Pomoc uchodźcom – trzy minuty dla pacjenta

Pomoc uchodźcom - trzy minuty dla pacjenta

Direct Relief to globalna organizacja non-profit udzielająca pomocy medycznej osobom dotkniętym biedą i znajdującym się w sytuacjach niebezpiecznych, która od 2000 roku przeznaczyła ponad 3,3 miliarda dolarów na pomoc ludziom potrzebującym na całym świecie.

Trzy minuty dla pacjenta

Dla każdego człowieka, będącego w położeniu takim, jak ponad 1000 Syryjczyków poszukujących schronienia na początku 2015 roku, przebywanie w warunkach kryzysowych i w skrajnej nędzy powoduje wiele zagrożeń dla życia. Niebezpieczeństwo jest powodowane między innymi przez niewystarczającą dbałość ludzi o higienę. Nie leczone choroby skóry mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, takich jak ból i infekcje oraz niezdolności do pracy. Aby pomóc Syryjczykom zmniejszać ryzyko w tym zakresie, Direct Relief zorganizował sześciodniową misję, której celem była pomoc i dokumentowanie warunków, w jakich przebywali uchodźcy na zaniedbanych obszarach rolniczych Jordanii.

Każdy zespół wysłany przez Direct Relief składał się z lekarza, dermatologa i osoby sporządzającej raporty medyczne. Wykorzystując ograniczone zasoby i światło dzienne, zespoły mogły poświęcić w przybliżeniu trzy minuty na zdiagnozowanie, udzielenie pomocy i zarejestrowanie danych każdego pacjenta. Mając do czynienia z setkami uchodźców Direct Relief musiał przyspieszyć zbieranie danych, jednocześnie zachowując ich wysoką dokładność. Aby umożliwić lokalnym organizacjom humanitarnym kontynuowanie opieki nad wymagającymi jej pacjentami, Direct Relief musiał także pozyskiwać i udostępniać ich dane lokalizacyjne.

Dane medyczne zarejestrowane w czasie rzeczywistym, w trybie off-line

Każdą osobę zapisującą dane medyczne Direct Relief wyposażył w tablet z systemem Android z wgraną aplikacją Survey 123 for ArcGIS. Jest to aplikacja, która wspomaga pozyskiwanie danych z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych formularzy oraz edycję w trybie off-line.

„Jedną z rzeczy, która najbardziej nam się podobała w Survey123 for ArcGIS jest to, że narzędzie to działa naprawdę dobrze w trybie off-line. Dla nas niezwykle ważne jest, aby wszystkie prace terenowe mogły być realizowane bez dostępu do Internetu.”

Andrew Schroeder Director of Research and Analysis, Direct Relief

Wykorzystując możliwość działania aplikacji w trybie off-line, szybko wprowadzano dokładne dane dla każdego pacjenta: nazwisko, objawy choroby, diagnozę i dane lokalizacyjne. Zespoły wprowadzały także do rejestrów medycznych nagrania audio i zdjęcia oraz korzystały z wielojęzycznych wersji aplikacji. Codziennie po powrocie zespołów do obozu, Direct Relief mógł synchronizować i udostępniać dane organizacjom partnerskim, korzystając z map tworzonych w czasie rzeczywistym, hostowanych w ArcGIS Online.

Wyniki

Wykorzystując Survey123 for ArcGIS jako wydajne narzędzie do wprowadzania danych, zespoły były w stanie maksymalnie efektywnie wykorzystywać swój czas pracując w terenie i udostępniać bogate w treść mapy organizacjom partnerskim. Zespoły codziennie udzielały pomocy i zbierały dane o blisko 200 pacjentach i w sumie, w ciągu sześciu dni, pozyskały informacje o ponad 1200 uchodźcach.

Więcej o Survey123 for ArcGIS.

Czy zainteresował Cię ten materiał?