Nowa rola GIS w planowaniu

Nowa rola GIS w planowaniu

Lokalizacja zawsze była dominującym parametrem w planowaniu przestrzennym. Ze swojej natury GIS jest najbardziej odpowiednim narzędziem do pomiarów i analiz lokalizacyjnych. Do niedawna w planowaniu korzystano jedynie z desktopowego oprogramowania GIS. Związane z tym wymagania i koszty, takie jak szkolenia, sprzęt i oprogramowanie, często stanowiły barierę przed bezpośrednim dostępem do systemu GIS dla wielu specjalistów planowania.

Na szczęście technologia ewoluowała, podobnie jak i związane z nią oczekiwania. GIS nie jest wyjątkiem, dlatego warto zbadać, jaka jest rola systemów informacji geograficznej w nowym ujęciu planowania. Należy tu zwrócić uwagę na cztery kluczowe aspekty:

Lokalizacja jako platforma i GIS w sieci

Platforma lokalizacyjna odnosi się do zintegrowanego systemu, który umożliwia mapowanie, analizy, zarządzanie danymi i współpracę skoncentrowaną wokół GIS. Web GIS zapewnia dostęp do tej platformy w sposób, który jest zrozumiały dla planistów, administratorów i innych nie‑GISowych specjalistów.

Organizacja planistyczna korzysta z wielu systemów biznesowych, od tak skomplikowanych jak system wydawania pozwoleń, po tak proste jak arkusz kalkulacyjny. Włączenie danych z tych systemów do mapy internetowej lub ich zlokalizowanie w systemie GIS zapewnia szereg korzyści. Co najważniejsze, pozwala decydentom i innym ekspertom branżowym na istotny, przydatny dostęp do danych, które wcześniej mogły być dostępne tylko dla ograniczonego grona osób.

Na przykład, zamiast musieć „nurkować” w starym systemie wydawania pozwoleń, administratorzy mogą te zezwolenia wygodnie przeglądać i analizować oraz szukać odpowiedzi na pytania mające znaczenie dla działań organizacji: Jak wygląda aktywność w tym miesiącu w porównaniu z ubiegłym? A co z ostatnim rokiem? Gdzie występuje wzrost? Jak kształtują się trendy?

Arkusz kalkulacyjny zawierający listę problemów do załatwienia przez komisję planistyczną wraz z raportami pracowników i powiązanymi dokumentami można przekształcić w nowatorską Story Map lub kokpit menedżerski.

rys 1

Identyfikacja właścicieli nieruchomości, którzy muszą zostać powiadomieni o planowanych zmianach lub określeniu obecnego i przyszłego użytkowania gruntów dla określonej działki, nie musi już być zlecona specjaliście GIS.

Zadania te można zrealizować poprzez GIS w sieci, gdzie użytkownik końcowy uzyskuje dostęp do wiarygodnych danych za pomocą prostych aplikacji sieciowych, zorientowanych na konkretne działania, które nie wymagają instalowania w komputerze oprogramowania GIS lub wtyczek. Ponadto aplikacje te można używać na dowolnym urządzeniu, gdziekolwiek i w dowolnym czasie. Korzystanie z nich nie wymaga wielu szkoleń, a czasami żadne szkolenia nie są potrzebne. A ponadto, te komercyjne aplikacje „z półki” (COTS) mogą być szybko i trwale wdrożone, zarządzane i obsługiwane bez konieczności programowania.

W szerszej perspektywie, dostarczając te aplikacje planistom i administratorom, zwiększamy wartość tego co stworzyli specjaliści GIS, znacznie powiększamy liczbę odbiorców opracowanych przez nas treści i wyników analiz, nie inwestując w dodatkowe oprogramowanie i nie siedząc przed potężnymi komputerami stacjonarnymi lub laptopami.

3D nie jest już luksusem

Jeszcze niedawno, myśl o przeglądzie zagospodarowania lub opracowaniu kompleksowych planów zagospodarowania w 3D oznaczała konieczność wynajęcia firmy konsultingowej. Tworzenie modeli 3D w ramach prac organizacji było zbyt pracochłonne. Utworzenie wielokrotnych iteracji projektu kosztowało zbyt wiele czasu i / lub zbyt dużo pieniędzy. Modele 3D były atrakcyjne i zazwyczaj zarezerwowane dla specjalnych projektów o wysokim priorytecie, takich jak przejście do nowej metody planowania urbanistycznego Form-Based Codes (Kody Form Przestrzennych).

Szczerze mówiąc, ta metodologia stała się już przestarzała i ograniczona, ponieważ analizując opracowania planistyczne planiści myślą i pracują w 3D. Pomysły zastosowane w programie Geodesign spowodowały, że przeglądanie i analizy w 3D stały się znowu podstawą działania. Po raz kolejny technologia dogoniła potrzeby.

Rys. 2. Strefy i  ograniczenia w 3D

Rys. 2. Strefy i  ograniczenia w 3D

Obecnie w programach takich jak ArcGIS Pro, Desktop GIS nowej generacji łatwo dostępne są gotowe, efektywne narzędzia, umożliwiające generowanie budynków, drzew i innych obiektów na podstawie danych LiDAR. Oferują one wiele innych funkcji, nie tylko oglądanie danych w 3D. Planiści mogą prowadzić analizę cieni, sprawdzać zasięgi widoczności, wyznaczać linie zabudowy, współczynniki zabudowy (FAR) i zasady parkowania, a także eksperymentować z wyznaczaniem stref w 3D lub ograniczeniami wysokości zabudowy. Takie programy, jak CityEngine umożliwiają także planistom tworzenie fotorealistycznych fasad na budynkach oraz scen 3D do wykorzystania przez deweloperów, administratorów i członków społeczności. Dzięki tym narzędziom kolejne iteracje opracowania (np. zmiana liczby pięter budynku z trzech na cztery, czy zmiana użytkowania części budynku) odbywają się poprzez przesuwanie suwaka w przód i w tył. Nie trzeba przekształcać lub przerabiać całego modelu.

Rys. 3. Fotorealistyczne wizualizacje 3D z wykorzystaniem dwóch różnych map bazowych

Rys. 3. Fotorealistyczne wizualizacje 3D z wykorzystaniem dwóch różnych map bazowych

Ponieważ coraz więcej agencji planistycznych przyjmuje metodologię Geodesign, korzystanie z technologii 3D staje się kluczowe. Dostępność, łatwość obsługi i opłacalność stosowania tego oprogramowania, a także wszechobecność danych LiDAR i innych danych 3D – nie mówiąc już o oczekiwaniach opinii publicznej – wymuszają używanie danych 3D przez organizacje planistyczne.

Wsparcie pracowników terenowych

Wizyty w terenie, inspekcje terenowe i badania sposobu użytkowania gruntów to tylko niektóre z bardziej powszechnych zadań terenowych podejmowanych przez wydział planowania. Nie są one nowe. Zbyt często w tych pracach wykorzystuje się przestarzałe techniki zapisu i analizy danych, takie jak formularze, czy mapy papierowe. Kiedy pracownicy wychodzą w teren, dane docierają do biura dopiero, kiedy pracownicy powrócą i znajdą czas na ich wpisanie do komputera. Nawet personel planujący, który tradycyjnie nie pracuje w terenie, potrzebuje dostępu do danych w systemach biznesowych także poza zwykłymi godzinami pracy. I tutaj również, jedną z najbardziej zauważalnych oznak postępu technologicznego jest wszechobecność urządzeń mobilnych i aplikacji, które idą za nimi.

rys 4

Istnieje szereg podstawowych korzyści wynikających z wykorzystywania funkcjonalności GIS na urządzeniach mobilnych. Zwiększają one potencjał osób pracujących w terenie. Oczywistą i bezpośrednią korzyścią jest standaryzacja danych w terenie, zarówno przy ich wprowadzaniu danych, jak i dotycząca dokładności lokalizacji. Prowadzi to do mniejszej liczby błędów i do optymalizacji czasu pracy w terenie. Druga korzyść odnosi się do administratorów w biurze. Wykorzystanie map internetowych i aplikacji zapewnia inspektorom terenowym, dyrektorom planowania i administratorom  bezpośredni, bieżący  dostęp do danych pozyskanych w terenie. Mogą oni również obserwować lokalizację personelu, przydzielać w locie nowe zadania i wysyłać aktualne informacje. Korzystając z ArcGIS Online pracownicy terenowi mogą zobaczyć, gdzie są inni pracownicy i analizować dane, które oni zbierają. W ten sposób eliminuje się nieefektywne wyjścia w teren.

Teraz wysyłanie planistów i inspektorów w teren może być bardziej przemyślanym procesem. Decydenci nie muszą czekać, aż pracownicy powrócą, aby poznać aktualny status pozwolenia lub kontroli linii zabudowy. Pozwala to również zapewnić przejrzystość i odpowiedzialność wobec obywateli.

Nie tylko powiadamianie, ale również zaangażowanie obywateli

Wniosek o zmianę sposobu użytkowania jest włączany do akt w wydziale planowania. Tydzień później nieruchomość jest oznaczana w terenie, a do właścicieli sąsiednich nieruchomości są wysyłane powiadomienia. A wtedy? Dla wielu wydziałów planowania następny krok to odpowiadanie na kilka telefonów od zdezorientowanych lub niezadowolonych obywateli przed posiedzeniem komisji planowania i to jest właśnie to.

Wydział planowania przygotowuje się do zaktualizowania swojego kompleksowego planu i ogłasza publiczne wysłuchanie lub zorganizowanie warsztatów. Ale jak twój głos zostanie usłyszany, jeśli nie będziesz mógł w nich uczestniczyć,? Czy powinniśmy założyć, że tylko 30 osób obecnych na spotkaniu jest zainteresowanych przyszłością swojej okolicy?

W świecie pełnym różnych sposobów bezpośredniej interakcji między osobami w każdej chwili i z każdego miejsca, poleganie na „wczorajszych” metodach pracy ze społeczeństwem nie może wytworzyć takiego poziomu zaangażowania, jakiego wydział planowania potrzebuje, aby osiągnąć sukces. GIS nowej generacji udostępnia aplikacje, takie jak Crowdsource Reporter, Photo Survey lub 3D Public Survey w ArcGIS Online, które umożliwiają wydziałowi planowania innowacyjne podejście do współpracy z mieszkańcami. Mieszkańcy mogą nie tylko otrzymywać powiadomienia, ale także przekazywać swoje opinie dotyczące proponowanych zmian. Dodatkowo, planiści mogą określić, skąd pochodzi opinia. Na przykład, czy sprzeciwiający się zmianie mieszkają w sąsiedztwie rozpatrywanej nieruchomości, czy dalej od niej? Czy mieszkają w takim miejscu, że mogą się obawiać, że określona inwestycja zmieni charakter ich otoczenia.

rys 5

To wszystko zależy od dobrego wyszkolenia pracowników wydziału i planowania. Jestem pewien, że specjaliści planiści zgodzą się, że spotkanie komisji planowania nie powinno być pierwszą okazją do przekazania przez mieszkańców ich wzburzenia i/lub niezadowolenia w związku ze złym poinformowaniem o porządku obrad. Należy ciągle powtarzać, że odpowiedni poziom kontaktów z mieszkańcami zapewnia przejrzystość, jakiej oczekuje społeczność.

Wnioski

Coraz częściej i wyraźniej widzimy, że korzenie Geodesign wywodzą się z codziennych i długoterminowych działań planistycznych w całym kraju. Działania wydziałów planowania nie ograniczają się już do przestarzałych sposobów wykorzystania GIS, ponieważ nowa technologia w pełni zaspokaja ich potrzeby i oczekiwania. Specjaliści planowania mogą teraz wykorzystywać narzędzia, które pomogą im podejmować lepsze, bardziej uzasadnione i bardziej zrównoważone decyzje, a jednocześnie współpracować z bardziej świadomą i zaangażowaną społecznością. Uwzględnienie GIS w tych czterech głównych rolach prowadzi do tworzenia przyszłościowych i innowacyjnych wydziałów planowania poprzez zmianę dotychczasowych funkcjonalności GIS z systemu zapisu na system wiedzy i system zaangażowania.

Tłumaczenie Esri Polska. Oryginalny materiał dostepny na https://www.linkedin.com/pulse/next-gen-role-gis-planning-keith-cooke .

Czy zainteresował Cię ten materiał?