PKP Energetyka inwestuje w systemy GIS

PKP Energetyka inwestuje w systemy GIS

PKP Energetyka, spółka specjalizująca się w sprzedaży i dostarczaniu energii elektrycznej klientom trakcyjnym i biznesowym, wdrożyła rozwiązanie do paszportyzacji sieci oparte o technologię ArcGIS od Esri. Głównym zadaniem systemu jest inwentaryzacja oraz paszportyzacja całej, liczącej ponad 20 tys. km, infrastruktury naziemnej i podziemnej należącej do spółki. Projekt został zrealizowany przez partnera Esri Polska, firmę GISonLine.

Spółka PKP Energetyka powstała w 2001 roku. Jako kluczowy dostawca energii trakcyjnej w Polsce, pełni krytyczną rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania transportu kolejowego. Chcąc zagwarantować wysoką jakość świadczonych usług, spółka zdecydowała się na szereg inwestycji w nowoczesne rozwiązania informatyczne.

– Jesteśmy firmą infrastrukturalną, której majątek dystrybucyjny jest położony na terenie całego kraju. W celu prawidłowego zarządzania naszą siecią, jedną z kluczowych informacji jest dokładna lokalizacja obiektów, ich wzajemne położenie i powiązania. Wybraliśmy rozwiązanie od Esri, ponieważ to najbardziej popularna technologia tego typu na świecie. Duża liczba integratorów i partnerów firmy gwarantuje, że w przypadku zmiany rozwiązania, będziemy mogli z łatwością przenieść dane do innego systemu opartego o technologię Esri. Nie bez znaczenia jest dla nas również stała aktualizacja i udostępnianie nowych, ciekawych rozwiązań Esri, dzięki czemu nasz system stale zyskuje nowe funkcjonalności – mówi Patrycja Kałużyńska, Kierownik Projektu w Departamencie Architektury, Projektów i Informatyki w PKP Energetyka.

Decyzja o wdrożeniu systemu do paszportyzacji podyktowana była potrzebą zabezpieczenia i zmagazynowania całej wiedzy dotyczącej infrastruktury należącej do przedsiębiorstwa.

W wielu firmach z sektora utilities unikalna wiedza na temat lokalizacji elementów sieci znajduje się w „głowach pracowników”, na papierowych arkuszach lub rozsiana jest po różnych systemach informatycznych. Wprowadzenie informacji do jednego spójnego systemu gwarantuje sprawne działanie spółki nawet w sytuacji, w której osoby posiadające cenne informacje zrezygnują z pracy lub odejdą na emeryturę – mówi Piotr Walenko z firmy Esri Polska.

W biurze i w terenie

Wraz z firmą GISonLine opracowane zostały dwie wersje aplikacji. Pierwsza, dostosowana do potrzeb pracowników biurowych i działająca w przeglądarce internetowej, druga – w formie aplikacji mobilnej, zaprojektowanej z myślą o obsłudze na tabletach przez ekipy terenowe. Aplikacja przenośna wykorzystuje nadajniki GPS, dzięki czemu można z dużą dokładnością nanosić elementy infrastruktury bezpośrednio w terenie, a także monitorować występowanie awarii i zapisywać informacje dotyczące modernizacji sieci.

System usprawnia również działania eksploatacyjne, rozwojowe i inwestycyjne. Dane o obiektach w połączeniu z odpowiednią dokumentacją zaprezentowane na mapach pozwolą m.in. na szybkie przeprowadzenie analiz związanych z przyłączeniem klienta do sieci i skrócenie czasu potrzebnego na wydanie warunków technicznych. Uporządkowane w systemie dane ułatwiają również rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych dostarczając takich informacji, jak wiek sieci czy daty ostatnich konserwacji bądź oględzin, co ułatwia podjęcie decyzji o przeprowadzeniu dalszych remontów i modernizacji.

Paszportyzacja w 9 miesięcy

W tym roku firma PKP Energetyka zakończyła trwający 9 miesięcy proces paszportyzacji, polegający na przeniesieniu do systemu informacji o całej infrastrukturze naziemnej . Pierwszy etap polegał przede wszystkim na opracowaniu modelu danych oraz metodyki określającej obiekty i atrybuty, jakie powinny zostać uwzględnione w procesie inwentaryzacji oraz paszportyzacji, jak również słowniki, które powinno się do nich przypisać, a następnie pozyskaniu danych w terenie.

– Biorąc pod uwagę wielkość infrastruktury i ograniczony czas na przeprowadzenie inwentaryzacji, było to zadanie bardzo ambitne i pracochłonne. Każdy element majątku dystrybucyjnego (m.in. stacje transformatorowe, linie napowietrzne) musiał zostać wprowadzony do systemu przez pracowników terenowych, niezależnie od pogody czy innych utrudnień i losowych sytuacji, z jakimi można zmagać się po drodze. W sumie na różnych etapach w proces paszportyzacji sieci zaangażowanych było prawie 430 osób. O tym, jak sprawnie udało nam się zrealizować projekt, może świadczyć fakt, że jeszcze w jego trakcie zwiększyliśmy zakres inwentaryzacji o elementy sieci nN – dodaje Patrycja Kałużyńska z PKP Energetyka.

Drugi etap rozpocznie się w przeciągu najbliższych miesięcy. Będzie polegał na stopniowym wzbogacaniu systemu o nowe dane, m.in. uzupełnienie o podkłady geodezyjne, granice działek oraz dokładne położenie infrastruktury podziemnej, czyli kabli nN, SN i WN. Inwentaryzacja elementów znajdujących się pod ziemią jest szczególnie istotna z uwagi na bezpieczeństwo sieci PKP Energetyka i firm trzecich, które potrzebują dokładne rozmieszczenie elementów infrastruktury, w przypadku prowadzenia prac ziemnych na danym terenie.

Cały czas prowadzone są również działania związane z aktualizacją danych znajdujących się już w systemie. Wszelkie zmiany będące wynikiem awarii, inwestycji czy zakupu obiektów – są do systemu wprowadzane na bieżąco, co pozwala firmie zachować pełną informację o majątku inwestycyjnym.

System dla wszystkich

Korzyści płynące z takiego modelu dostrzega coraz więcej osób w organizacji. Dlatego PKP Energetyka podjęła decyzję o uruchomieniu nowej aplikacji webowej, która będzie służyła do przeglądania zgromadzonych danych. Finalnie dostęp do systemu będzie miało 2000 pracowników. Obecnie dostęp do systemu zagwarantowanych ma około 150 osób.

Zanim aplikacja została oddana w ręce użytkowników, wielu pracowników PKP Energetyka zastanawiało się nad zasadnością inwestowania w to rozwiązanie. Obecnie coraz więcej osób zgłasza potrzebę korzystania z tego systemu widząc niewątpliwe zalety, jakie daje dostęp do aktualnej wiedzy na temat naszej infrastruktury – mówi Patrycja Kałużyńska.

Dalszy rozwój aplikacji zakłada wzbogacenie jej o informacje pochodzące z podkładów geodezyjnych. Oprócz integracji systemu z innymi rozwiązaniami informatycznymi działającymi w obrębie spółki, PKP Energetyka planuje również rozwijanie funkcjonalności aplikacji.

Czy zainteresował Cię ten materiał?