MSIP Obserwatorium – dane przestrzenne dla wszystkich

MSIP Obserwatorium – dane przestrzenne dla wszystkich

Miejski System Informacji Przestrzennej to projekt tworzony i rozwijany w ramach Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Krakowa. Głównym zadaniem systemu jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych przestrzennych w celu usprawniania i podejmowania decyzji oraz zarządzania Gminą Miejską Kraków. System, poprzez portal mapowy MSIP Obserwatorium, zapewnia także dostęp obywatelom do publicznych danych przestrzennych. Wraz z rosnącymi oczekiwaniami ze strony urzędu i samych mieszkańców postanowiono o rozbudowie systemu o dodatkowe funkcje, które miały zapewnić lepszą wymianę informacji na linii miasto – obywatel.

Dane przestrzenne zawsze pod ręką

Mieszkańcy najczęściej korzystają z serwisu, aby sprawdzić przydatne informacje dotyczące tego co dzieje się w mieście. Chodzi m.in. o kwestie związane z komunikacją miejską czy parkowaniem. Osoby korzystające z portalu to  przedstawiciele takich zawodów jak: geodeci, rzeczoznawcy, architekci, budowlańcy wykorzystujący informacje dotyczące ewidencji gruntów i budynków czy geodezyjnej ewidencji  sieci uzbrojenia terenu jak również inwestorzy (także indywidualni) szukający miejsca pod zabudowę. Przykładowo, ta ostatnia grupa najczęściej pobiera dokumenty dotyczące pozwoleń na budowę czy planów zagospodarowania przestrzennego.

Funkcjonalność systemu jest szczególnie ważna w obliczu realizacji postanowień dyrektywy INSPIRE, której celem jest budowa europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej. Zmiany mają doprowadzić do sytuacji, w której obywatele sami pozyskują dane z systemu odciążając tym samym urzędników.

– Projekt rozbudowy systemu zakładał jeszcze większe otwarcie się na użytkowników, dzięki oddaniu do ich dyspozycji nowych narzędzi do wyszukiwania danych z przynależącymi do nich metadanymi. Każdy obywatel ma teraz możliwość pobrania danych do dalszej edycji – mowa tu np. o uczelniach, które wykorzystują nasze zbiory do celów naukowych i dydaktycznych – powiedział Szymon Wilkowski, Główny Specjalista w Urzędzie Miasta Krakowa.

Automatyzacja zadań urzędu

Kolejnym ważnym aspektem projektu było uruchomienie e-usług w celu automatyzacji zadań urzędu. Chodzi m.in. o automatyczne wysłanie wiadomości email do użytkownika w sytuacji, gdy poszukiwane przez niego dane zostaną znalezione i przygotowane do pobrania za pomocą linku. Do osób, które pozostawią swój adres elektroniczny urząd może wysyłać newslettery, w których mieszkańcy poinformowani będą o nowych danych czy innych istotnych informacjach. Ponadto system sam informuje, o najczęstszych wyszukiwaniach, czy pojawiających się niespodziewanych błędach.

Kolejnym usprawnieniem ma być możliwość zakładania kont na stronie msip.krakow.pl, dzięki czemu zalogowani użytkownicy mogą wprowadzać własne dane, przechowywać je w chmurze i edytować na użytek własny. Ta funkcja jest obecnie testowana i ma być wprowadzona w najbliższej przyszłości. Dodatkowo osoby posiadające w systemie konto już niedługo będą mogły otrzymywać od urzędu informacje, jeżeli np. pojawią się nowe dane lub funkcje mogące zainteresować użytkownika.

Obustronna wymiana informacji

Dalej rozwijane są także GeoAnkiety. Funkcja ta ma stać się jednym z głównych kanałów do komunikacji z klientami. Zadaniem urzędu jest aktywizacja mieszkańców do wprowadzania danych, które mogą mieć wartość merytoryczną dla miasta. Przykładowo, rozwiązanie  to zostało wykorzystane do identyfikacji domowych kotłów grzewczych starej generacji, tzw. kopciuchów. Jeszcze przed zmianami w prawie, za pośrednictwem GeoAnkiety obywatele wskazywali miejsca, co do których było podejrzenie, że ktoś zanieczyszcza powietrze poprzez spalanie śmieci do ogrzewania budynku. Taka informacja była weryfikowana przez Wydział ds. Jakości Powietrza.

„Aktywność ta zweryfikowała nasz projekt. Teraz dysponujemy systemem, który pozwala na lepszą, a przede wszystkim obustronną wymianę informacji z mieszkańcami. Dajemy coś od siebie i jednocześnie otrzymujemy od obywateli cenne dane. Docelowo chcemy, aby każda jednostka merytoryczna w obrębie urzędu mogła zgłaszać, o co chciałaby zapytać mieszkańców” – dodał Szymon Wilkowski.

Plany na przyszłość

W najbliższym czasie Wydział będzie koncentrował się na promowaniu rozwiązania. Przedstawiciele Wydziału Geodezji liczą, że lepszy dostęp do bogatych zbiorów urzędu przyczyni się do rozwoju miasta. Pomóc ma w tym m.in. uruchomiona niedawno aplikacja mobilna (MSIP Kraków), która ściśle współpracuje z portalem mapowym opartym na oprogramowaniu Esri. Sam portal zostanie również rozwinięty o dane 3D oraz o nowe bardziej interaktywne formy publikacji informacji, takie jak grafiki czy wykresy.

„Obecnie system ma siedmiu administratorów, którzy na bieżąco dbają o funkcjonowanie infrastruktury, nadzorują procesy aktualizacji i zasilania danych z rejestrów merytorycznych oraz pracują nad dalszym rozwojem systemu. Kluczowe jest również wsparcie konsultantów firmy Esri, której to oprogramowanie zostało wykorzystane do stworzenia systemu. Współpraca z firmą Esri Polska od początku do końca stała na wysokim poziomie. Konsultanci firmy w terminie obsługiwali nasze zapytania i nawet po zakończeniu wdrożenia, bardzo szybko reagują na nasze dodatkowe pytania i uwagi” – podsumowuje Szymon Wilkowski.

Czy zainteresował Cię ten materiał?