Jak używać Esri Business Analyst?

Jak używać Esri Business Analyst?

Zidentyfikuj rynki nie spełniające oczekiwań. Wskaż lokalizacje prawidłowego wzrostu. Dowiedz się, gdzie mieszkają docelowi klienci. Podziel się wynikami badań rynku z innymi pracownikami swojej firmy.

Dane do podejmowania decyzji dotyczących lokalizacji

Zastosuj podejście oparte na danych, aby zweryfikować swoje założenia dotyczące lokalizacji. Wykorzystaj do tego własne dane o lokalizacji, dane dotyczące kosztów nieruchomości i klientów. Aby opracować możliwe najdokładniejsze prognozy użyj danych aktualnych i szacunków na pięć lat.

Obejrzyj dołączone dane i raporty.

  • Esri Business Analyst zawiera globalne dane dla ponad 90% ludności na świecie z ponad 135 krajów.
  • Możesz wybierać spośród ponad 15 000 parametrów dotyczących rynku takich jak dane demograficzne, potencjał rynku, oferty biznesowe, styl życia, czy wydatki konsumpcyjne.
  • Możesz też mieć dostęp do danych Esri Tapestry Segmentation, klasyfikujących obszary dzielnic mieszkaniowych w USA na 67 unikalnych segmentów.

Narzędzia wyboru lokalizacji wspomagające planowanie rynku

features-siteAnalizuj rynki handlowe, aby określić, gdzie rozszerzyć, a gdzie ograniczyć swoje działania. Esri Business Analyst udostępnia narzędzia analiz przestrzennych takie jak określanie czasu dojazdu i zasięgów działania placówek, profilowanie konsumentów, kanibalizm usług czy prognozowanie sprzedaży. Twórz obszary działań handlowych wokół proponowanej lokalizacji, przeprowadź analizę demograficzną, a także określ rynek, który pasuje do tego, co oferuje marka.

Procedury wspomagające planowanie obszarów

Zrównoważ swoją sieć sklepów aby zapewnić sukces szefowi każdej placówki. Esri Business Analyst umożliwia realizowanie zautomatyzowanych (za pośrednictwem kreatora) procedur projektowania obszarów, ustalania lokalizacji i prowadzenia analiz rynku. Zlokalizuj nieefektywne lokalizacje i prognozuj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla proponowanych lokalizacji.

Narzędzia analityczne do optymalizacji segmentacji klientów

features-analyticsCzy chcesz dotrzeć do klientów z pokolenia Y, czy do urodzonych w okresie wyżu demograficznego, a może do matek zajętych odwożeniem dzieci na liczne zajęcia pozaszkolne? Każdy klient jest wyjątkowy. Zrozum ich preferencje i potrzeby, aby dowiedzieć na jakiego klienta się kierować i jak go przyciągnąć. Esri Business Analyst pomoże ci podzielić klientów na grupy docelowe. Przeanalizuj dane demograficzne, w tym wiek, dochody, płeć, wielkość rodziny lub przynależność etniczną. Dowiedz się, co ludzie preferują analizując dane dotyczące stylu życia i zachowań.

Mapy i raporty podnoszące wartość analiz rynkowych

Dodaj piękne mapy, raporty i infografiki do wyników swoich analiz rynku. Esri Business Analyst jest wyposażony w ponad 40 gotowych szablonów raportów (w formatach PDF i Excel) obejmujących profile demograficzne i dochodowe, profil rynku, potencjał rynku detalicznego oraz wskaźniki dostępności i przystępności mieszkań. Możesz również mieć dostęp do aplikacji StoryMaps i ArcGIS Maps for Office, dzięki czemu w swoich prezentacjach możesz umieścić interaktywne mapy i infografiki.

 

Źródło – http://www.esri.com/software/businessanalyst/features

Czy zainteresował Cię ten materiał?