Kobieta i zrównoważony rozwój

Kobieta i zrównoważony rozwój

W 2016 r. wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły 17 globalnych celów prowadzących do położenia kresu ubóstwu, ochrony planety i zapewnienia dobrobytu dla wszystkich.

Ta Story Map pokazuje, w jaki sposób perspektywa geoprzestrzenna może wzbogacić analizę wskaźników płci, aby monitorować postępy w realizacji Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

rys 1

Czy zainteresował Cię ten materiał?