Inteligentne miejsce pracy

Inteligentne miejsce pracy

Biuro nowej generacji jest miejscem pracy, które dodaje energii pracownikom, dzięki czemu podnoszą oni swoją wydajność. W tym inteligentnym środowisku, system operacyjny obiektu, jakim jest biurowiec, intuicyjnie odpowiada na potrzeby jego użytkowników. Różne tworzące go systemy współpracują ze sobą umożliwiającszybszą realizację usług oraz podnosząc bezpieczeństwo i ochronę.

Inteligentny budynek rozpoznaje, z których sal konferencyjnych korzystają pracownicy, monitoruje poziom CO2 i reguluje przepływ powietrza. Po południu, gdy światło słoneczne wpada przez okna, przyciemnia szyby, by obniżyć poziom olśnienia. Wieczorem zaś przechodzi w tryb uśpienia, przyciemniając światło i obniżając temperaturę w pomieszczeniach.

Czujniki umieszczone w sufitach i okładzinach ścian takiego budynku przesyłają, w czasie rzeczywistym, informacje do centralnego systemu operacyjnego. System ten inteligentnie zarządza warunkami panującymi w budynku i automatycznie reaguje na potrzeby pracowników. Ponieważ wszystkie działania mające miejsce wewnątrz obiektu są powiązane z lokalizacją, czujniki i inteligentne urządzenia przesyłają dane operacyjne do platformy geoprzestrzennej. Związany z nią system stanowi kontekst dla danych tworząc inteligentną mapę miejsca pracy.

Mapa ta nie jest ograniczona do przestrzeni dwuwymiarowej. Jej sceny 3D zawierają reprezentacje wszystkich obiektów na wszystkich piętrach. Pokazuje ona ważne miejsca i zmiany zachodzące w czasie. Jest oknem do bazy danych – kliknij obiekt na mapie, a uzyskasz dostęp do informacji, na przykład o marce, modelu i historii serwisowania wybranej drukarki.

Ale ta inteligentna mapa ma również możliwości wykraczające poza zarządzanie rekordami. Realizuje analizy lokalizacyjne i pokazuje, w jaki sposób odbywa się ruch w budynkach, gdzie gromadzą się pracownicy, a także pozwala analizować, dlaczego koszty mediów są tak wysokie. Tworzy strefy buforowe wokół przestrzeni, na których na przykład trwają prace budowlane. Dzięki takiej mapie istnieje możliwość wyznaczenia granic obszarów wymagających wysokiego poziomu zabezpieczeń i zapewnienia dostępu do niej jedynie uprawnionemu personelowi. Mapy nowej generacji są inteligentne. Wspierają planowanie logistyczne w przypadku przenoszenia całych działów do innych budynków lub poszukiwania miejsca do pracy dla nowego pracownika.

Sięgnij po e-book pt.: Inteligentne miejsce pracy i dowiedz się więcej o wykorzystaniu systemów informacji geograficznej we wnętrzach inteligentnych budynków.

Czy zainteresował Cię ten materiał?