Rozwiązania Esri dla logistyki

Rozwiązania Esri dla logistyki

 

Obecnie na całym świecie systemy informacji geograficznej wspomagają firmy zajmujące się transportem. Systemy te służą lepszemu zarządzaniu, analizowaniu i efektywnemu wykorzystywaniu danych przestrzennych. Dzięki temu firmy mogą optymalizować rozwój swojej działalności i sieci placówek, usprawniać obsługę klientów i podejmować bardziej przemyślane decyzje, zarówno bieżące, jak i strategiczne.

Zintegrowane podejście do rozwoju firmy

Korzystając z rozwiązań GIS oferowanych przez Esri można stosować zintegrowane podejście do rozwoju firmy, do analizowania potrzeb klientów i podejmowania różnych inicjatyw mających na celu usprawnienie obsługi klientów i uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Systemy GIS umożliwiają integrowanie istniejących informacji i ich wykorzystywanie przez wszystkie działy firmy. Dzięki temu informacje o charakterze przestrzennym (mapy, zdjęcia lotnicze, informacje o lokalizacji obiektów) mogą być łączone z innymi dostępnymi informacjami, które powinny być uwzględniane w procesie efektywnego zarządzania i które mają wpływ na efektywność i skuteczność działania firmy. Informacje te to na przykład dane demograficzne, dane o możliwościach dojazdu, czy dane o planowanych inwestycjach. Dzięki możliwości wykorzystywania takich zintegrowanych danych znacznie usprawnia się opracowywanie planów sprzedaży, analizowanie trendów, zarządzanie personelem, prowadzenie analiz biznesowych, pozyskiwanie nowych klientów, analizowanie efektywności dokonywania nakładów kapitałowych, analizowanie zysków, a także optymalizowanie tras dostaw towarów, czy opracowywanie raportów. Systemy GIS to obecnie jedyne narzędzie, które pozwala na dogłębne, wielokierunkowe analizy danych pochodzących z różnych źródeł. Jest to niewątpliwie ważna cecha funkcjonalna, która stanowi istotną zachętę i uzasadnia wykorzystywanie tych systemów do wspomagania rozwiązań logistycznych.

GIS dla firm logistycznych

Jeden z ważnych problemów, które powinny rozwiązywać firmy dostawcze, dotyczy optymalizowania tras pokonywanych przez samochody dostarczające towar. Efektywne optymalizowanie tras nie oznacza jedynie wyznaczenia przebiegu trasy między dwoma, czy kilkoma punktami. Wykorzystywane w tym procesie systemy GIS pozwalają uwzględnić takie parametry, jak przejezdność konkretnych dróg, prowadzone prace drogowe, ładowność wykorzystywanych pojazdów, kwalifikacje kierowców do kierowania różnymi pojazdami, a także czas, w którym klienci oczekują na dostarczenie towaru.

GIS dla koordynatorów dostaw

Osoba odpowiedzialna w firmie za koordynowanie dostaw może na bieżąco śledzić położenie poszczególnych pojazdów, analizować skuteczność dostaw w czasie, wprowadzać korekty do harmonogramu realizowanych dostaw, a poprzez to stale dążyć do utrzymania wysokiej efektywności działania i do zadowolenia klientów.

GIS dla kierowców

Oferowane rozwiązania, oprócz wspomagania zarządzania logistyką firmy, planowania i koordynowania dostaw, znacząco wspomagają również pracę samych kierowców. Jednym z najważniejszych i najbardziej przydatnych rozwiązań jest system nawigacji instalowany w pojeździe. Wyświetla on mapę z zaznaczoną na niej trasą dojazdu, ale również informuje kierowcę o tym, czy realizuje on aktualne dostawy zgodnie z harmonogramem. Kierowca jest na bieżąco informowany o zgubieniu trasy i otrzymuje wskazówki pomagające wrócić na wcześniej zaplanowana trasę i utrzymać zaplanowany harmonogram.

Analityka biznesowa i lokalizacyjna

Analizy przestrzenne, realizowane z wykorzystaniem systemów GIS można integrować z  analityką biznesową i analityką lokalizacyjną. Pozwala to na prowadzenie bogatych, wszechstronnych analiz. Mogą one dotyczyć określania tras, w pobliżu których znajdują się lokalizacje klientów przynoszących firmie największe zyski, ustalenia, na których trasach powinno jeździć więcej pojazdów firmy, określenia skupiska stałych klientów firmy, dla których warto byłoby zbudować nowe centrum obsługi itp. Optymalizacja tras dostaw ma jednocześnie wpływ na ograniczenie zużycia paliwa, a tym samym wpisuje się w politykę proekologiczną.

Rozwiązania oferowane przez Esri pozwalają na szczegółowe analizowanie wszystkich potrzebnych danych i na prezentowanie wyników tych analiz w przystępnych formach.

Czy zainteresował Cię ten materiał?