Optymalizacja procesów biznesowych dzięki ArcGIS Enterprise

Optymalizacja procesów biznesowych dzięki ArcGIS Enterprise

Jak największe miejskie przedsiębiorstwo wodociągowo-energetyczne w USA zoptymalizowało swoje procesy biznesowe i bezpieczeństwo dzięki wdrożeniu korporacyjnego GIS?

Aby sprostać temu wyzwaniu, zespół IT w Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) w Kaliforni skonfigurował i wdrożył nową, opartą na ArcGIS Enterprise, platformę GIS dla całego przedsiębiorstwa wraz z kilkoma kluczowymi aplikacjami mającymi na celu połączenie zadań realizowanych w organizacji. W efekcie, zapewnienie większej liczbie pracowników dostępu do aktualnych i spójnych danych prowadzi do pozytywnych zmian w procesach, zwiększa wydajność i poprawia bezpieczeństwo w całym LADWP. Liczby mówią same za siebie.

Rys. 1. Nowy system wymiany informacji w LADWP jest skoncentrowany na GIS, dzięki czemu geobaza przedsiębiorstwa jest głównym źródłem informacji o jego rozproszonych zasobach i zintegrowanych systemach.

 

A oto niektóre korzyści płynące z wdrożenia:

  1. Skrócenie cyklu przepływu danych -> oszczędność czasu, poprawa jakości danych, poprawa zarządzania systemem,
  2. Szybszy dostęp do danych -> poprawa wydajności procesów,
  3. Unifikacja i integracja aplikacji klasy GIS -> skrócenie czasu, poprawa spójności danych, nowe możliwości analityczne,
  4. Wykorzystanie internetowych aplikacji biznesowych integrujących dane o sieci i tematyczne -> poprawa jakości i szybkości realizacji wybranych procesów biznesowych, integracja danych w jednym środowisku,
  5. Dostępność danych w czasie rzeczywistym -> bezpieczeństwo, lepsza współpraca zespołów roboczych.

Cały artykuł znajdziesz TU.

Czy zainteresował Cię ten materiał?