Monitorowanie światowej gospodarki – podejście geograficzne

Monitorowanie światowej gospodarki - podejście geograficzne

Szefowie firm Global 2000 mogą dziś monitorować gospodarkę światową na mapie 3D, przełączając się między kluczowymi wskaźnikami, przybliżając konkretne kraje lub regiony i planując inwestycje lub dostosowując łańcuchy dostaw w oparciu o to, co obserwują.

W swojej książce  pt. „The Raging 2020s” Alec Ross postawił pytanie, które wskazuje na obecny stan globalnego biznesu: Czy każda firma potrzebuje teraz własnego Departamentu Stanu? Liderzy firm z listy Global 2000 muszą dziś bowiem stawić czoła złożonemu międzynarodowemu krajobrazowi, w którym ryzyko i możliwości mogą nadejść z każdego kierunku, z niewielkim wyprzedzeniem lub bez niego.

Ponieważ łańcuchy dostaw są dziś coraz bardziej skomplikowane, a biura i aktywa rozsiane po różnych kontynentach, kadra kierownicza potrzebuje dostępu do globalnych wskaźników i sygnałów ekonomicznych w czasie rzeczywistym. Wiele korporacji wykorzystuje więc technologię GIS, aby uzyskać interaktywny obraz spraw globalnych lub działalności firmy. Zasilana przez GIS mapa 3D na poniższym filmie, wyświetlająca międzynarodowe wskaźniki ekonomiczne na cyfrowej kuli ziemskiej, pokazuje rodzaj kontekstu przestrzennego, jakiego potrzebują liderzy kadry zarządzającej, aby poruszać się w globalnym środowisku biznesowym.

Geograficzne podejście do globalnych wskaźników

W poniższym przykładzie system bazujący na GIS prezentuje widok geograficzny danych Banku Światowego dotyczących globalnych wskaźników, takich jak populacja, emisja CO2, inwestycje zagraniczne oraz import i eksport. Jeden rzut oka na taką wizualizację wystarczy liderom biznesu, by  monitorować stan handlu międzynarodowego. Powiększenie widoku pozwala zaś zobaczyć dane dotyczące konkretnego kraju.

Obserwując globalne wskaźniki w formie trójwymiarowej, a nie w arkuszu kalkulacyjnym, kadra zarządzająca może łatwiej dostrzec trendy lub wzajemne powiązania wynikające z położenia geograficznego. Na przykład wskaźnik obrazujący emisje CO2 w Niemczech porównany z danymi z reszty Europy może wpłynąć na politykę inwestycyjną firmy, która wdraża zasady finansowania przestrzennego. Z kolei osoba odpowiedzialna za łańcuch dostaw studiując mapę, może zbadać, dlaczego eksport z Wietnamu przewyższa eksport z okolicznych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Dodatkowe dane dotyczące inwestycji zagranicznych lub inflacji mogą skłonić kierownika do poszukania nowego szlaku handlowego lub dostawcy.

Analitycy GIS mogą zaś dostosować mapę do priorytetów firmy poprzez dostosowanie widoku, umożliwiając dyrektorowi generalnemu zaznaczenie krajów, w których firma prowadzi działalność lub w których rozważa inwestycje.

Centralny system nerwowy dla Business Intelligence

Mapa globalnych wskaźników w 3D wskazuje na wartość GIS jako centralnego systemu nerwowego dla business intelligence. Tak jak ludzki mózg przekształca doświadczenia zmysłowe w informacje, które pomagają nam podejmować decyzje, tak GIS przekształca rozproszone dane z Banku Światowego i innych źródeł w mapy, które kierują strategią firm.

W połączonej, globalnej gospodarce kadra zarządzająca nie może opierać decyzji na pojedynczych punktach danych. Wywiad lokalizacyjny zapewnia całościowy obraz, ujawniając, jak dana informacja, taka jak poziom populacji w Chinach lub dostęp do energii elektrycznej w Brazylii, wpisuje się w szerszy kontekst operacyjny.

Globalizacja dała firmom dostęp do większej liczby rynków, narażając je jednocześnie na większe ryzyko. Rozważając otwarcie nowej kopalni za granicą, nowoczesna firma zajmująca się zasobami naturalnymi nie może po prostu analizować kosztów i popytu. Wpływ na środowisko naturalne, geopolityka i potencjalne lokalne niepokoje społeczne mogą równie dobrze zadecydować o powodzeniu lub niepowodzeniu przedsięwzięcia.

Analityka lokalizacyjna prezentuje globalne wskaźniki i lokalne realia w intuicyjnym widoku, pomagając liderom biznesu w podejmowaniu decyzji opartych na danych. Dzięki GIS zarówno globalne przedsiębiorstwa, jak i małe firmy mają dostęp do informacji godnych odprawy w Departamencie Stanu.

Odwiedź witrynę Cool Maps, aby uzyskać interaktywną wersję tej mapy oraz inne fascynujące spojrzenia na to, jak żyjemy i działamy.

Czy zainteresował Cię ten materiał?