Otwórz Story Map Tour na określonym przystanku trasy

Otwórz Story Map Tour na określonym przystanku trasy

Story Map Tour jest jednym z bardziej popularnych szablonów Story Map. Został wykorzystany do utworzenia takich prezentacji, jak City of Santa Clara Development Projects czy Top 10 Things to Experience in Tacoma i wielu innych, które można znaleźć w Story Map Tour Gallery.

Wycieczka składa się z serii zdjęć lub filmów, które są umieszczane w określonych miejscach na mapie. Zdjęcia i miejsca są ponumerowane, a trasa prowadzi użytkownika po kolei przez każde z nich. Są to przystanki trasy, a każdy przystanek jest określany przez jego numer lub indeks.

Uruchom prezentację Mapping Esri’s World , otwórz wycieczkę, aby zobaczyć lokalizacje przystanków na mapie, miniaturki w galerii i zdjęcie dla każdej lokalizacji. Po otwarciu wycieczka zaczyna się na pierwszym przystanku.

Rys 1 do pkt 2

Przyglądając się bliżej, można zauważyć, że lokalizacje przystanków trasy i zdjęcia są ponumerowane i wzajemnie zsynchronizowane. Numery rosną w miarę pokonywania trasy (aby przenieść się do konkretnej lokalizacji można również kliknąć dowolne miejsce na mapie lub miniaturę). Aby otworzyć Story Map Tour dla określonego przystanku trasy, użyj jednej z metod opisanych poniżej.

Udostępnij Map Tour rozpoczynającą się na określonym przystanku trasy

Łatwo jest udostępnić Map Tour rozpoczynającą się na dowolnym przystanku. W tym celu uruchom aplikację, przejdź do wybranego przystanku trasy, a następnie kliknij przycisk Udostępnij (Share). Znajdź symbol linkowania w prawym górnym rogu aplikacji:

Rys 2 do pkt2

Link zawiera opcję połączenia z aktualnym przystankiem trasy.

Rys 3 do pkt 2

Poniższe wywołanie uruchamia Mapping Esri’s World od początku – http://arcg.is/18bINpH

Poniższe wywołanie uruchamia Mapping Esri’s World na 8. Przystanku – http://arcg.is/1K57ASf

Dodaj indeks przystanku do adresu URL Story Map Tour

Możesz również dodać wybrany przystanek do adresu URL prezentacji. Używając numeru przystanku możemy rozszerzyć URL tak, aby otworzyć prezentację na określonym przystanku. Adres URL dla wycieczki zawiera identyfikator aplikacji (appid) jak pokazano poniżej:

? Appid = 60cc21529d3b473383ec4dc8eb5ea53f

oraz (opcjonalnie) identyfikator mapy webowej (webmap):

& WebMap = ffb8166ce33141bdb0e6b6

Aby przejść do konkretnego przystanku dodaj na końcu adresu URL & index = <x>, gdzie <x> oznacza numer punktu, od którego chcesz zacząć wycieczkę.

Rys 4 do pkt2

Na przykład, przystanek 6 dotyczy współpracy i edukacji. Aby otworzyć mapę trasy w tym miejscu dodaj na końcu URL & index = 6. Aby udostępnić aplikację rozpoczynającą się w tym miejscu, skopiuj i wklej adres URL do wiadomości e-mail lub użyj go w linku.

Kliknij obrazek poniżej, aby otworzyć trasę w tym miejscu i sprawdź adres URL w przeglądarce:

Rys 5 do pkt2

Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć inne wycieczki odwiedź Story Maps website.

Czy zainteresował Cię ten materiał?