Insights for ArcGIS – analityka przestrzenna w nowym wydaniu

Insights for ArcGIS - analityka przestrzenna w nowym wydaniu

Insights for ArcGIS to nowe narzędzie analityki przestrzennej, które umożliwia wykonywanie szybkiej i efektywnej eksploracji i analiz danych przez wszystkich pracowników firmy. Uzupełnia ono platformę ArcGIS jako „system wglądu”. Insights for ArcGIS łączy dane przestrzenne i nie-przestrzenne, dzięki czemu możesz wprowadzić i natychmiast rozpocząć pracę z bazami danych korporacyjnych, takimi jak SQL Server i SAP HANA, geobazami, arkuszami kalkulacyjnymi Excel i wszelkimi danymi, które mogą być wprowadzone do systemu ArcGIS jako warstwy tematyczne.

Badaj, analizuj, działaj iteracyjnie

Insights for ArcGIS pozwala szybko odkryć tajemnice skrywane przez dane. Możesz wizualizować, analizować i opowiadać swoją historię jak nigdy przedtem.

Rys 1_insight_explore

Rys. 1. Mapy, wykresy i tabele są wyświetlane obok siebie, jako karty. Każda karta to na żywo przekazywany obraz wyników analizy. Zastosuj inny styl do każdej karty i działaj iteracyjnie.

Jednoczesna wizualizacja i analizy

Nie patrz tylko na wyniki. Wizualizacja i analizy są realizowane w tym samym czasie, co przyspiesza iteracje i wzbogaca analizy.

Rys 2_insight visual

Rys. 2. Dzięki interaktywności kart, możesz dokonywać nowych odkryć na temat swoich danych. Powiązane ze sobą karty pozwalają kliknąć wykres i zobaczyć odnoszące się do niego dane, podświetlone na innej karcie. W tym przykładzie, badamy przestępstwa według ich rodzajów, wielkości i gęstości występowania, aby sprawdzić, czy wzorce zmieniają się w czasie.

Wizualizacja prostą metodą „przeciągnij i upuść”

Z Insights for ArcGIS wizualne odkrywanie tego, co można odkryć w danych, to prosty proces realizowany metodą „przeciągnij i upuść”. Możesz szybko analizować dane i udoskonalać wyniki analizy. Zadawaj pytania, uzyskuj odpowiedzi i kontynuuj.

Rys 3_insights drag

Rys. 3. Zamiast przeglądać dane w postaci pojedynczych punktów, stosujemy agregację przestrzenną w celu szybkiej wizualizacji danych według lokalizacji. W tym przykładzie przedstawiono różnymi kolorami średni koszt kształcenia na uczelniach publicznych w różnych stanach.

Dodaj dane demograficzne

Dodawaj dane demograficzne do analiz kontekstowych.

Rys 4_insight demogra

Rys. 4. Złożone analizy często wymagają danych znajdujących się poza naszą organizacją. W tym przykładzie analizy zostały wzbogacone danymi o bezrobociu. To pozwala nam lepiej ocenić zwrot z inwestycji (ROI – Return on Investment) w naukę w szkołach wyższych z uwzględnieniem wskaźników zatrudnienia.

Ukierunkowane procedury ułatwiające odpowiedzi na pytania przestrzenne

Za pomocą Insights for ArcGIS każdy może skorzystać z ukierunkowanych procedur analiz przestrzennych.

Rys 5_insights guided

Rys. 5. Przycisk action uruchamia analizę i uzyskanie odpowiedzi na wcześniej zdefiniowane pytanie. W tym przykładzie możemy obliczyć stosunek średniego kosztu kształcenia na uczelni i średnich przychodów absolwentów. Pozwala to analizować zwrot z nakładów na edukację na studiach i wizualizować wyniki dla poszczególnych stanów.

Dziel się swoimi wynikami

Platforma ArcGIS ułatwia dzielenie się i przekazywanie swoich spostrzeżeń kluczowym interesariuszom.

Businesswoman giving presentation in conference meeting

Rys. 6. Z Insights for ArcGIS, możemy pozwolić każdemu, kto używa przeglądarki internetowej, współdziałać z wynikami naszych analiz, a także kontrolować dostęp do nich.

Połącz się ze światem danych

Nie czuj się ograniczony w żaden sposób. Masz możliwość podłączenia się do wszystkich dostępnych źródeł danych.

Businesswoman giving presentation

Rys. 7. Insights for ArcGIS łączy się z bazami danych korporacyjnych, takimi jak SQL i SAP HANA, geobazami i arkuszami kalkulacyjnymi Excel. Możemy również dodawać dane demograficzne z ArcGIS i prowadzić analizy kontekstowe.

Rejestruj procedury i uruchamiaj je ponownie

Insights for ArcGIS inteligentnie rejestruje proces analiz, dzięki czemu ty, a także inni użytkownicy mogą je ponownie uruchamiać, aby rozwiązywać inne problemy.

Rys 8_insights record

Rys. 8. Wizualizacja procesu analizy przedstawia model, do którego można powrócić i ponownie użyć.

Wykorzystaj Insights for ArcGIS w swojej branży.

Co wymyślisz, to zrobisz. Bez względu, w jakiej branży pracujesz, wykorzystaj najsilniejsze narzędzie analityki przestrzennej w swojej pracy.

  • Handel detaliczny – Analizuj wzorce w oparciu o wyniki sprzedaży, dostępność sklepów i dane demograficzne.
  • Ubezpieczenia – Przeprowadzaj analizę portfela i roszczeń oraz analizuj wzorce przestrzenne w czasie.
  • Bankowość – Wykonuj analizy depozytów, wydajności i działań inwestycyjnych dla poszczególnych oddziałów.
  • Zdrowie i opieka społeczna – Analizuj dostęp do poszczególnych placówek, opracowuj modele scenariuszy „co-jeśli” i zaspokajaj potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej.
  • Przekraczanie prawa – Określaj wzorce popełnianych przestępstw i zarządzaj działaniami operacyjnymi w zakresie pociągania do odpowiedzialności.
  • Samorząd lokalny – Analizuj budżety i alokację zasobów ludzkich w celu określania problemów i poszukiwania rozwiązań w różnych regionach.
  • Ropa naftowa – Przeprowadzaj analizy obszarowe i zarządzaj swoim portfolio w celu podnoszenia efektywności poszukiwań i wzrostu produkcji.
  • Energia elektryczna i gaz – monitoruj działanie systemu i wydajność zasobów, wykorzystując dane pochodzące z czujników działających w czasie rzeczywistym.

Ucz się, jak wykorzystywać Insights for ArcGIS i podnoś efektywność swoich analiz przestrzennych:

Czy zainteresował Cię ten materiał?