istotne dla SDG. Z kolei ArcGIS umożliwia łączenie różnych treści i ich wspólne wykorzystywanie. Uzyskana informacja i odpowiednie aplikacje mogą wspomóc szerokie wykorzystanie danych SDG i informacji przez użytkowników na całym świecie. Działania te są dodatkowo uzupełniane przez niezwykle innowacyjny, bogaty i wyrafinowany zestaw standardowych narzędzi statystycznych i analitycznych służących do uzyskiwania głębszego wglądu i formułowania trafniejszych wniosków.

Rys2_SDG_clintBrown

Rys. 2. Insights for ArcGIS dostarcza narzędzi do eksploracji danych przestrzennych i lepszego zrozumienia analizowanych zagadnień. Mapy, wykresy i tabele są wyświetlane obok siebie, jako karty. Każda karta jest żywym obrazem analizy. Zastosuj inny styl do każdej karty i działaj iteracyjnie.

Osiągnięcie celów roku 2030 będzie wymagać nie mających sobie równych, globalnych wysiłków. Esri było zaangażowane we wsparcie Milenijnych Celów Rozwoju (UN Millennium Development Goals), a ostatnio prowadzi działania wspierające realizację SDG. Wierzymy, że SDG są wyjątkową okazją do zwiększenia naszych wysiłków, którym po raz pierwszy towarzyszy wspólny system raportowania mający na celu właściwe zorganizowanie globalnych programów rozwoju. SDG stanowią szansę dla globalnych porównań i ustalania priorytetów dla wszystkich obszarów działalności człowieka. W osiąganiu tych celów GIS-owi i geografii przypadnie o wiele poważniejsza rola niż kiedykolwiek wcześniej.

Ponadto ważne jest, aby uznać, że celu zrównoważonego rozwoju nie można osiągnąć bez uwzględnienia innych, powiązanych celów. Zmniejszenie ubóstwa za pomocą środków, które degradują otaczające środowisko i zakłócają podstawowe działania ekosystemu nie działaniem zrównoważonym. GIS to sprawdzone podejście do tworzenia systemów pozyskiwania informacji wykorzystywanych do monitorowania postępu realizacji konkretnych celów, a jednocześnie umożliwiających całościowe przedstawianie istotnych współzależności między tymi celami. 

Rys3_SDG_clintBrown

Rys. 3. Story Map Obchody praw kobiet (opracowana przez Project Everyone) mówi o równości płci i powiązaniach z innymi SDG. Odwiedź storymaps.esri.com/stories/2016/womens-rights/.

Przez ponad cztery dekady Esri skupiało się na opracowaniu kompletnej platformy GIS, która obecnie służy milionom użytkowników na całym świecie. Mamy szczęście służyć społeczności, która rozumie wartość współpracy poprzez GIS, który sprzyja szerszemu spojrzeniu na sytuację i stanowi podstawę dla zrozumienia, komunikacji i porządkowania informacji o naszym świecie.

Czy zainteresował Cię ten materiał?