Zlokalizować zieleń w mieście – Mapa Drzew Łodzi

Zlokalizować zieleń w mieście - Mapa Drzew Łodzi

Drzewa – codziennie mijamy ich setki, a jednak rzadko zwracamy na nie uwagę. Drzewa są nie tylko wielką ozdobą każdego miasta, ale przede wszystkim jednak sprawiają, że miasto jest lepszym i zdrowszym miejscem do życia. Podczas dyskusji o ekologii i czystym powietrzu, musimy myśleć o drzewach. Dlatego też, aby zmienić podejście do ochrony drzew w mieście powstała Mapa Drzew Łodzi.

Czym jest Mapa Drzew Łodzi i w jakim celu powstała?

Mapa Drzew Łodzi to oddolna, lokalna inicjatywa społeczna, która powstała aby ochronić miejski drzewostan. Jednak, by móc się czymś zaopiekować, trzeba to dobrze poznać i wiedzieć, gdzie się znajduje, a informacje na ten temat najlepiej gromadzić i przetwarzać w jednym miejscu. Odpowiedź na te potrzeby stanowi serwis mapowy, który połączony jest z aplikacją na smartfony i bazuje na rozwiązaniach Esri ArcGIS.

Mapa Drzew Łodzi ma na celu podniesienie świadomości mieszkańców, aby w ogóle zaczęli zauważać drzewa w ich najbliższym otoczeniu, a także aktywizować społeczności lokalne do wspólnych działań na rzecz ochrony drzewostanu miejskiego. Mapa Drzew ma być narzędziem technicznym umożliwiającym przeprowadzenie różnorakich inicjatyw i wydarzeń jak np. spacery dendrologiczne, spotkania inwentaryzatorskie, szkolenia, konferencje itd.

Inicjatywa powstania Mapy Drzew wiąże się z szeregiem wyzwań, z jakimi mierzyli się realizatorzy projektu, m.in:

  • Brak wiarygodnych źródeł informacji o drzewach znajdujących się na terenach publicznych Łodzi,
  • Usystematyzowanie prac inwentaryzacyjnych dot. drzew obecnych w mieście,
  • Konieczność znalezienia rozwiązania, które pozwoli walczyć z tzw. betonozą, zatrzymać proces usuwania miejskiej zieleni oraz zwróci uwagę mieszkańców miasta na konieczność zadrzewienia okolicy,
  • Zaangażowanie do działania społeczników-entuzjastów, którzy nie posiadają wykształcenia ani doświadczenia z zakresu obsługi rozwiązań GIS.

Rozwiązanie

Odpowiedzią na te wyzwania okazała się aplikacja, zbudowana na infrastrukturze ArcGIS Online z wykorzystaniem narzędzi takich jak Experience Builder, ArcGIS Survey123 Connect, narzędzi zewnętrznych oraz własnych rozwiązaniach programistycznych. Stworzona na potrzeby projektu aplikacja umożliwia każdemu, dla kogo ważne są drzewa, włączenie się w proces ich inwentaryzacji, choćby podczas rekreacyjnego spaceru. Jej prosta, intuicyjna obsługa pozwala łatwo dodawać kolejne drzewa do bazy danych. Połączony z nią serwis mapowy przedstawia zbiorcze informacje na temat miejskich drzew, pozwala wyszukiwać konkretne gatunki i okazy, a także m.in. na bieżąco śledzić, w jakim są stanie.

 

„Mapa drzew jest odzwierciedleniem wszystkiego, za co chyba wszyscy uwielbiamy GIS–jest narzędziem pozwalającym realizować wiele funkcji od edukacji, poprzez aktywizację lokalnych społeczności aż do budowy wartościowej bazy danych, pomagającej planować i zarządzać pracami zarządców zieleni. Wszystko przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań IT opartych o mapy i analizy przestrzenne.”

Michał Brodowicz, Senior GIS Specialist / Freelancer; Studio Analiz Przestrzennych Plan B

 

Jakie korzyści przyniosło rozwiązanie?

Od wprowadzenia Mapy Drzew w kwietniu 2022 roku, jej użytkownicy – zarówno zawodowi przyrodnicy, jak i mieszkańcy Łodzi, zaczęli dostrzegać szereg korzyści wprowadzenia aplikacji:

  • Dzięki oparciu aplikacji o ArcGIS Online w łatwy sposób można zarządzać zasobami oraz przydzielać uprawnienia
  • Wykorzystane narzędzia zapewniają stabilność funkcjonowania front-endu opartego o silnik Experience Builder
  • Użytkownicy z łatwością odnajdują się w przestrzeni miasta dzięki wysokiej jakości ortofotomapie, dostarczanej przez GUGIK oraz dostępnej, jako mapa bazowa w produktach Esri
  • Modułowa konstrukcja aplikacji umożliwia łatwe wprowadzanie modyfikacji w wykorzystywanych komponentach i widżetach.

Realizatorzy projektu w dalszych krokach planują wdrożenie kolejnych funkcji, takich jak zdjęcia sferyczne drzew, dodatkowe wersje językowe oraz kolejne funkcje społecznościowe. Łódzka Mapa Drzew została nagrodzona tytułem Internetowa Mapa Roku 2021/2022. Nagroda ta jest przyznawana w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich, gdzie każdego roku doceniane są najlepsze opracowania mapowe oraz aplikacje internetowe. Więcej informacji, a także dostęp do aplikacji można uzyskać na stronie https://mapadrzewlodzi.pl/

Czy zainteresował Cię ten materiał?