Living Atlas of the World, czyli „żyjący” atlas świata Esri…

Living Atlas of the World, czyli

Platforma ArcGIS udostępnia narzędzia, dane i mapy w postaci usług Living Atlas of the World. Ale co to właściwie jest?

Living Atlas of the World to „żyjący” atlas świata zawierający tysiące map tematycznych. „Żyjący”, ponieważ jest wciąż rozszerzany i ulepszany przez Esri oraz przez wiele organizacji współpracujących z Esri. Odzwierciedla wiedzę przestrzenną potrzebną, wykorzystywaną i udostępnianą tu i teraz przez całą społeczność użytkowników ArcGIS.

start

To wszystko brzmi jednak dość enigmatycznie, dlatego gdy ktoś pyta mnie: „Co to jest Living Atlas, co w nim jest?” wolę go pokazać niż o nim opowiadać. Dlatego przygotowałam Story Map „Living Atlas of the World, czyli żyjący atlas świata Esri…”, która w skrócie pokazuje, porządkuje i podsumowuje bogactwo jego zasobów.

> Zobacz Story Map „Living Atlas of the World, czyli żyjący stlas świata Esri…”.

Dane i mapy Living Atlas of the World każdy użytkownik ArcGIS może wykorzystać wraz ze swoimi zasobami do tworzenia nowych map i aplikacji. Żeby ułatwić wyszukiwanie zasoby są dokładnie opisane, otagowane i zorganizowane w następujące kategorie:

Zobrazowania

Znaczną część Living Atlas stanowią – cieszące się powodzeniem użytkowników – szczegółowe zobrazowania powierzchni Ziemi prezentujące aktualny stan naszej planety i jego zmiany w czasie:

  • aktualne, wysokorozdzielcze, kartometryczne zdjęcia większości powierzchni Ziemi,
  • codziennie aktualizowane zdjęcia Ziemi w niższej rozdzielczości,
  • prawie na bieżąco aktualizowane zdjęcia niektórych obszarów świata, np. dotkniętych klęskami żywiołowymi,
  • a także zobrazowania wielospektralne umożliwiające wydobycie interesujących charakterystyk powierzchni Ziemi jak np. wskaźnik wegetacji.

> Zobacz zobrazowania Living Atlas.

Mapy bazowe

Mapy bazowe Living Atlas stanowią zestaw map referencyjnych całego świata i tworzą kontekst dla opracowań wszystkich użytkowników ArcGIS. Tworzone przez Esri na podstawie najlepszych dostępnych danych i prezentowane w wielu stylach kartograficznych – od map fizycznych do politycznych. Dzięki temu możemy dobrać najbardziej odpowiednie tło dla własnej mapy lub aplikacji.

Każdy użytkownik ArcGIS dobrze zna okienko wyboru mapy bazowej. Ale nie każdy wie, że poza dziesięcioma podstawowymi mapami bazowymi jest ich znacznie więcej…

> Zapoznaj się z mapami bazowymi.

> Dowiedz się co nowego w mapach bazowych Esri pojawiło się w lipcu 2017.

Mapy historyczne

Living Atlas zawiera również mapy historyczne przedstawiające, obraz świata sprzed dziesiątków i setek lat temu. Widać na nich dawne warunki polityczne, kulturowe i fizyczne, co pozwala lepiej zrozumieć zmiany, które zachodziły w naszym otoczeniu. W zbiorze map historycznych znajdują się zarówno zeskanowane, statyczne mapy tradycyjne, jak i dynamiczne fotomapy, które mogą być wykorzystane do prowadzenia analiz historycznych, jako mapy bazowe lub razem z mapami współczesnymi.

> Poznaj mapy historyczne Living Atlas.

mapy historyczne

Zobacz przykład wykorzystania map historycznych – zapoznaj się z aplikacją Miasto z ruin, która umożliwia porównanie ortofotomap Warszawy sprzed II Wojny Światowej, z okresu bezpośrednio po jej zakończeniu i współczesnych ortofotomap Warszawy.

> Dowiedz się więcej o Mieście z ruin.

Mapy demografii i stylu życia

ArcGIS zawiera bogaty zbiór danych demograficznych i wskaźników stylu życia dla ponad 130 krajów, w tym dla Polski. Są to dane dotyczące:

  • populacji,
  • wielkości gospodarstw domowych,
  • siły nabywczej ludności,
  • wykształcenia,
  • wydatków na różne kategorie produktów,
  • i wielu innych.

Dane te są udostępniane w formie gotowych, interaktywnych map, które można dodawać do własnych opracowań lub w formie usług do analiz przestrzennych; maksymalna rozdzielczość danych dla Polski odpowiada zasięgom kodów pocztowych.

> Zobacz mapę dostępnych wskaźników demograficznych i stylu życia.

Mapy krajobrazu

Ten zbiór map w Living Atlas przedstawia wiele tematów związanych z krajobrazem i środowiskiem naturalnym Ziemi oraz zjawiskami przyrodniczymi, a także z rolnictwem i innymi działaniami człowieka. Są to, między innymi mapy ukształtowania powierzchni Ziemi, pokrycia terenu, zjawisk hydrologicznych i pogodowych.

Przykładem wykorzystania map krajobrazu Living Atlas jest Story Map Motion of Tectonic Plates o ruchach płyt tektonicznych.

> Dowiedz się więcej o Motion of Tectonic Plates.

> Poznaj mapy krajobrazu Living Atlas.

Mapy oceanów

Oceany pokrywają połowę powierzchni Ziemi i stanowią większość zasobów wody na Ziemi. Dlatego w Living Atlas mapy oceanów stanowią osobną kategorię map tematycznych.

Mapa bazowa oceanów  prezentuje batymetrię zbiorników wodnych w połączeniu z wizualizacją wód kontynentalnych, sieci drogowej, pokrycia terenu i rzeźby terenu.

ocean

> Zobacz wszystkie mapy oceanów Living Atlas.

Mapy obserwacji Ziemi

Mapy obserwacji Ziemi przekazują informacje o aktualnym stanie naszej planety, szczególnie istotne w obliczu klęsk żywiołowych – trzęsień ziemi, pożarów, oraz zjawisk pogodowych takich jak huragany, powodzie, a także ukazują zmiany w czasie tych zjawisk.

W tej kategorii znajdują się serwisy „live” – udostępniające w czasie rzeczywistym wskazania urządzeń pomiarowych oraz aktualne serwisy prezentujące dane badawcze takie jak wilgotność gleb, grubość pokrywy śnieżnej, wielkość opadów wraz ze zmianami w czasie.

> Poznaj mapy obserwacji Ziemi Living Atlas.

Przykładem mapy obserwacji Ziemi jest mapa stężenia cząstek stałych PM10 w powietrzu w Europie w latach 1991-2013.

> Dowiedz się więcej o Particulate Matter (PM10) in Europe,

> zaloguj się do ArcGIS Online i zapoznaj z serwisami obserwacji Ziemi „na żywo” np. z mapą bieżących warunków atmosferycznych.

Mapy systemów miejskich

Obecnie ponad połowa ludzkości mieszka w miastach i ten odsetek wciąż rośnie. Proces urbanizacji ma znaczący wpływ na nasze życie i stawia mieszkańcom Ziemi duże wyzwania.

Mapy systemów miejskich udostępniają informacje związane z gospodarką przestrzenną, takie jak dostęp do dróg szybkiego ruchu czy przestrzeni niezagospodarowanych oraz zasięgi stref hałasu. Informacje te są niezwykle przydatne w procesie rozwoju nowoczesnych systemów zarządzania przestrzenią miejską.

lotnisko

Częścią systemów miejskich są mapy 3D jak np. aplikacja Port Lotniczy Lublin – strona metadanych, Port Lotniczy Lublin.

> Poznaj inne przykłady systemów miejskich w Living Atlas.

Mapy transportu

Mapy z tej kategorii opisują wszelkie systemy związane z przemieszczaniem się ludzi i przewozem towarów na obszarze całego świata. Są to mapy pokazujące różne aspekty transportu w skali globalnej, krajowej i lokalnej, od dużych projektów rozwoju infrastruktury po tak szczegółowe dane, jak możliwości dojazdu mieszkańców do stref odpoczynku. Dostępne są też dane dynamiczne jak np. Esri World Traffic Service – usługa, która publikuje bieżące informacje o natężeniu ruchu na drogach całego świata, o zdarzeniach na drogach i korkach drogowych. Informacje te są aktualizowane co kilka minut.

> Obejrzyj mapę wypadków drogowych w woj. zachodniopomorskim w 2015 r.

> Poznaj inne przykłady map transportu.

Mapy granic

Ludzie zazwyczaj określają siebie poprzez miejsca, w których mieszkają i pracują: „Jestem Europejczykiem, mieszkam w Polsce, w Warszawie, na Ursynowie”. Miejsca z kolei są określane przez granice je wytyczające. Częścią zbioru map Living Atlas jest przebieg granic na różnych poziomach geograficznych. Są to granice państw, podziałów administracyjnych, zasięgów kodów pocztowych i znacznie więcej… Granice mogą być wykorzystane jako kontekst geograficzny lub jako podstawa do agregacji informacji, które chcemy zaprezentować na mapie.

> Poznaj mapy granic i miejsc Living Atlas.

Mapy Narracji (Story Maps)

Najbardziej popularną częścią Living Atlas jest bogaty zbiór Story Maps z wyczerpującymi opisami, fotografiami i multimediami. Ta forma mapy przykuwa uwagę, angażuje i inspiruje jej odbiorców…

Przykładem jest interesująca Story Map Bociany Czarne. Jest to prezentacja wyników badań migracji bocianów czarnych z użyciem logerów gps/gsm. Badania były przeprowadzone przez członków Komitetu Ochrony Orłów we współpracy z Katedrą Ekologii i Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Łódzkiego i PGL Lasów Państwowych.

bociany

> Obejrzyj inne przykłady Story Maps.

Dołącz do Living Atlas…

Każdy użytkownik ArcGIS może tworzyć Living Atlas of the World Esri – zgłoś swoje najlepsze mapy i aplikacje do polecanych zasobów Living Atlas Polska lub udostępnij swoje dane innym użytkownikom ArcGIS poprzez Community Maps Program.

Czy zainteresował Cię ten materiał?