Mapy w zarządzaniu globalnym łańcuchem dostaw

Mapy w zarządzaniu globalnym łańcuchem dostaw

W 2019 roku w ramach Światowego Programu Żywnościowego (The World Food Programme – WFP) dostarczono pomoc dla 97 milionów ludzi w 88 krajach – często w strefach objętych konfliktami. Zakupiono 3,5 mln ton żywności o wartości 1,7 mld USD, z czego 81% pochodziło z krajów rozwijających się.

Dostarczając pomoc ludziom żyjącym w niedostępnych zakątkach świata o niskim bezpieczeństwie żywnościowym WFP codziennie koordynuje ruch:

  • około 5600 ciężarówek,
  • 50 przesyłek oceanicznych,
  • loty 92 samolotów,
  • sieć 650 magazynów.

Gdy nie można inaczej, zrzuty niezbędnej pomocy są dokonywane z samolotów.

Kierowcy zmagają się ze zdradzieckim terenem podczas przejazdów górskimi przełęczami Afganistanu. (esri.com – za zgodą WFP/Hukomat Khan).

Tworzymy mapy referencyjne z siecią transportową dla pracowników logistyki, aby mogli zaplanować swoje trasy i przeanalizować, jakich ciężarówek należy użyć, aby można było pokonać określone drogi.”, powiedział Thierry Crevoisier, specjalista GIS w siedzibie WFP w Rzymie.

Crevoisier i jego zespół tworzą również mapy operacyjne, pokazujące aktualne potrzeby żywnościowe w kraju, z którego pochodzi żywność i w jakich ilościach.

Dane logistyczne mogą stać się  zbyt techniczne i skomplikowane. „Kiedy szefowie muszą stworzyć plan operacji, bardzo pomocna staje się jej wizualizacja na mapie i spojrzenie na nią w prostszy sposób”, powiedział Crevoisier.

Ponieważ mniej więcej dwie trzecie ratującej życie pomocy żywnościowej przekazywanej przez WFP trafia do ludzi stojących w obliczu poważnego kryzysu żywnościowego, będącego w przeważającej mierze wynikiem konfliktów, zespoły wykorzystują narzędzia geoprzestrzenne, które pozwalają dokładnie ocenić bieżące potrzeby i warunki działania.

„Pierwsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć, dotyczy liczby osób potrzebujących pomocy żywnościowej i miejsca ich przebywania”, powiedział Crevoisier. „Następnym celem jest ustalenie, do jakich obszarów możemy dotrzeć i w jaki sposób.”

Pracownicy na miejscu otrzymują informacje od kolegów za pomocą aplikacji mobilnej ArcGIS Survey123. GIS działający w organizacji zbiera wszystkie istotne informacje i pokazuje aktualną sytuację, dzięki czemu  można planować działania i docierać do osób potrzebujących pomocy.

Postęp w zakresie analiz lokalizacyjnych, wspierany przez technologię GIS, pomaga WFP przyspieszyć dostęp do danych potrzebnych do podejmowania decyzji.

„Dużo pracowaliśmy nad zautomatyzowaniem procesu, usprawnieniem przepływu prac, standaryzacją analiz i identyfikacją wiarygodnych i dokładnych źródeł danych”, powiedział Crevoisier. Automatyzacja pomogła uzyskać te mapy najszybciej jak to było możliwe. Wcześniej wszystko robiliśmy ręcznie.”

Przykład jednej z map związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, które WFP tworzy w celu wymiany informacji na temat obszarów o większej podatności na zagrożenia.

 

Przeczytaj także: World Food Programme Guides Operations in Afghanistan with Online GIS Apps.

Czy zainteresował Cię ten materiał?